ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ / EVALUATION ISSUES FOR LANGUAGE AND CULTURAL MINORITY CHILDREN
ΚωδικόςΒΚΒ.015
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔΠΜΣ Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης <<Ένα Σχολείο για Όλους>> (2017-σήμερα)
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνος Τσιούμης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80002936

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης <<Ένα Σχολείο για Όλους>> (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης217

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600152326
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες και τα προβλήματα αξιολόγησης σε πολυπολιτισμικές τάξεις και να μπορούν να ιεραρχήσουν προτεραιότητες και να υλοποιήσουν διαδικασίες για την ουσιαστικότερη και αποτελεσματική υλοποίηση της.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στα πλαίσια του συγκεκριμένου μαθήματος προσεγγίζονται τα κριτήρια μάθησης στο πολυπολιτισμικό σχολείο και οι δυσκολίες αξιολόγησης των μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των ΔΑΠ μέσα από ένα πλαίσιο κριτηρίων σε ότι αφορά τους μαθησιακούς και κοινωνικούς στόχους για τους μαθητές, το περιεχόμενο τους και γίνεται σύνδεση με τους τύπους της αξιολόγησης. Συγκρίνονται επίσης τα χαρακτηριστικά μοντέλων και προσεγγίσεων αξιολόγησης με στόχο να αναδειχθούν οι δυναμικές τους ως προς την εφαρμογή τους στην πολυπολιτισμική τάξη και σε σχέση με τους σκοπούς και τους και η σύνδεσή τους με τους με τους στόχους της αξιολόγησης. Δίνεται έμφαση στις εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης και παρουσιάζονται παραδείγματα μεθόδων και τεχνικών.
Λέξεις Κλειδιά
πολύπολιτισμικό σχολείο, μοντέλα αξιολόγησης, διαπολιτισμικά αναλυτικά προγράμματα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Άρθρα
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση25
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων46
Συγγραφή εργασίας / εργασιών30
Σύνολο101
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Coelho E. (2007), Διδασκαλία και Μάθηση στα Πολυπολιτισμικά Σχολεία, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη Ευαγγέλου Ο. (2007), Διαπολιτισμικά Αναλυτικά Προγράμματα, Τυπωθήτω, Αθήνα Cummins J. (2005)Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση. Εκπαίδευση με σκοπό την ενδυνάμωση στην κοινωνία της Ετερότητας, Gutenberg ,Αθήνα κ.α.
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-04-2016