Ορθοδοξία και Προτεσταντισμός (17ος αιώνας)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟρθοδοξία και Προτεσταντισμός (17ος αιώνας) / Orthodoxy and Protestantism (17th century)
Κωδικός2124
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννης Κουρεμπελές
Χαρακτηρισμός ΜαθήματοςΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000010

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟρθοδοξία και Προτεσταντισμός (17ος αιώνας)
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600153603
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Γαλλικά (Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Ιταλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές, ολοκληρώνοντας τη σπουδή του μαθήματος είναι σε θέση να: 1. Γνωρίζουν το υλικό της δογματικῆς συγγραφής και δράσης του Μητροφάνη Κριτόπουλου. 2. Περιγράφουν τη διαδρομή ενός διαλόγου που έγινε με κύριο θέμα το έργο του. 3. Καταγράφουν γενικότερες γνώσεις της ρωμαιοκαθολικής και της Προτεσταντικής Παράδοσης του 17ου αιώνα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η αναφορά στη διαλογική συμπεριφορά του Μητροφάνη Κριτόπουλου (1589-1639) κατά την παραμονή του δυτική Ευρώπη (Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία) παίρνεται ως παράδειγμα. Στόχος του μαθήματος είναι, μέσα από την παρουσίαση του έργου μιας προσωπικότητας, μία ενδελεχής διερεύνηση της σχέσης Ορθοδοξίας και Προτεσταντισμού τον 17ο αιώνα.
Λέξεις Κλειδιά
Ορθοδοξία, Προτεσταντισμός, Μητροφάνης Κριτόπουλος, 17ος αι.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
α) χρήση του υπολογιστή και του προβολέα για την παρουσίαση διαφανειών και ανακοινώσεων που αφορούν τις υποενότητες του μαθήματος β) χρήση διαδικτύου και αναζήτηση θεμάτων που αφορούν τις ενότητες του μαθήματος
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων251
Συγγραφή εργασίας / εργασιών90,4
Εξετάσεις20,1
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Προφορική εξέταση και υπό προϋποθέσεις εκπόνηση γραπτής εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ιωάννης Κουρεμπελές, Τίποτα ενάντια στη συνείδηση: Ο Μητροφάνης Κριτόπουλος σε θεολογικό διάλογο και η δογματική σημασία της ομολογίας του, Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2015.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ν. Ματσούκα, Ο προτεσταντισμός, Εκδοσεις Κυριακιδη, 2016.
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-05-2020