Ευαγγελισμός και Επανευαγγελισμός. Το μήνυμα του Ευαγγελίου και οι αποδέκτες του στο σύγχρονο κόσμο

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕυαγγελισμός και Επανευαγγελισμός. Το μήνυμα του Ευαγγελίου και οι αποδέκτες του στο σύγχρονο κόσμο / Evangelisation and Re-evangelisation: The message of the Gospel and its recipients in today's world
Κωδικός2037
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΔήμητρα Κούκουρα
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005014

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕυαγγελισμός και Επανευαγγελισμός. Το μήνυμα του Ευαγγελίου και οι αποδέκτες του στο σύγχρονο κόσμο
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600151358
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Γαλλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση των διαλέξεων οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: α) ορίζουν το περιεχόμενο των όρων «ευαγγελισμός» , «εξωτερική ιεραποστολή» και «μαρτυρία» β) καταγράφουν τα χαρακτηριστικά και τις προϋποθέσεις της ιεραποστολής/ευαγγγελισμού, τις ιεραποστολικές προσπάθειες των Ορθοδόξων και την αντίστοιχη έντονη δραστηριότητα των διαφόρων χριστιανικών ομολογιών γ) ορίζουν το περιεχόμενο του όρου επανευαγγελισμός.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εξετάζονται οι όροι «ευαγγελισμός» που είναι το κήρυγμα του ευαγγελίου σε αποδέκτες που το αγνοούν, «ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς» κατά την εντολή του Χριστού και οι κατά καιρούς συνώνυμοι «εξωτερική ιεραποστολή» ή «μαρτυρία». Προσεγγίζεται η θεολογική θεμελίωση της ιεραποστολής/ευαγγγελισμού, οι ιεραποστολικές προσπάθειες των Ορθοδόξων όπως και η αντίστοιχη έντονη δραστηριότητα των διαφόρων χριστιανικών ομολογιών. Ο όρος επανευαγγελισμός αναφέρεται στη μετάδοση των αληθειών του Ευαγγελίου σε αποδέκτες που έχουν βαπτιστεί, αλλά αγνοούν τις αλήθειες της χριστιανικής πίστης και δεν μετέχουν στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. Συχνά ο όρος είναι συνώνυμος με τον ευαγγελισμό, όταν αναφέρεται σε κοινωνίες που έχουν χριστιανικές πολιτιστικές καταβολές, αλλά έχουν χάσει κάθε πνευματικό δεσμό με την Εκκλησία, όπως συμβαίνει στην Ευρώπη της εποχής μας.
Λέξεις Κλειδιά
Ευαγγελισμός, Ιεραποστολή, Μαρτυρία,
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Power Point, εξ αποστάσεως διδασκαλία, προβολή ταινιών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων170,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών160,6
Εξετάσεις30,1
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές εξετάζονται προφορικά και με κατάθεση εργασιών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Αναστασίου Αρχιεπισκόπου Τιράνων και πάσης Αλβανίας, Ιεραποστολή στα ίχνη του Χριστού, Εκδ. Αποστολικής Διακονίας, 2009.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Αναστασίου Αρχιεπισκόπου Τιράνων και πάσης Αλβανίας, Έως εσχάτου της γης, Εκδ. Αποστολικής Διακονίας, 2009.
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-05-2020