Σχεδιασμός Διεργασιών και Συσκευών Διεργασιών

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣχεδιασμός Διεργασιών και Συσκευών Διεργασιών / Process and Equipment Design
ΚωδικόςΣΔ1
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΧημικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015523

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΟΡΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 6
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΥΓΕΙΑ-ΤΡΟΦΙΜΑΕπιλογής117
ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΕπιλογής117

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣχεδιασμός Διεργασιών και Συσκευών Διεργασιών
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600154176
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές θα μπορούν να σχεδιάζουν βέλτιστα, τόσο από οικονομική όσο και από περιβαλλοντική άποψη (εξοικονόμηση ενέργειας, περιορισμός αποβλήτων κλπ), είτε μια συσκευή διεργασιώνε ίτε μια ολόκληρη παραγωγική διαδικασία . Συγκεκριμένα θα μπορουν να σχεδιάζουν: - νέες συσκευές χρησιμοποιώντας λογισμικό Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής (CFD) - μια ολόκληρη παραγωγική διαδικασία χρησιμοποιώντας κατάλληλο λογισμικό προσομοίωσης διεργασιων (AspenPlus)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αφορά το σχεδιασμό, προσομοίωση και βελτιστοποίηση διεργασιών που σχετίζονται με την παραγωγή ενός ευρέως φάσματος προϊόντων, όπως τρόφιμα, πετροχημικά κλπ. Οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν στο να σχεδιάζουν βέλτιστα, τόσο από οικονομική όσο και από περιβαλλοντική άποψη (εξοικονόμηση ενέργειας, περιορισμός αποβλήτων κλπ), είτε μια συσκευή διεργασιών είτε μια ολόκληρη παραγωγική διαδικασία, με χρήση προηγμένων τεχνικών και υπολογιστικών εργαλείων, συνδυάζοντας γνώσεις από διάφορα πεδία. Το μάθημα περιλαμβάνει: Σχεδιασμό διεργασιών (Process design) με χρήση προσομοιωτή διεργασιών (ASPENplus). Ο προσομοιωτής διεργασιών είναι ένα εργαλείο, το οποίο συμβάλλει στη γρήγορη μελέτη πολύπλοκων διεργασιών και προβλέπει τη συμπεριφορά μιας διεργασίας υπό την επίδραση του συνδυασμού διαφόρων παραμέτρων. Σχεδιασμό συσκευών διεργασιών (Process equipment design) με χρήση λογισμικού Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής (CFD). Χρησιμοποιώντας κώδικες CFD μπορούν να σχεδιαστούν τόσο συμβατικές όσο και καινοτόμες συσκευές και να μελετηθεί η λειτουργία τους. Τεχνικές σχεδιασμού πειραμάτων (Design of Experiment, DOE) για τον καθορισμό των απαραίτητων “ πειραμάτων” που περιγράφουν ικανοποιητικά την επίδραση των σχεδιαστικών μεταβλητών σε συγκεκριμένη μεταβλητή απόκρισης. Μεθοδολογία επιφάνειας απόκρισης (Response surface methodology, RSM) που είναι ένα σύνολο μαθηματικών και στατιστικών τεχνικών, οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή στο σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση διεργασιών. Μελέτες περίπτωσης (case studies) Εκπόνηση εκπαιδευτικού θέματος.
Λέξεις Κλειδιά
Σχεδιασμός, προσωμοίωση, CFD, ASPEN
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις10
Εργαστηριακή Άσκηση10
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων10
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο20
Εκπόνηση μελέτης (project)40
Συγγραφή εργασίας / εργασιών15
Σύνολο105
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-05-2020