ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / T7-E1 MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT AND URBAN ENVIRONMENT
ΚωδικόςΘ7-Ε1
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΆννα Ξηρογιαννοπούλου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014460

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 57
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής744

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600153531

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΠολυτεχνείο - πτέρυγα Β (Πολιτικών Μηχ.)
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΒ1 (297)
ΗμερολόγιοΔευτέρα 10:00 έως 13:00
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: - Αναγνωρίζουν τις αδυναμίες στο σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων και προγραμμάτων διαχείρισης αποβλήτων σε αστικό επίπεδο. - Οργανώνουν τη χωροθέτηση των μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, τη μείωση της όχλησης και αύξηση της διευκόλυνσης των δημοτών στη βάση γεωγραφικών, πολεοδομικών και οικοδομικών δεδομένων. - Αξιολογούν την αποτελεσματικότητα και απόδοση των προγραμμάτων διαχείρισης απορριμμάτων. - Οργανώνουν και να προωθούν προγράμματα αύξησης συμμετοχής των δημοτών σε συμπληρωματικά προγράμματα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ιστορική αναδρομή της διαχείρισης στερεών αστικών αποβλήτων - Στερεά απόβλητα: Προέλευση και παραγωγή, ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά, πρόληψη, μείωση, επαναχρησιμοποίηση - Θεσμικό και νομικό πλαίσιο – Ορθολογική ατομική και συλογική διαχείριση στερεών αποβλήτων: Προσωρινή αποθήκευση, αποκομιδή, ανακύκλωση, διαλογή στην πηγή - Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»: Προγράμματα και συστήματα. Σχεδιασµός αποκοµιδής απορριµµάτων και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος – Μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων και χωροθέτηση αυτών στον αστικό ιστό: Γεωγραφικοί, πολεοδομικοί και οικοδομικοί παράγοντες. Προσωρινή αποθήκευση απορριµµάτων και τυπολογίες κατοικιών και αστικού ιστού – Χαρτογραφική απεικόνιση υποδοχέων – Δρομολόγηση απορριμματοφόρων - Κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες στο σχεδιασμό της διαχείρισης αποβλήτων και της αποτελεσματικότητας αυτής.
Λέξεις Κλειδιά
Στερεά απόβλητα, Διαχείριση απορριμμάτων, Προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων, Χωροθέτηση κάδων, Συγκριτική αξιολόγηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διαλέξεις υπό μορφή Powerpoint - Χρήση ArcGis και Autocad στην άσκηση - Χρήση e-learning.
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εργασία 3 τμημάτων με ισάριθμες ενδιάμεσες παρουσιάσεις (με power point) - Τελική παρουσίαση μελέτης - Αξιολόγηση περιεχομένου και παρουσίασης της μελέτης - Προφορική εξέταση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Tchobanoglou G., Kreith Frank. Εγχειρίδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων. ISBN: 978-960-418-247-3. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε. Κωδικός στον Εύδοξο: 18548774. 2. Κούγκολος Αθ. Περιβαλλοντική Μηχανική - Ρύπανση και Προστασία Περιβάλλοντος. ISBN: 978-960-418-. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε. Κωδικός στον Εύδοξο: 59396099.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Καραγιαννίδης Α., Ξηρογιαννοπούλου Α. και Αδηλενίδου Π. (2006), «Διαχείριση απορριμμάτων και αστικό περιβάλλον», Μελέτη για το ΤΕΕ / ΤΚΜ, http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1364.pdf.
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-06-2018