ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ / HISTORY AND EDUCATION OF MINORITY GROUPS IN GREECE
ΚωδικόςΕ.1.222
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΙφιγένεια Βαμβακίδου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80000284

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600151534
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ο βασικός στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να προσεγγισθεί η ιστορία και η κοινωνική δομή των ιστορικών μειονοτήτων στην Ελλάδα και να εξετασθεί η ελληνική μειονοτική πολιτική γι αυτές κατά τη μεσοπολεμική περίοδο. Σ' αυτό το πλαίσιο αποδίδεται ιδιαίτερο βάρος στις διπλωματικές σχέσεις των βαλκανικών κρατών στη διαμόρφωση των μειονοτικών πολιτικών και η σχέση τους με την προώθηση της γλωσσικής , πολιτισμικής και εθνικής ομοιογενοποίησης κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου. Οι πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις στο πλαίσιο τνω συγκεκριμένων ομάδων προσεγγίζονται ειδικά>Ειδική αναφορά γίνεται στην εκπαιδευτική αντιμετώπιση των ομάδων αυτώ , στο πλαίσιο ιδιαίτερων μειονοτικών εκπαιδευτικών συστημάτων ή στο πλαίσιο του εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Οι συγκεκριμένες ομάδες είναι οι Εβραίοι και οι Αρμένιοι της Ελλάδας, οι Μουσουλμάνοι Τσάμηδες της Θεσπρωτίας, οι ρουμανίζοντες Βλάχοι καθώς και οι Πομάκοι και οι τουρκόφωνοι Μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης.
Λέξεις Κλειδιά
Ιστορία Μειονοτικών Ομάδων, Μειονοτική Πολιτική, Μειονοτική Εκπαιδευτική Πολιτική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
 • e-learning
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση για ΤΠΕ για διδασκαλία Χρήση e-mail για επικοινωνία. Χρήση E-learning.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η εξέταση γίνεται σε γραπτή ή σε προφορική μορφή και με τελική γραπτή εργασ΄θια
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Κ.Τσιούμης, Μειονοτικές Ομάδες στην Ελλάδα (1919-1945), Ζυγός Θεσσαλονίκη 2008. Λ.Διβάνη, Ελλάδα και Μειονότητες.Το σύστημα διεθνούς προστασίας της Κοινωνίας των Εθνών, ΚΑστανιώτης,Αθήνα 2000.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
T.Κωστόπουλος, Η Απαγορευμένη Γλώσσα, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2009. Τ.Κωστόπουλος, Το ΜΑκεδονικό της Θράκης, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2009. K.Tsitselikis, The Old and New Islam in Greece, Brill, Leiden 2012.
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-01-2017