ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Ι / LANGUAGE MASTERY I
ΚωδικόςΓλ1-101
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600007048

Πρόγραμμα Σπουδών: 2018-2019

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 209
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600154590
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. aΠασχαλίνα Γρούτκα
2. bΧρυσοβαλάντης Μπαρτζώκας
3. cΚαλλιόπη Ευσταθιάδη
4. dΠασχαλίνα Γρούτκα
5. eΚαλλιόπη Ευσταθιάδη
6. fΘωμαή Δαλπαναγιώτη
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Πολύ καλή γνώση και χρήση της Αγγλικής γλώσσας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα υιοθετεί μία ολιστική προσέγγιση εκμάθησης της ξένης γλώσσας (ΞΓ). Ο ρόλος των διδασκόντων είναι να: - βοηθήσουν τις/τους φοιτήτριες/ές να αποκτήσουν τον έλεγχο της χρήσης της ΞΓ έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις που καθιστούν όσα λένε και γράφουν ισχυρά και αποτελεσματικά, - βοηθήσουν τις/τους φοιτήτριες/ές να συνειδητοποιήσουν τι ουσιαστικά σημαίνει η εκμάθηση και χρήση μιας ΞΓ - βοηθήσουν τις/τους φοιτήτριες/ές να ανακαλύψουν τα προσωπικά τους κίνητρα για παραγωγικότερη χρήση της ΞΓ - ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση των φοιτητριών/ών στην επαφή με την ΞΓ - ευαισθητοποιήσουν τις/τους φοιτήτριες/ές όσον αφορά τη χρήση και επιλογή των κατάλληλων στρατηγικών εκμάθησης. Για την επίτευξη όλων αυτών, θα χρησιμοποιηθούν διάφορα μεθοδολογικά εργαλεία, τεχνικές, δραστηριότητες, όπως επίσης και αυθεντικό υλικό, που απώτερο στόχο έχουν την κινητοποίηση και ενεργό συμμετοχή όλων, ώστε να συνειδητοποιήσουν τις τυχόν ιδιαιτερότητες ή/και προσωπικές αδυναμίες τους και να ανακαλύψουν τον αποτελεσματικότερο τρόπο θεώρησης, αντιμετώπισης και επαφής τους με την ΞΓ. Με την είσοδο στο Τμήμα Αγγλικής θεωρείται δεδομένη η γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο δομών, γραμματικής, λεξιλογίου, κλπ. O ρόλος των εισηγητών του μαθήματος είναι να διδάξουν στις/ους συμμετέχουσες/οντες τρόπους που θα τις/τους βοηθήσουν να αξιολογούν τον λόγο τους (καθόλα τα στάδια παραγωγής του), για ένα ικανοποιητικό τελικό αποτέλεσμα. Κατά την διάρκεια του εξαμήνου, οι φοιτήτριες/ές θα κληθούν να λάβουν μέρος σε σειρά δραστηριοτήτων που απαιτούν αυτοσχεδιασμό ή αυθόρμητη απόκριση, ώστε να ενισχύσουν τα γλωσσικά τους αντανακλαστικά. Αν και το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στα μαθήματα βασίζεται κυρίως σε περιγραφικά και αφηγηματικά είδη λόγου, παράλληλα με την απόκτηση της δυνατότητας σύγκρισης και αντιπαραβολής κειμένων, το μάθημα θα θέσει τις βάσεις για την εφαρμογή των αρχών μάθησης υψηλότερου επιπέδου και ακαδημαϊκής γραφής.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Λέξεις Κλειδιά
δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής, άνεση στη χρήση της Αγγλικής γλώσσας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια200,8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων200,8
Εκπόνηση μελέτης (project)351,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών351,4
Εξετάσεις401,6
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή τελική εξέταση: 60% του τελικού βαθμού Γραπτές πρόοδοι: 20% του τελικού βαθμού Προφορικές παρουσιάσεις-συμμετοχή στην τάξη: 20% του τελικού βαθμού
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Corder, J. W., & Perrin, P. G. (1978). Handbook of current English (5th ed.). Glenview, Ill.: Scott, Foresman. Graver, B.D. (1990). Advanced English Practice. Oxford: OUP. Greenall, S., & Swan, Μ. (1986). Effective Reading. Reading Skills for Advanced Students. Cambridge: CUP. Imhoof, M., & Hudson, Η. (1975). From Paragraph to Essay. London: Longman. Leech, G.N., & Svartvik, J. (1994). A Communicative grammar of English. London: Longman. McCarthy, M., & O’ Dell, F. (1994). English Vocabulary in Use. Cambridge: CUP. O’ Dell, F., & M. McCarthy. (2008). English collocations in Use. Advanced. Cambridge: CUP. Quirk, R. (1985). A Comprehensive grammar of the English language. London, NY: Longman. Quirk, R., & Stein, G. (1990). English in use. Harlow: Longman. Reid, J.M., & Lindstrom, M. (1985). The process of paragraph writing. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. Rudzka, B. (1984). The Words you need. London: Macmillan. Swan, M. (1995). Practical English Usage. Oxford: OUP. Swan, M., & Walter, C. (1997). How English Works: A grammar practice book with answers. Oxford: OUP. Trimmer, J.F. (1998). Writing with a purpose. Boston: Houghton Mifflin Co., 12th ed.
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-02-2020