Παιδαγωγικές θεωρίες μάθησης και αγωγής [παιδ. επ.]

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠαιδαγωγικές θεωρίες μάθησης και αγωγής [παιδ. επ.] / Pedagogical and Learning Theories
Κωδικός2095
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΒασιλική Μητροπούλου
Γνωστικό ΑντικείμενοΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
Χαρακτηρισμός ΜαθήματοςΠΠΔΕ
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005512

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠαιδαγωγικές θεωρίες μάθησης και αγωγής [παιδ. επ.]
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600154313
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν προβλέπονται προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του μαθήματος.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μαθησιακά Αποτέλεσματα για το Α' Μέρος του Μαθήματος (Θεωρίες Μάθησης) Κατά το τέλος της φοίτησης στο εν λόγω μάθημα οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση: -Να εντοπίζουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των διαφόρων θεωριών της μάθησης και να αναγνωρίζουν τη σημασία και τη συμβολή τους στη διαδικασία της μάθησης, -Να διαπιστώνουν την σχέση μεταξύ των διαφόρων θεωριών μάθησης και στην οργανική συνέχειά τους μέσω της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία στο χώρο του σχολείου. -Να αντιληφθούν πώς επηρεάστηκαν και τροποποιήθηκαν οι θεωρίες μάθησης μετά την ενσωμάτωση των ΤΠΕ και πώς αυτό διαμορφώνει την διδακτική προσέγγιση και διαδικασία. -Να μπορούν να συνδέσουν τις θεωρίες μάθησης με τις διδακτικές στρατηγικές, πρακτικές και εφαρμογές. Μαθησιακά Αποτέλεσματα για το Β' Μέρος του Μαθήματος (Θεωρίες της Αγωγής) Κατά το τέλος της φοίτησης στο εν λόγω μάθημα οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση: (Γνώσεις) -Να αναλύουν τις ανθρωπολογικές προϋποθέσεις των όρων «Αγωγή» και «Παιδεία» όπως αναπτύχθηκαν στην ορθόδοξη και στην προτεσταντική χριστιανοσύνη, με βάση επιλεγμένα προτεινόμενα κείμενα. -Να προσδιορίζουν με κριτική ματιά τις βασικές αρχές της Θεωρίας της Αγωγής και της Παιδείας που αναπτύχθηκε στην ορθόδοξη παράδοση, χρησιμοποιώντας κείμενα της πατερικής και της σύγχρονης θεολογικής σκέψης. (Δεξιότητες) -Να αξιοποιούν στη διδασκαλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών τη γνώση των βασικών αρχών Θεωρίας της Αγωγής και της Παιδείας που συνδέθηκε με την ορθόδοξη παράδοση, αποσαφηνίζοντας με ψυχοπαιδαγωγικά κριτήρια θεολογικούς όρους. (Ικανότητες - Στάσεις Ζωής) -Να διαμορφώσουν προσωπική άποψη για την Φιλοσοφίας της Παιδείας του ελληνικού σχολείου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ορθόδοξης παράδοσης και των σύγχρονων παιδαγωγικών και κοινωνικών προβληματισμών. -Να αξιολογούν μέσω του διαχριστιανικού διαλόγου την συμβολή του Χριστιανισμού στη διαμόρφωση των σύγχρονων σκοπών της σχολικής αγωγής, προασπίζοντας τις ευρωπαϊκές αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Οι θεωρίες αγωγής και οι θεωρίες μάθησης εντάσσονται στο πλαίσιο ενός ενιαίου μαθήματος, καταδεικνύοντας την ενότητα που υφίσταται μεταξύ φιλοσοφίας και ψυχολογίας μέσα στο πλαίσιο της Παιδαγωγικής Επιστήμης. To μάθημα αποτελείται από δύο ενότητες: στην πρώτη γίνεται αναφορά σε θεμελιώδεις θεωρίες της αγωγής, παρουσιάζεται η παρούσα κατάσταση των επιστημών της εκπαίδευσης και αναδεικνύονται ορισμένα από τα επιστημολογικά προβλήματα που συνδέονται με αυτό το πεδίο. Στη δεύτερη ενότητα αναπτύσσονται σύγχρονες θεωρίες μάθησης (εξαρτημένης μάθησης, εποικοδομητισμού, κοινωνιογνωστικές, κοινωνικές, επεξεργασίας των πληροφοριών, τεχνολογικές κ.α.) και παρουσιάζεται η εφαρμογή των μαθησιακών αρχών και εννοιών σε εκπαιδευτικά πλαίσια. Στόχος του μαθήματος είναι να καταστήσει εμφανή τη σύνδεση μεταξύ του θεωρητικού-φιλοσοφικού πλαισίου αγωγής από τη μια, και της αντίστοιχης θεωρίας για τη μάθηση από την άλλη.
Λέξεις Κλειδιά
Θεωρίες Μάθησης, Θεωρίες Αγωγής,
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Οι διαλέξεις γίνονται με την υποστήριξη διαφανειών και με την επίσκεψη ιστοσελίδων. Οι διαφάνειες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της διδάσκουσας. Για την επικοινωνία με τους φοιτητές χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική αλληλογραφία μεσω του server του Α.Π.Θ. webmail και της προσωπικής ιστοσελίδας του διδάσκοντος για τις ανακοινώσεις.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις331,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων200,8
Εξετάσεις220,9
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή και προφορική εξέταση με δυνατότητα εκπόνησης γραπτής εργασίας και δημόσιας παρουσίασης κατά τη διδασκαλία του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
-Μητροπούλου, B. & Στογιαννίδης, A. (2015). Θεωρίες Μάθησης και Αγωγής. Θεσσαλονίκη: Όστρακον. -Μητροπούλου, B. (2014). Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης. Προτάσεις εφαρμογής στη Διδακτική πράξη με χρήση Η/Υ. Θεσσαλονίκη: Όστρακον.
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-05-2020