ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 / Practical Training I
ΚωδικόςΠΑ-1
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΦαρμακευτικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΔήμητρα Χατζηπαύλου-Λίτινα
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID180000303

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600153028
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνωστικοί στόχοι: Η κατανόηση και η εξοικείωση των φοιτητών της φαρμακευτικής με τον χώρο του φαρμακείου ανοικτού στο κοινό, του νοσοκομειακού φαρμακείου και της φαρμακευτικής βιομηχανίας ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και αποτελεσματική χρήση του φαρμάκου στους ασθενείς και στο κοινωνικό σύνολο ευρύτερα. Δεξιότητες: Εξοικείωση: α) με τη βασική λειτουργία φαρμακείου ανοικτού στο κοινό, του νοσοκομειακού φαρμακείου και της φαρμακευτικής βιομηχανίας και β) με την επικοινωνία με τον ασθενή.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα παρουσιάζει: την φαρμακευτική πράξη στο χώρο φαρμακείου ανοικτού στο κοινό (εκτέλεση συνταγών, αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων στη συνταγογράφηση, παροχή πρώτων βοηθειών, γαληνικά σκευάσματα, φαρμακευτική εμπορευματολογία, επαγγελματική δεοντολογία, τήρηση κανόνων ασφαλείας), την λειτουργία-οργάνωση του νοσοκομειακού φαρμακείου, τους κανόνες καλής παρασκευής φαρμάκων (GMP) και τις μεθόδους επαλήθευσης παραγωγικής διαδικασίας (validation process).
Λέξεις Κλειδιά
πρακτική άσκηση, φαρμακευτική φροντίδα, φαρμακευτική πράξη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ppt παρουσιάσεις
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται με προφορική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου, με παιχνίδια ρόλου ή case studies. Η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε ερωτήσεις στις οποίες οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν με βάση τόσο τις γνώσεις που απέκτησαν από τη διδασκαλία, την άσκηση και την παρουσία τους σε φαρμακείο ανοικτό στο κοινό ή από το φαρμακείο νοσοκομείου και τη μελέτη και την κριτική σκέψη και ικανότητα συνδυασμού γνώσεων και πληροφοριών. Οι εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου γίνονται στις ημερομηνίες, ώρα και χώρους που ανακοινώνει το Τμήμα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Εθνικό Συνταγολόγιο 2. Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία 3. Ελληνική Φαρμακοποιία
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-12-2019