ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ / INTERNSHIP FOR PEDAGOGICAL AND DIDACTICAL COMPETENCE
ΚωδικόςNGE-07-03
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΣταύρος Δημητριάδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013185

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Πληροφορικής (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 1
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ745

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600154418
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Τα κριτήρια επιλογής και τοποθέτησης των φοιτητών/τριών στα Σχολεία Πρακτικής Άσκησης (Πειραματικά Σχολεία: Γυμνάσια, Γενικά ή Επαγγελματικά Λύκεια) είναι τα εξής: 1. Το έτος φοίτησης: οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/-τριες μπορούν να πειλέξουν το μάθημα από το 7ο Εξάμηνο φοίτησης. 2. Σε περίπτωση που ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι μεγαλύτερος από το πλήθος των διαθέσιμων θέσων Πρακτικής Άσκησης στα Σχολεία λαμβάνεται υπόψην ο αριθμός των μονάδων ECTS που υπολείπονται για τη λήψη του πτυχίου. Στις περιπτώσεις όπου ο αριθμός των μονάδων ECTS δύο ή περισσοτέρων φοιτητών/τριών είναι ίδιος, λαμβάνεται υπόψη και ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους. 3. Η σειρά προτίμησης των Σχολείων.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ολοκληρώνοντας την πρακτική άσκηση, οι φοιτητές/τριες αναμένεται: α) Να έχουν εξοικειωθεί με την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών Πληροφορικής σε πραγματικά περιβάλλοντα σχολικής εκπαίδευσης, β) Να έχουν αναπτύξει δεξιότητες ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλου για το σχολικό περιβάλλον και τις αντίστοιχες απαιτήσεις καθώς και δεξιότητες αυτόνομης εργασίας (σε τάξη και εργαστήριο Πληροφορικής), γ) Να έχουν αναπτύξει δεξιότητες ομαδικής εργασίας και συνεργασίας με άλλους εκπαιδευτικούς στο σχολικό περιβάλλον, δ) Να έχουν καλλιεργήσει το απαραίτητο ήθος και τη δεοντολογική συμπεριφορά που υπαγορεύει το επάγγελμα του εκπαιδευτικού Πληροφορικής.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η Πρακτική Άσκηση συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στην αποτελεσματικότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων της ανώτατης εκπαίδευσης στο παραγωγικό σύστημα της χώρας, καθώς και στη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης των πληροφοριών μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των παραγωγικών φορέων. Το μάθημα προσφέρεται ως «Γενική Επιλογή» στα εξάμηνα 7ο και 8ο με 5 ECTS (δεν καθορίζονται ώρες διδασκαλίας λόγω της φύσης του μαθήματος). Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για τη λήψη της Βεβαίωσης Παιδαγωγικής/Διδακτικής Επάρκειας και ενδιαφέρονται να κάνουν Πρακτική Άσκηση σε Σχολική Μονάδα (όχι χρηματοδοτούμενη μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ) το επιλέγουν άπαξ σε όποιο εξάμηνο θέλουν από το 7ο και μετά. Η πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Πληροφορικής πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο σε δημόσιες σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπάιδευσης (Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, επαγγελματικά Λύκεια) οι οποίες παρέχουν εκπαίδευση στο γενικά νοούμενο αντικείμενο της πληροφορικής. Σύμφωνα με την απόφαση της ΓΣ του Τμήματος η άσκηση διαρκεί 150 ώρες κατανεμημένες σε τρεις μήνες με τρόπο ώστε να ακολουθεί και εξυπηρετεί το πρόγραμμα του σχολείου (πχ. λαμβάνεται υπόψην το πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων Πληροφορικής, ενώ σε περιόδους σχολικών διακοπών διακόπτεται αντίστοιχα και η πρακτική άσκηση). Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΠΑ οι φοιτητές πιστώνονται 5 ECTS. Η πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών στo πλαίσιo αυτού του μαθήματος δεν είναι αμειβόμενη. Διδάσκων: δεν υπάρχει διδάσκων με την κλασική έννοια του όρου αφού δεν υπάρχουν ώρες διδασκαλίας. Υπεύθυνος επόπτης του μαθήματος ορίζεται ο Αν. Καθηγητής Στ. Δημητριάδης. Οι ασκούμενοι φοιτητές μπορούν να εποπτεύονται και από άλλα Μέλη ΔΕΠ της κατεύθυνσης «Τεχνολογίες Μάθησης». Γραμματειακή υποστήριξη θα προσφέρεται από την Γραμματεία που υποστηρίζει και το μάθημα «Πρακτική Άσκηση».
Λέξεις Κλειδιά
Πρακτική άσκηση, Εκπαίδευση, Δεξιότητες, Αγορά εργασίας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Ως εκ του αντικειμένου (διδασκαλία Πληροφορικής) γίνεται εκτεταμένη και συνεχής χρήση ΤΠΕ (λογισμικού και υλικού) στη διδασκαλία και στην εργαστηριακή εκπαίδευση στους χώρους της Πρακτικής Άσκησης (σχολικές μονάδες). Επίσης χρησιμοποιείται ΤΠΕ για την ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές/-τριες (κυρίως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια1
Πρακτική (Τοποθέτηση)150
Σύνολο151
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Απαραίτητα παραδοτέα βάσει των οποίων αξιολογείται η περίοδος πρακτικής άσκησης για κάθε φοιτητή/τρια αποτελούν: 1. Ηλεκτρονικό ημερολόγιο (αρχείο που κρατά ο φοιτητής/-τρια) και υπόκειται σε έγκριση από τον επόπτη εκπαιδευτικό του Σχολείου. 2. Ηλεκτρονική Αξιολόγηση φοιτητή/τριας από τον επόπτη του Σχολείου Υποδοχής, 3. Ηλεκτρονική Αξιολόγηση φοιτητή/τριας από τον επόπτη μέλος ΔΕΠ
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δεν υπάρχει προτεινόμενη βιβλιογραφία στον Εύδοξο
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Δεν υπάρχει επιπρόσθετη βιβλιογραφία
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-01-2019