Ο θεολογικός προβληματισμός κατά την Ιουστινιάνεια περίοδο (6ος αι.) και νεότερη έρευνα

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟ θεολογικός προβληματισμός κατά την Ιουστινιάνεια περίοδο (6ος αι.) και νεότερη έρευνα / The theological Reflection in the Justinian Period (6th cent.) and Current Research
Κωδικός2125
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννης Κουρεμπελές
Χαρακτηρισμός ΜαθήματοςΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000011

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςO θεολογικός προβληματισμός κατά την Ιουστιάνεια περίοδο (6ος αιώνας) και νεότερη έρευνα
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600153604
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Γαλλικά (Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Ιταλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την περάτωση αυτού του μαθήματος ο φοιτητής/φοιτήτρια είναι σε θέση να: α) καταγράφει παραδείγματα πηγών θεολογικής γραφής από τον 6ο μ.Χ. αιώνα. β) γνωρίζει τις ιστορικές προϋποθέσεις και συνδέσεις της θεολογίας με τη θρησκευτική πολιτική. γ) παρουσιάζει ξενόγλωσσο βιβλιογραφικό υλικό των νεότερων χρόνων που ασχολήθηκε με την περίοδο αυτή και τον θεολογικό της προβληματισμό.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Κεντρικό θεολογικό πρόβλημα της υπό εξέτασης περιόδου είναι αυτό του νεοχαλκηδονισμού. Η διφορούμενη ερμηνεία του γίνεται θέμα ειδικής εξέτασης. Έτσι, εξετάζονται όχι μόνο θεολογικές πηγές του 6ου αιώνα, αλλά και ξενόγλωσσες πηγές της συγχρονης βιβλιογραφίας. Αναπτύσσεται πάνω στη μελέτη της δευτερεύουσας βιβλιογραφίας το κριτικό πνεύμα με βάση την εξέταση των ιστορικών θεολογικών πηγών.
Λέξεις Κλειδιά
Νεοχαλκηδονισμός, Οικουμενική Συνύπαρξη, Ερμηνευτικά ζητήματα (Ανατολική και Δυτική ερμηνευτική γραμμή), Ερευνητικά Δεδομένα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
α) χρήση του υπολογιστή και του προβολέα για την παρουσίαση διαφανειών και ανακοινώσεων που αφορούν τις υποενότητες του μαθήματος β) χρήση διαδικτύου και αναζήτηση θεμάτων που αφορούν τις ενότητες του μαθήματος
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων251
Συγγραφή εργασίας / εργασιών90,4
Εξετάσεις20,1
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Προφορική εξέταση και υπό προϋποθέσεις εκπόνηση γραπτής εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ιωάννης Κουρεμπελές, Νεοχαλκηδονισμός: Δογματικός τρόπος διαίρεσης ή τόπος οικουμενικής συνύπαρξης, Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 2012
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Οἰκουμενικά παραδείγματα στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας, τόμος Α΄, ἐκδ. Πουρναρᾶς, Θεσσαλονίκη, 2010 (2η, βελτ. ἔκδ.).
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-05-2020