ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ-ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ-ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ / Evaluation of motor abilities / skills
ΚωδικόςΝ517
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΒασιλεία Χατζητάκη
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000171

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΤΠΜΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ-ΘΕΣ/ΚΗ-ΣΕΡΡΕΣ 2016

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογή της Άλλης ΚατεύθυνσηςΧειμερινή-10
ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΥποχρ. Κατ΄ Επιλογήν ΚατεύθυνσηςΧειμερινή-10

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ-ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600152491
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα θα πρέπει να έχουν βασικές δεξιότητες στην αναζήτηση και ανασκόπηση βιβλιογραφίας, κριτική ανάλυση ερευνητικού άρθρου και βασικές γνώσεις συλλογής και ανάλυσης δεδομένων.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει: 1)να έχει αποκτήσει τις βασικές δεξιότητες και γνώσεις για την αξιολόγηση των κινητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων 2) να χρησιμοποιεί τα εργαλεία και τις μεθόδους αξιολόγησης των κινητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων για τον ορθότερο σχεδιασμό προγραμμάτων άσκησης 3)να έχει αναπτύξει την δεξιότητα της κριτικής ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων που αφορούν τον πειραματικό σχεδιασμό για την αποτελεσματική αξιολόγηση των κινητικών δεξιοτήτων 4) να εφαρμόζει τις γνώσεις του για την πιο ορθολογική αξιολόγηση της κινητικής απόδοσης με σκοπό τον σχεδιασμό των κατάλληλων προγραμμάτων άσκησης για την προαγωγή της υγείας και την βελτίωση της αθλητικής απόδοσης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1.Εισαγωγή στην κίνηση. -Ικανότητα και δεξιότητα. Κατηγορίες δεξιοτήτων. 2.Αρχές αξιολόγησης κινητικών δεξιοτήτων. Μέθοδοι αξιολόγησης της κίνησης. Πειραματικός σχεδιασμός. 3. Δεξιότητες στατικής και δυναμικής ισορροπίας. 4. Ανάλυση - αξιολόγηση ισορροπίας (εργαστήριο). 5. Ρυθμικές δεξιότητες. Δεξιότητες οπτικο-κινητικού συντονσιμού. 6. Αξιολόγηση ρυθμού και οπτικο-κινητικτού συντονισμού (εργαστήριο). 7. Ικανότητα αντίληψης καθέτου και αισθητήριας ρύθμισης - Ο ρόλος της αθλητικής εμπειρίας . 8. Αξιολόγηση οπτικής εξάρτησης και αισθητήριας ρύθμισης (εργαστήριο). 9.Δεξιότητες μετακίνησης (βάδιση-τρέξιμο) 10. Ανάλυση-αξιολόγηση βάδισης (εργαστήριο). 11.Αξιολόγηση φυσικής δραστηριότητας με χρήση επιταχυνσόμετρων (Εργαστήριο). 12. Τεστ πεδίου για την αξιολόγηση ικανοτήτων. 13.Ανακεφαλαίωση
Λέξεις Κλειδιά
κινητική απόδοση, συντονισμός, ανάλυση κίνησης, κινητική δεξιότητα, ικανότητα, αντίληψη-κίνηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Ατομική διδασκαλία εξ αποστάσεως (ασύγχρονη) μέσω της πλατφόρμας υποστήριξης ηλεκτρονικών μαθημάτων elearning
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις120,5
Εργαστηριακή Άσκηση632,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων502
Εκπόνηση μελέτης (project)753
Συγγραφή εργασίας / εργασιών502
Σύνολο25010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
•Γραπτή εργασία (Ανασκόπηση βιβλιογραφίας, Σχεδιασμός πειράματος Διεξαγωγή πειράματος – ανάλυση δεδομένων-παρουσίαση εργασίας 50%) •Συμμετοχή στις μετρήσεις (20%) •Τελική γραπτή εξέταση (online exam) στο τέλος του εξαμήνου 30%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
• Winter, DA (2009)). Biomechanics and Motor Control of Human Movement (4rth edition). J. Wiley & Sons
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Stergiou, N. (2004). Innovative Analyses of Human Movement: Analytical Tools for Human Movement Research. Human Kinetics
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-02-2018