Διδακτική βιβλικών, πατερικών, λειτουργικών και δογματικών κειμένων στο ΜτΘ [ΠΑΙΔ.ΕΠ.]

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔιδακτική βιβλικών, πατερικών, λειτουργικών και δογματικών κειμένων στο ΜτΘ [ΠΑΙΔ.ΕΠ.] / Didactics of Biblical, Patristic, Liturgical and Dogmatic Texts in Religious Education
Κωδικός2097
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑθανάσιος Στογιαννίδης
Γνωστικό ΑντικείμενοΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
Χαρακτηρισμός ΜαθήματοςΠΠΔΕ
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005514

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔιδακτική βιβλικών, πατερικών, λειτουργικών και δογματικών κειμένων στο ΜτΘ [ΠΑΙΔ.ΕΠ.]
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600154314
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Κατηγορία Μαθήματος
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κατά το τέλος της φοίτησης στο εν λόγω μάθημα οι φοιτητές είναι σε θέση: (Γνώσεις) -Να προσδιορίζουν και να αναλύουν τις διδακτικές και ψυχοπαιδαγωγικές προϋποθέσεις βάσει των οποίων τα Βιβλικά, Πατερικά, Δογματικά και Λειτουργικά κείμενα μπορούν να αποτελέσουν μορφωτικά περιεχόμενα του Μαθήματος των Θρησκευτικών. (Δεξιότητες) -Να εφαρμόζουν και να αξιοποιούν στο Μάθημα των Θρησκευτικών βασικές αρχές της Διδακτικής Ανάλυσης για τη διδασκαλία Βιβλικών, Πατερικών, Λειτουργικών και Δογματικών κειμένων. (Ικανότητες - Στάσεις Ζωής) - Να διαμορφώσουν τεκμηριωμένα μία προσωπική θέση για τη σημασία των Βιβλικών, Πατερικών, Λειτουργικών και Δογματικών κειμένων στο Μάθημα των Θρησκευτικών ως διδακτικών εργαλείων μέσω των οποίων καταγράφεται ο πολιτισμός και ο τρόπος σκέψης της Ορθόδοξης θεολογίας. - Να συνειδητοποιήσουν και να εκτιμήσουν τη σπουδαιότητα των Βιβλικών, Πατερικών, Λειτουργικών και Δογματικών κειμένων της Ορθόδοξης Εκκλησίας ως μορφωτικών περιεχομένων μέσω των οποίων μπορεί να επιτευχθεί διδακτικώς η γνωριμία και ο σεβασμός απέναντι σε άλλες θρησκευτικές παραδόσεις.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Βασικός σκοπός του Μαθήματος είναι να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίον τα Βιβλικά, Πατερικά, Λειτουργικά και Δογματικά κείμενα, μπορούν να αποτελέσουν μορφωτικά περιεχόμενα του Μαθήματος των Θρησκευτικών. Ως εκ τούτου επιχειρείται μία Διδακτική Ανάλυση πάνω στα περιεχόμενα που κομίζουν τα κείμενα αυτά· παράλληλα αναδεικνύεται η σημασία που μπορεί να έχουν για τη ζωή των μαθητών, ως κείμενα προβληματισμού πάνω σε σε θεμελιώδη ζητήματα της ανθρώπινης ύπαρξης, κυρίως, βέβαια, σε άμεση αναφορά με τις βασικές πτυχές της ορθόδοξης θεολογίας. Τέλος, επισημαίνονται θέματα διδακτικής μεθοδολογίας, προκειμένου τα περιεχόμενα των κειμένων αυτών να γίνουν προσιτά στους μαθητές.
Λέξεις Κλειδιά
Διδακτική, Διδακτική του Μαθήματος των Θρησκευτικών, Θεωρία της Διδασκαλίας του Μαθήματος των Θρησκευτικών, Διδακτική Ανάλυση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Κατά τη διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης χρησιμοποιείται η εφαρμογή "Power Point". Επίσης, αξιοποιείται η μέθοδος της εξ' αποστάσεως διδασκαλίας.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων331,3
Εξετάσεις30,1
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τίθενται στους φοιτητές, γραπτά και προφορικά, ερωτήσεις αναφορικά με τις θεματικές που αναπτύχθηκαν στο μάθημα. Αξιολογείται εάν αποδίδουν με σαφήνεια τις απαντήσεις τους και εάν μπορούν να αναπτύξουν προσωπική κριτική στάση απέναντι στα όσα έχουν μελετήσει.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Στογιαννίδης, Α. (Επιμέλεια, Εισαγωγή, Μετάφραση, Σχόλια). (2018). Μάθημα Παιδείας, Πολιτισμού και Έμπνευσης. Ατενίζοντας το Μέλλον της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη. 2. Kalantzis, Mary / Cope, Bill (2013). Νέα Μάθηση. Βασικές Αρχές για την Επιστήμη της Εκπαίδευσης. (Εισαγωγή & επιμέλεια: Αρβανίτη, Ευγενία). Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Baumert, Jürgen (2002). Deutschland im internationalen Bildungsvergleich. In: Killius, Nelson / Kluge, Jürgen / Reisch, Linda (Hg.), Die Zukunft der Bildung, σσ. 100-150. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. 2. Benner, Dietrich (8th edition, 2015). Allgemeine Pädagogik. Eine systematisch-problemgeschichtliche Einführung in die Grundstruktur pädagogischen Denkens und Handelns. Weinheim-Basel: Beltz Juventa. 3. Buchardt, Mette. Religious Education at Schools in Denmark (2014). Στο: Rothgangel, Martin / Skeie, Geir / Jäggle, Martin (Hg.). Religious Education at Schools in Europe. Part 3: Northern Europe, σσ. 45-74. Göttingen: V&R Unipress, Vienna Univ. Press. 4. Copley, Terence (1997). Teaching Religion: Fifty Years of Religious Education in England and Wales. Exeter: University of Exeter Press. 5. Debray, Régis (2002). Rapport à Monsieur le Ministre de l’Education nationale „L’enseignement du fait religieux dans l’Ecole laïque“. Paris: Ministère de l‘ Education Nationale. 6. Deutsche Bischofskonferenz / DBK / Evangelische Kirche in Deutschland (1998). Zur Kooperation von Evangelischem und Katholischem Religionsunterricht. Bonn/Hannover: DBK / EKD. 7. Doedens, Folkert / Weiße, Wolfram (Hg.)(1997). Religionsunterricht für alle. Hamburger Perspektiven zur Religionsdidaktik. Hamburg:Pädag.-Theol. Inst. Hamburg. 8. Edelstein, Wolfgang u.a. (2001). Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde. Zur Grundlegung eines neuen Schulfachs. Analysen und Empfehlungen, vorgelegt vom Wissenschaftlichen Beirat LER . Weinheim/Basel: Beltz. 9. Evangelische Kirche in Deutschland (2014). Religiöse Orientierung gewinnen. Evangelischer Religionsunterricht als Beitrag zu einer pluralitätsfähigen Schule. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus. 10. Grimmitt, Michael (1987). Religious Education and Human Development: The Relationship Between Studying Religions and Personal, Social and Moral Education. Great Wakering: McCrimmons. 11. Herms, Eilert (1995). Pluralismus aus Prinzip. Στο: του ιδίου. Kirche für die Welt. Lage und Aufgabe der evangelischen Kirchen im vereinigten Deutschland, σσ. 467-485. Tübingen: Siebeck. 12. Jackson, Robert (2005). Rethinking Religious Education and Plurality: Issues in Diversity and Pedagogy. London/New York: RoutledgeFalmer. 13. Jackson, Robert / Miedema, Siebren / Weisse, Wolfram / Willaime, Jean-Paul (Eds.)(2007). Religion and Education in Europe. Developments, Contexts and Debates (Münster u.a.: Waxmann. 14. Jackson, Robert / O’Grady, Kevin (2007). Religions and Education in England: Social Plurality, Civil Religion and Religious Education Pedagogy. Στο: Jackson, Robert / Miedema, Siebren / Weisse, Wolfram / Willaime, Jean-Paul (Eds.). Religion and Education in Europe. Developments, Contexts and Debates, σσ. 181-202. Münster: Waxmann, 2007. 15. Schambeck, Mirjam / Simojoki, Henrik / Stogiannidis, Athanasios (Hg.) (2019). Auf dem Weg zu einer ökumenischen Religionsdidaktik. Grundlegungen im europäischen Kontext, Freiburg im Breisgau: HERDER.
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-05-2020