ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / MUSEUM EDUCATION
ΚωδικόςΥΒ.1.026
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΧαρίκλεια Κανάρη
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80003422

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (2012-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 134
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΜάθημα ΒάσηςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600151669

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΠαιδαγωγικό Μπλε
ΌροφοςΙσόγειο
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ ΛΥΟΜΕΝΟ 2 (173)
ΗμερολόγιοΠαρασκευή 16:00 έως 18:30
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτήτριες/τές αναμένεται: Να γνωρίζουν διαφορετικά είδη μουσείων Να αντιλαμβάνονται την εκπαιδευτική και κοινωνική δυναμική του μουσείου και σε σχέση με την τυπική εκπαίδευση Να κατανοούν τις βασικές έννοιες, αρχές και μεθόδους της Μουσειοπαιδαγωγικής Να αντιλαμβάνονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μάθησης στο μουσείο και τα μαθησιακά οφέλη για όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από τις διαφορές τους Να μπορούν να αξιοποιήσουν εκπαιδευτικό υλικό μουσείων εντός και εκτός τάξης Να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα μουσειοπαιδαγωγικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με βάση τις αρχές και τις μεθόδους της Μουσειακής Εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά χαρακτηριστικά της σχολικής ομάδας Να αξιολογούν δραστηριότητες και υλικό από μουσεία και χώρους πολιτισμικής αναφοράς.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η θεωρητική και εκπαιδευτική προσέγγιση των μουσείου ως χώρου μη τυπικής/άτυπης μάθησης συμπληρωματικά με την τυπική εκπαίδευση με στόχο οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τα στοιχεία αυτά τόσο στη σχολική τάξη όσο και στο πλαίσιο ποικίλων διδακτικών δράσεων σε μουσειακούς χώρους (π.χ. μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, εκθέσεις κτλ) για την πνευματική ανάπτυξη των παιδιών νηπιακής και πρώτης σχολικής ηλικίας και την προώθηση του τρόπου σκέψης τους. Βασικοί θεματικοί άξονες του μαθήματος είναι: α. η συνοπτική παρουσίαση της εξέλιξης των μουσείων με έμφαση στον σύγχρονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό τους ρόλο, β. το θεωρητικό υπόβαθρο της Μουσειακής Εκπαίδευσης, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της μάθησης στο μουσείο και η σημασία τους για την ανάπτυξη των παιδιών, γ. η σχέση μουσείου και σχολείου και η σημασία του πολιτισμού στην εκπαίδευση όλων των παιδιών, δ. το μεθοδολογικό πλαίσιο σχεδιασμού εκπαιδευτικών δράσεων με έμφαση σε θεωρίες μάθησης και στις αρχές του Καθολικού Σχεδιασμού στη Μάθηση και με στόχο την ανταπόκριση στην ανομοιογένεια του μαθητικού πληθυσμού (π.χ. τάξεις μικτών ικανοτήτων, παιδιά με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, πολυπολιτισμικότητα, κλπ), ε. η σύνδεση της Μουσειακής Εκπαίδευσης με περιοχές του Αναλυτικού Προγράμματος, την τέχνη, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, την τοπική ιστορία, την τεχνολογία, κλπ., μέσα από παραδείγματα και ανάλογες πρακτικές εφαρμογές σε μουσειακούς χώρους και επιτόπιες ασκήσεις, στ. η αξιοποίηση ποικίλων μέσων και υλικών (π.χ. εκπαιδευτικό υλικό μουσείων) εντός της σχολικής τάξης αλλά και στα μουσεία, και η. ο ρόλος των εκπαιδευτικών ως διαμεσολαβητικός παράγοντας μεταξύ μουσείου, σχολείου και γονέων.
Λέξεις Κλειδιά
Μουσειακή εκπαίδευση, προσχολική-δημοτική εκπαίδευση, πολιτιστική κληρονομιά
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
 • επισκέψεις σε μουσεία
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Άσκηση Πεδίου351,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων542,2
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων120,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,4
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Στη διάρκεια του εξαμήνου οι φοιτήτριες/τες θα ασχοληθούν με: Μελέτη και παρουσίαση θεωρητικών κειμένων και εφαρμογών από τη βιβλιογραφία Γραπτή εργασία (προαιρετική) Επιτόπιες ασκήσεις και παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή άλλων εκπαιδευτικών δράσεων για σχολικές ομάδες από μουσεία της Θεσσαλονίκης. Τελική αξιολόγηση Σε όλες τις περιπτώσεις οι φοιτητές/τριες εργάζονται σε μικρές ομάδες και αξιολογούνται τόσο ομαδικά όσο και ατομικά, στο πλαίσιο της ομάδας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Νικονάνου, Ν. (2010). Μουσειοπαιδαγωγική. Από τη θεωρία στην πράξη. Αθήνα: Πατάκης. Νικονάνου, N., & Κασβίκης, Κ. (Επιμ.) (2008). Εκπαιδευτικά ταξίδια στο χρόνο. Εμπειρίες και ερμηνείες του Παρελθόντος. Αθήνα: Πατάκης.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Βέμη, Μπ., & Νάκου, Ει. (Επιμ) (2010). Μουσεία και εκπαίδευση. Αθήνα: Νήσος. Hooper-Greenhill, Ei. (2007). Museums and education. Purpose, pedagogy, performance. London: Routledge. Καλεσοπούλου, Δ. (Επιμ.) (2011) Παιδί και εκπαίδευση στο μουσείο. Θεωρητικές αφετηρίες, παιδαγωγικές πρακτικές. Ελληνικό Παιδικό Μουσείο. Αθήνα: Πατάκης. Λενακάκης, Α., & Παναγή, Α. (2018). Η θεατροπαιδαγωγική στο μουσείο. Ζητήματα έρευνας, θεωρίας και πράξης. Εκπαίδευση & Θέατρο, 19, 90-103. Νικονάνου, Ν. (Επιμ.) (2015). Μουσειακή μάθηση και εμπειρία στον 21ο αιώνα. ΣΕΑΒ.
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-07-2019