Μεθοδολογία έρευνας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜεθοδολογία έρευνας / Research Methods in Education
ΚωδικόςΔΠΔΜ303
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΠαιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Ζάχος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015097

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜεθοδολογία έρευνας
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600153626
Κατηγορία Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Να μπορούν να "διαβάζουν" επιστημονικές έρευνες. Να μπορούν να αξιολογούν επιστημονικές έρευνες & μελέτες. Να μπορούν να φέρουν εις πέρας μια επιστημονική έρευνα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ενότητα 1 – Εισαγωγικά Εισαγωγικά για το Μάθημα, τους Σκοπούς & τις Απαιτήσεις του - Τι είναι η Γνώση & η Επιστήμη Ενότητα 2 – Επιστήμη & Έρευνα Τα Εργαλεία & οι Στόχοι της Επιστήμης (Θεωρία, μέθοδος, έρευνα) - Η επιστημονική Έρευνα, η Ορολογία & τα είδη της Ενότητα 3 Μεθοδολογία & Έρευνα Οι τρεις βασικές Ερευνητικές προσεγγίσεις (Θετικιστικό, Ερμηνευτικό & Χειραφετικό παράδειγμα) - Η Αντικειμενικότητα & στην Έρευνα - Η Ηθική της Έρευνας Ενότητα 4 H Διαδικασία & τα Στάδια της Έρευνας Εντοπισμός και διατύπωση ενός ερευνητικού προβλήματος - Ερευνητικά Ερωτήματα και Υποθέσεις Εργασίας - Η χρήση της θεωρίας - Σχεδιασμός της Έρευνας - Εντοπισμός πιθανών κρίσιμων σημείων - Καθορισμός των σταδίων και της χρονικής διάρκειας - Οριοθετήσεις & περιορισμοί της έρευνας - Η διεξαγωγή της έρευνας - Η Συγγραφή της έρευνας Ενότητα 5 Η Βιβλιογραφική Επισκόπηση Πώς κάνουμε μια «βιβλιογραφική» Επισκόπηση και ποιος ο ρόλος της στην Έρευνά μας Ενότητα 6 Η Κοινοποίηση & η Πρόσληψη της Επιστημονικής «Παραγωγής» Πώς Γράφουμε μια Ερευνητική Αναφορά & ένα Επιστημονικό Άρθρο (Δομή και Χαρακτηριστικά) – Με ποιο Κριτήρια Αξιολογούμε (Review) Ερευνητικές Αναφορές & Επιστημονικά Άρθρα – Απήχηση, Χρησιμότητα & Αναγνώριση του Επιστημονικού Έργου στην Επιστημονική Κοινότητα & στην Κοινωνία Ενότητα 7 – Αρχές αναζήτησης βιβλιογραφίας Αναζήτηση βιβλιογραφίας - Ηλεκτρονικές υπηρεσίες (VPN, HEAL-link, E-learning, Scopus, ERIC, Google Scholar, EKT, citation manager - Zotero,) Ενότητα 8 – Βασικές αρχές στατιστικής • Βασικές αρχές έρευνας (αξιοπιστία, εγκυρότητα, γενικευσιμότητα), • Βασικές αρχές στατιστικής [κλίμακες και επίπεδα μέτρησης, εξαρτημένα/ανεξάρτητα δείγματα, εξαρτημένες/ανεξάρτητες μεταβλητές, πειραματική/ημι-πειραματική μέθοδος, παραμετρικά/μη παραμετρικά κριτήρια, βασικά κριτήρια ποσοτικής ανάλυσης (Χ2, t-test), έννοια στατιστικής σημαντικότητας, effect sizes] Ενότητα 9 – Ποσοτικό παράδειγμα Ποσοτικό Παράδειγμα [έννοια κλίμακας - μεταβλητής – παράγοντα (factor), μεταβλητές υπό διερεύνηση στην ΕΑ, μοντέλα αλλαγής συμπεριφοράς, NEP, Theory of Planned Behavior etc., διάφορες κλίμακες] Ενότητα – Ποιοτικό παράδειγμα Ποιοτικές προσεγγίσεις στην έρευνα (δράμα/θέατρο, φαινομενογραφία, ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιχνογραφημάτων) Μαλανδράκης Γ. Ενότητα 11 – Διαγνωστικά εργαλεία 2/3/4 κόμβων • Ανάπτυξη διαγνωστικών τεστ 2/3/4 κόμβων για τη διερεύνηση του επιπέδου κατανόησης και παρανοήσεων σχετικά με επιστημονικές έννοιες (2/3/4 tier tests). • Εκπαιδευτική και ερευνητική χρήση χαρτών εννοιών (παραδείγματα) Ενότητα 12 - • Παραδείγματα συνδυασμένων μεθοδολογικών προσεγγίσεων στην ΠΕ μέσα από δημοσιευμένες έρευνες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (EER, JEE, JRST, IJSE, IJES, IRGEE, JSET) Ενότητα 13 - Κωδικοποίηση δεδομένων • Πρακτική αρχές κωδικοποίησης ερωτηματολογίων & συνεντεύξεων • Εφαρμογή κωδικοποίησης ερωτηματολογίου • Ανακεφαλαίωση και συζήτηση, συνολική θεώρηση του μαθήματος
Λέξεις Κλειδιά
Έρευνα, εκπαίδευση, ποιοτική, ποσοτική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις752,5
Σεμινάρια501,7
Άσκηση Πεδίου501,7
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων752,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών501,7
Σύνολο30010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-09-2019