Έλληνες λόγιοι & χριστιανική παράδοση (17ος-19ος αι.)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΈλληνες λόγιοι & χριστιανική παράδοση (17ος-19ος αι.) / Greek scholars and Christian tradition (17th - 19th centuries)
Κωδικός2211
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΔιονύσιος Βαλαής
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015614

Πρόγραμμα Σπουδών: ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2018

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 6
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό2110
Χριστιανική Γραμματεία και ΙστορίαΥΕ-ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ2110
Συστηματική Θεολογία, Κοινωνιολογία και Σπουδή της ΘρησκείαςΕΕ-ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ2110
Πρακτική Θεολογία και ΠαιδαγωγικήΕΕ-ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ2110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΈλληνες λόγιοι & χριστιανική παράδοση (17ος-19ος αι.)
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600151458
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• να γνωρίζουν τις πηγές και την μεθοδολογία αναφορικά με τη μελέτη των ζητημάτων της ελληνικής παιδείας κατά την οθωμανική περίοδο • να αξιολογούν τη δράση των σημαντικότερων Ελλήνων λογίων, ιδίως κληρικών και μοναχών • να γνωρίζουν τη φιλοσοφική και θεολογική σκέψη των Ελλήνων λογίων • να κατανοούν το ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην ελληνική σχολική παιδεία • να είναι σε θέση να αναλύουν ζητήματα της χριστιανικής παράδοσης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Διερευνώνται ζητήματα της ελληνικής παιδείας και της χριστιανικής παράδοσης κατά την περίοδο του 17ου-19ου αι. μέσα από τη δράση των σημαντικότερων Ελλήνων λογίων, ιδίως των εκκλησιαστικών προσωπικοτήτων.
Λέξεις Κλειδιά
Ορθόδοξη Εκκλησία, θεολογία, παιδεία, λόγιοι, παράδοση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διαφάνειες / Διαδίκτυο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις13
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων83
Φροντιστήριο26
Εκπόνηση μελέτης (project)100
Συγγραφή εργασίας / εργασιών26
Εξετάσεις2
Σύνολο250
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εργασία και προφορική εξέταση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Βαλαής, Διον., Εκκλησία και σχολική παιδεία επί τη βάσει πατριαρχικών και συνοδικών εγγράφων της περιόδου 1593-1821, εκδ. Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2018. Ευαγγελίδης, Τρύφων, Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου), εν Αθήναις 1936, τ.Α΄-Β΄. Σάθας, Κων., Νεοελληνική Φιλολογία. Βιογραφίαι των εν τοις γράμμασι διαλαμψάντων Ελλήνων, από της καταλύσεως της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι της Ελληνικής εθνεγερσίας (1453-1821), εν Αθήναις 1868. Χατζόπουλος, Κων., Ελληνικά σχολεία στην περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας (1453-1821), εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1991. Henderson, G., Η αναβίωση του ελληνικού στοχασμού 1620-1830. Η ελληνική φιλοσοφία στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, μτφρ. Φ.Κ. Βώρου, Αθήναι 1977. Podskalsky, Gerhard, Η ελληνική θεολογία επί Τουρκοκρατίας 1453-1821. Η Ορθοδοξία στη σφαίρα επιρροής των δυτικών δογμάτων μετά τη Μεταρρύθμιση, μτφρ. Πρωτοπρ. Γ. Δ. Μεταλληνός, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2005.
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-05-2020