Λογοτεχνική Εκπαίδευση και ΤΠΕ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΛογοτεχνική Εκπαίδευση και ΤΠΕ / Literary Education and I.C.T
ΚωδικόςΔΜΔΜ202
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΠαιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΒενετία Αποστολίδου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015086

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΛογοτεχνική Εκπαίδευση και ΤΠΕ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600153622
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Χρειάζονται οι βασικές γνώσεις τόσο για τη Διδακτική της Λογοτεχνίας όσο και για τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1. Γνωρίσουν την προβληματική γύρω από την έντυπη και ψηφιακή ανάγνωση και γραφή, ιδίως σε ό,τι αφορά τα παιδιά και τους εφήβους. 2. Γνωρίσουν σε βάθος τη θεωρητική θεμελίωση της αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδασκαλία της λογοτεχνίας. 3. Εξοικειωθούν με τα ψηφιακά περιβάλλοντα στα οποία παράγεται, διαδίδεται και αξιολογείται η λογοτεχνία στον παγκόσμιο ιστό. 4. Γνωρίσουν συγκεκριμένα ψηφιακά εργαλεία και ψηφιακούς πόρους για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας και τους τρόπους αξιοποίησής τους. 5. Σχεδιάσουν διδακτικά σενάρια που να βασίζονται σε συγκεκριμένα εργαλεία και ψηφιακές πλατφόρμες για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Οι έννοιες του γραμματισμού, της λογοτεχνικής ανάγνωσης και της λογοτεχνικής εκπαίδευσης. Γενικές αρχές της διδασκαλίας της λογοτεχνίας. 2. Η ανάγνωση στην οθόνη. Παιδιά, έφηβοι και διαδίκτυο. 3. Η λογοτεχνία στα νέα περιβάλλοντα των ΤΠΕ. Βασικά εργαλεία και διδασκαλία. 4. Οι ψηφιακές ιστορίες στη διδασκαλία της λογοτεχνίας 5. Οι ψηφιακοί πόροι του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας. 6. Ψηφιακές λέσχες ανάγνωσης στο διαδίκτυο και στο σχολείο. 7. Ψηφιακές πλατφόρμες που απευθύνονται σε παιδιά για την προώθηση της ανάγνωσης και της γραφής.
Λέξεις Κλειδιά
λογοτεχνική εκπαίδευση, λογοτεχνία και διαδίκτυο, ψηφιακή αφήγηση, διαδικτυακές λέσχες ανάγνωσης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Τόσο η διδασκαλία όσο και οι εργασίες των φοιτητών γίνονται με ΤΠΕ.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια782,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων401,3
Εκπόνηση μελέτης (project)722,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών903
Κατ΄ιδίαν συναντησεις με τον διδάσκοντα200,7
Σύνολο30010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Το μάθημα έχει σεμιναριακή μορφή. Οι φοιτητές μελετούν για κάθε μάθημα συγκεκριμένη βιβλιογραφία και διατυπώνουν ερωτήματα και κρίσεις. Παράλληλα αναλαμβάνουν τη βασική εργασία με την οποία θα αξιολογηθούν και η οποία έχει τη μορφή πρότζεκτ, είναι ερευνητική και γίνεται είτε ατομικά είτε σε ζεύγη. Παρουσιάζουν την πορεία της εργασίας τους στα τελευταία μαθήματα του εξαμήνου.Στο τέλος του εξαμήνου παραδίδουν την εργασία τους ολοκληρωμένη.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Στα ΠΜΣ δεν δικαιούνται δωρεάν συγγράμματα
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Αποστολίδου Β., Δ. Κόκορης, Μ. Μπακογιάννης & Ε. Χοντολίδου (επιμ.), Λογοτεχνική ανάγνωση στο σχολείο και στην κοινωνία, Αθήνα, Gutenberg, 2018. Αποστολίδου Β., Λ. Κουντουρά, Κ. Προκοπίου, Ε. Χοντολίδου, Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο Δημοτικό Σχολείο http://ebooks.edu.gr/new/ps.php Β. Αποστολίδου, «Η λογοτεχνία στα νέα περιβάλλοντα των ΤΠΕ: Κυβερνολογοτεχνία και e-books, ψηφιακές κοινότητες αναγνωστών, δημιουργική γραφή και αφήγηση στον ψηφιακό κόσμο». Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2012 http://www.greeklanguage.gr/sites/default/files/digital_school/3.1.2_apostolidou.pdf Παναγιώτης Παντζαρέλας, «Τα βασικά εργαλεία των ΤΠΕ στη διδασκαλία της λογοτεχνίας και οι χρήσεις τους: περιβάλλοντα παραγωγής λόγου, λογισμικά παρουσίασης και διαδίκτυο», Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2012. http://old.greek-language.gr/sites/default/files/digital_school/3.1.2_pantzarelas_0.pdf Carr, Nicholas, The Shallows: How the Internet is Changing the Way we Think, Read and Remember, London, Atlantic Books, 2010. Δημήτρης Κουτσογιάννης, Εφηβικές πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού και ταυτότητες, Θεσσαλονίκη, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2011. Bernard Robin & Sarah McNeil, “What Educators Should Know about Teaching Digital Storytelling”, Digital Education Review , 22 (December 2012) http://greav.ub.edu/der/ Ειρήνη Γαμβρού, Διαδίκτυο και Λογοτεχνία: Έρευνα αναγνωστικής συμπεριφοράς των χρηστών του Διαδικτύου και αξιοποίησή της στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Διδακτορική Διατριβή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ, 2016,
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-09-2019