ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι / PHARMACOLOGY I
Κωδικός49
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΦαρμακευτικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID180000087

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600153035
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές αρχές της Φαρμακολογίας, τις φαρμακοδυναμικές και φαρμακοκινητικές παραμέτρους, τις διαφορετικές φαρμακολογικές ομάδες, τους μηχανισμούς δράσης των φαρμάκων, τους παράγοντες που συνεισφέρουν στο φαρμακολογικό αποτέλεσμα, την εμφάνιση των ανεπιθύμητων ενεργειών, τις αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων, την επιλογή των φαρμάκων στην κλινική πράξη.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στη Φαρμακολογία. Αντιδράσεις φαρμάκων και υποδοχέων. Μηχανισμοί αντίστασης στα φάρμακα. Φαρμακογενετική και ιδιοσυγκρασία στα φάρμακα. Φαρμακοκινητική. Απορρόφηση, κατανομή, απέκκριση και μεταβολισμός φαρμάκων. Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων. Είδη νευρικών κυττάρων. Συνάψεις. Ταξινόμηση νευρωνικών υποδοχέων. Σχέση δομής-δράσης νευροδιαβιβαστών. Μηχανισμοί δράσης. Συμπαθητικό παρασυμπαθητικό σύστημα. Παρασυμπαθητικομιμητικά Φάρμακα που δρουν σε μουσκαρινικούς υποδοχείς. Φάρμακα που δρουν επί νικοτινικών υποδοχέων. Φάρμακα που δρουν αναστέλλοντας την ακετυλοχολιστεράση. Παρασυμπαθητικολυτικά. Γαγγλιοπληγικά και φάρμακα που δρουν στις νευρομυϊκές συνάψεις. Συμπαθομιμητικά που δρουν στους α και β υποδοχείς. Συμπαθολυτικά: των α και β ανταγωνιστές. Καρδιοτονωτικοί γλυκοζίτες-Ινοτρόπα. Διουρητικά. Αντιϋπερτασικά. Αγγειοδιασταλτικά. Αντιστηθαγχικά. Αντιαρρυθμικά. Ισταμίνη και αντιισταμινικά. Εργοτοαλκαλοειδή. Βρογχοδιασταλτικά και άλλα φάρμακα για τη θεραπεία του άσθματος. Τοπικά αναισθητικά. Φάρμακα του γαστρεντερικού, ηπατοχολικού συστήματος Φάρμακα για την αντιμετώπιση της αρτηριοσκλήρυνσης και της υπερλιποπρωτεϊναιμίας. Ορμόνες του υποθαλάμου και της υπόφυσης. Ορμόνες του θυρεοειδούς και αντιθυρεοειδικά φάρμακα. Ορμόνες των επινεφριδίων και φάρμακα που επηρεάζουν τη δράση τους. Οιστρογόνα. Ανδρογόνα. Διαβήτης, Ινσουλίνη αντιδιαβητικά φάρμακα. Βιταμίνες.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Η παρουσίαση των μαθημάτων γίνεται με την χρήση Η/Υ και projector, η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται και με την χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις331,1
Εργαστηριακή Άσκηση160,5
Φροντιστήριο80,3
Σύνολο571,9
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Υποβολή εργασίας στις εργαστηριακές ασκήσεις.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Μοριακή-Κλινική Φαρμακολογία κ. Τσιφτσόγλου Φαρμακολογία R. Harvey και P. Champe
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Παρέχεται σε προσωπικό επίπεδο και μετά από αίτηση των διδασκόμενων
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-09-2013