ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ / PHYSIOLOGY
Κωδικός35
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΦαρμακευτικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID180000043

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600152983
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οργάνωση, δομή και λειτουργία του ζωικού κυττάρου: To κύτταρο ως λειτουργική μονάδα του ζωικού οργανισμού. Μηχανισμοί ομοιοστασίας. Κυτταρική μεμβράνη νευρικού και μυϊκού κυττάρου: Διαπερατότητα ιόντων και μορίων διαμέσου της κυτταρικής μεμβράνης (διάχυση, ενεργητική μεταφορά). Δυναμικό μεμβράνης και δυναμικό ενέργειας, αγωγή νευρικής ώσης. Φυσιολογία του σκελετικού μυός (ανατομικά στοιχεία του σκελετικού μυός, μηχανισμοί της μυϊκής διέγερσης και σύσπασης, Ανατομικά στοιχεία και ταξινόμηση των λείων μυών. Διέγερση και σύσπαση των λείων μυών. Η καρδιά, η κυκλοφορία του αίματος, το αίμα: Φυσιολογία του μυοκαρδίου. Ο καρδιακός κύκλος και η ρύθμιση της λειτουργίας της καρδιάς. To φυσιολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα. Η κυκλοφορία του αίματος στα στεφανιαία αγγεία. Η μικροκυκλοφορία και το λεμφικό σύστημα. Ρύθμιση της κυκλοφορίας (ορμονική και νευρική). Ερυθρά αιμοσφαίρια και ερυθροκυττάρωση (επίδραση της αναιμίας και της ερυθροκυττάρωσης στο κυκλοφορικό σύοτημα). Τα λευκά αιμοσφαίρια. Αιμόσταση και πήξη του αίματος. Οι νεφροί και τα σωματικά υγρά: Υγρά του σώματος (εξωκυτταρικό και ενδοκυτταρικό υγρό). Σχηματισμός των ούρων. Ρύθμιση της οξεοβασικής ισορροπίας. Διούρηση. Αναπνοή και ανταλλαγή των αερίων: Πνευμονικός αερισμός. Χωρητικότητα των πνευμόνων. Ανταλλαγή των αναπνευστικών αερίων μέσω της αναπνευστικής μεμβράνης. Ρύθμιση της αναπνευστικής λειτουργίας (χημικός έλεγχος της αναπνοής). Αναπνευστικές ανωμαλίες (υποξία, υπερκαπνία).
Γενικές Ικανότητες
  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
Περιεχόμενο Μαθήματος
Οργάνωση, δομή και λειτουργία του ζωικού κυττάρου: To κύτταρο ως λειτουργική μονάδα του ζωικού οργανισμού. Μηχανισμοί ομοιοστασίας. Κυτταρική μεμβράνη νευρικού και μυϊκού κυττάρου: Διαπερατότητα ιόντων και μορίων διαμέσου της κυτταρικής μεμβράνης (διάχυση, ενεργητική μεταφορά). Δυναμικό μεμβράνης και δυναμικό ενέργειας, αγωγή νευρικής ώσης. Φυσιολογία του σκελετικού μυός (ανατομικά στοιχεία του σκελετικού μυός, μηχανισμοί της μυϊκής διέγερσης και σύσπασης, Ανατομικά στοιχεία και ταξινόμηση των λείων μυών. Διέγερση και σύσπαση των λείων μυών. Η καρδιά, η κυκλοφορία του αίματος, το αίμα: Φυσιολογία του μυοκαρδίου. Ο καρδιακός κύκλος και η ρύθμιση της λειτουργίας της καρδιάς. To φυσιολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα. Η κυκλοφορία του αίματος στα στεφανιαία αγγεία. Η μικροκυκλοφορία και το λεμφικό σύστημα. Ρύθμιση της κυκλοφορίας (ορμονική και νευρική). Ερυθρά αιμοσφαίρια και ερυθροκυττάρωση (επίδραση της αναιμίας και της ερυθροκυττάρωσης στο κυκλοφορικό σύοτημα). Τα λευκά αιμοσφαίρια. Αιμόσταση και πήξη του αίματος. Οι νεφροί και τα σωματικά υγρά: Υγρά του σώματος (εξωκυτταρικό και ενδοκυτταρικό υγρό). Σχηματισμός των ούρων. Ρύθμιση της οξεοβασικής ισορροπίας. Διούρηση. Αναπνοή και ανταλλαγή των αερίων: Πνευμονικός αερισμός. Χωρητικότητα των πνευμόνων. Ανταλλαγή των αναπνευστικών αερίων μέσω της αναπνευστικής μεμβράνης. Ρύθμιση της αναπνευστικής λειτουργίας (χημικός έλεγχος της αναπνοής). Αναπνευστικές ανωμαλίες (υποξία, υπερκαπνία).
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Διαφάνειες
  • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις80
Εργαστηριακή Άσκηση30
Εξετάσεις2
Σύνολο112
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
  • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βιβλίο [138798]: Φυσιολογία του ανθρώπου, FOX STUART IRA Βιβλίο [33155292]: Ιατρική φυσιολογία, Guyton Arthur C.,Hall John E. Βιβλίο [22698807]: Φυσιολογία, Linda S. Costanzo
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-11-2016