ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ / ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΚωδικόςΦΡ2
ΣχολήΚαλών Τεχνών
ΤμήμαΚινηματογράφου
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνος Καφέτσιος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID600018432

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Κινηματογράφου (2009-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 13
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΠροαιρετικόΧειμερινό/Εαρινό-3

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600154607
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο τέλος του εξαμήνου,οι φοιτητές/τριες θα μπορούν να: 1. κατανοήσουν και να εφαρμόσουν βασικές θεωρίες της Κοινωνικής Ψυχολογίας σχετικά με την Ομαδική συμπεριφορά 2. αναγνωρίσουν διαφορετικές ομαδικές διαδικασίες και συμπεριφορές 3. οπτικοποιήσουν ή να αναλύσουν οπτικοποιημένο υλικό που αφορά ομαδικές διαδικασίες
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
i. Εισαγωγή στη δυναμική των ομάδων Η πρώτη συνάντηση στοχεύει στην εισαγωγή στο θεωρητικό και πρακτικό μέρος του φροντιστηριακού μαθήματος μέσα από βιωματικές ασκήσεις και αλληλεπίδραση σε ομάδες. Αναφορές Aronson, E. (1978). The jigsaw classroom. Beverly Hills, CA: Sage. Aronson, E., Wilson, T.D., & Sommers, S.R. (2019). Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Εκδ. Τζιόλα. Lewin, K. (1951). Field Theory in social science. New York, Harper. ΜΕΡΟΣ Α: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ii. Εξελικτικές πτυχές της ομαδικής συμπεριφοράς Η ομάδα αποτελεί μία αναπόσπαστη πτυχή της ανθρώπινης εξέλιξης. Για χιλιετίες οι άνθρωποι εξέλιξαν μία σειρά ψυχολογικών μηχανισμών ως απόρροια προκλήσεων του περιβάλλοντος. Η συζήτηση θα εξετάσει τις εξελικτικές πτυχές της ανθρώπινης ομαδικότητα συνδυάζοντας θεωρίες από την ψυχολογία, βιολογία, ανθρωπολογία τα οικονομικά της συμπεριφοράς κ.α. Αναφορές: Christakis, N. (2019). Blueprint: The Evolutionary Origins of a Good Society. Little, Brown Spark [Χρηστάκης, Ν. (2019). Προσχέδιο. Αθήνα: Κάτοπτρο] Kelly, J. R., & Barsade, S. G. (2001). Mood and emotions in small groups and work teams. Organizational behavior and human decision processes, 86(1), 99-130. Van Vugt, M., & Schaller, M. (2008). Evolutionary approaches to group dynamics: An introduction. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 12(1), 1. Video: https://www.youtube.com/watch?v=SrLpGDHryqk iii. Ομαδική επιρροή Τι συμβαίνει όταν οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι είναι μέρος μίας ομάδας; Ποιες οι επιπτώσεις στη συμπεριφορά, το συναίσθημα, και τη λήψη αποφάσεων; Η συζήτηση θα διαπραγματευτεί το κεντρικό ζήτημα της τομής ατομικής και ομαδικής συμπεριφοράς. Αναφορές Aronson, E., Wilson, T.D., & Sommers, S.R. (2019). Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Εκδ. Τζιόλα. (Κεφάλαιο 9: Ομαδικές διεργασίες: Επιρροή εντός κοινωνικών ομάδων). Film: 12 Angry Men (1957) https://www.youtube.com/watch?v=ZtvkkXAxmVU iv. Προσφορά βοήθειας: Από το άτομο στην ομάδα Η συζήτηση θα εστιάσει στο πώς η παρουσία των άλλων βοηθά ή αναστέλλει την προσφορά βοήθειας. Πώς η διάχυση της ευθύνης οργανώνεται στην ομάδα και πώς μπορεί, κάτω από προυποθέσεις να ανασχέσει την ομαδικότητα; Αναφορές Aronson, E., Wilson, T.D., & Sommers, S.R. (2019). Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Εκδ. Τζιόλα. (Κεφάλαιο 11: Φιλοκοινωνική συμπεριφορά: Γιατί προσφέρει κανείς βοήθεια;). Slater M, Rovira A, Southern R, Swapp D, Zhang JJ, Campbell C, Levine M (2013). Bystander Responses to a Violent Incident in an Immersive Virtual Environment. PLoS ONE, 8(1) Video: The Kitty Genovese case https://www.youtube.com/watch?v=DPSLmQ5QLS0 v. Kοινωνική υποστήριξη, εμπιστοσύνη και συνεργατικότητα: Aνταπόκριση στην επικοινωνία Η Κοινωνική υποστήριξη (το υποκειμενικό ή αντικειμενικό επίπεδο φροντίδας, εκτίμησης και βοήθειας που δέχεται κάποιος από τους άλλους) αποτελεί κεντρικό ψυχολογικό πόρο και μέσο σύνδεσης της κοινότητας και των ομάδων. Η συζήτηση θα αναδείξει τις διαδικασίες κοινωνικής υποστήριξης στην κοινότητα και τις διαπροσωπικές επαφές, και τη σχέση της με ομαδικές διαδικασίες. Kafetsios, K. (2006). Social support and well-being in contemporary Greek Society: Examination of multiple indicators at different levels of analysis. Social Indicators Research, 76, 127-145. Wilkinson, R. & Picett, K. (2009). The Spirit Level. UK: Allen Lane Visualization of social support in Khan Academy: https://www.youtube.com/watch?v=gZMvA2Apg2A Inequality, social support and well-being: https://www.ted.com/talks/richard_wilkinson vi. Ομαδική συμπεριφορά: Πολιτισμικές συνιστώσες Τι καθιστά ομαδική συμπεριφορά σε διαφορετικούς πολιτισμούς; Μπορούν οι ρητές και άρρητες πολιτισμικές νόρμες και κανόνες να καθορίσουν την ομαδική συμπεριφορά; Η συνάντηση αυτή θα εστιάσει σε δύο πολιτισμικές συνισταμένες που επηρεάζουν δραστικά την ομαδικότητα: Hareli S, Kafetsios, K., & Hess, U. (2015). A cross-cultural study on emotion expression and the learning of social norms. In A. Fischer (Ed. Special Issue) "The Social Nature of Emotions". Front. Psychol. 6:1501. doi: 10.3389/fpsyg.2015.01501 Hofstede, G. (2001). Culture’s consequences: Comparing values, behaviours, institutions and organizations across nations (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. Stamkou, E., van Kleef, G. A., Homan, A. C., Gelfand, M. J., van de Vijver, F. J., van Egmond, M. C., ... & Cantarero, K. (2019). Cultural collectivism and tightness moderate responses to norm violators: Effects on power perception, moral emotions, and leader support. Personality and Social Psychology Bulletin, 45(6), 947-964. ΜΕΡΟΣ Β: ΠΡΑΚΤΙΚΟ vii. Εκπαίδευση συναισθηματικών δεξιοτήτων στην ομάδα Οι φοιτητές εφαρμόζουν βιωματικές ασκήσεις συνεργατικότητας στη βάση αντίστοιχων πρακτικών στην Κοινωνική-Οργανωτική Ψυχολογία. viii & ix Εκπαίδευση ομαδικών δεξιοτήτων: Η μέθοδος Innovicts Παρουσιάζεται και εφαρμόζεται μία μέθοδος που κατασκευάστηκε για τη εκπαίδευση της επικοινωνίας στις διαπροσωπικές επαφές στην ομάδα. Σε ομάδες εργασίας οι φοιτητές εφαρμόζουν τη μέθοδο και καταγράφουν τα αποτελέσματα μέσω video-diary. Αναφορά: Robbins, S.P. & Judge, T.A. (2011). Οργανωσιακή Συμπεριφορά (Μέρος 3). Αθήνα: Κριτική x, xi Συζήτηση-παρουσίαση videos γύρω από την ομαδικότητα από τις ομάδες εργασίας Στις τελευταίες συνεδρίες οι φοιτητές, σε ομάδες έχουν επιλέξει αποσπάσματα από ταινίες που αναπαριστούν ομαδικές συμπεριφορές. Εναλλακτικά, παράγουν σύντομα βίντεοκλιπ όπου πραγματεύονται θεωρητικά ζητήματα γύρω από την ομαδικότητα xii Σύνοψη του μαθήματος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Περιγραφή
Online videos, βιωματικές ασκήσεις
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις120,4
Άσκηση Πεδίου120,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων160,5
Φροντιστήριο200,7
Εκπόνηση μελέτης (project)301
Σύνολο903
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 5.1 Εργασία (80%) 1. Εύρεση μίας ταινίας γύρω από τη δυναμική της ομάδας και ανάλυση των παραγόντων που τη διέπουν και ανάλυση σύμφωνα με κάποιες από τις θεωρίες. Ή 2. Παραγωγή μικρού μήκους video που να περιγράφει εφαρμογή ομαδικής συνεργασίας (ή μη συνεργασίας) με βάση τη Δυναμική της ομάδας Υλικά: χρήση GoPro cameras ή αντίστοιχη (δυνατότητα δανεισμού)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Aronson, E., Wilson, T.D., & Sommers, S.R. (2019). Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Εκδ. Τζιόλα. Hogg, M. & Tinsdale, S. (2016). Εγχειρίδιο Κοινωνικής Ψυχολογίας. Διεργασίες ομάδας. Αθήνα: Δαρδανός Katz, D., & Kahn, R. L. (1978). The social psychology of organizations. New York: Wiley. Lewin, K. (1951). Field Theory in social science. New York, Harper. Robbins, S.P. & Judge, T.A. (2011). Οργανωσιακή Συμπεριφορά (Μέρος 3). Αθήνα: Κριτική
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Hareli S, Kafetsios, K., & Hess, U. (2015). A cross-cultural study on emotion expression and the learning of social norms. In A. Fischer (Ed. Special Issue) "The Social Nature of Emotions". Front. Psychol. 6:1501. doi: 10.3389/fpsyg.2015.01501 Hofstede, G. (2001). Culture’s consequences: Comparing values, behaviours, institutions and organizations across nations (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. Stamkou, E., van Kleef, G. A., Homan, A. C., Gelfand, M. J., van de Vijver, F. J., van Egmond, M. C., ... & Cantarero, K. (2019). Cultural collectivism and tightness moderate responses to norm violators: Effects on power perception, moral emotions, and leader support. Personality and Social Psychology Bulletin, 45(6), 947-964. Kafetsios, K. (2006). Social support and well-being in contemporary Greek Society: Examination of multiple indicators at different levels of analysis. Social Indicators Research, 76, 127-145. Wilkinson, R. & Picett, K. (2009). The Spirit Level. UK: Allen Lane Aronson, E., Wilson, T.D., & Sommers, S.R. (2019). Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Εκδ. Τζιόλα. (Κεφάλαιο 11: Φιλοκοινωνική συμπεριφορά: Γιατί προσφέρει κανείς βοήθεια;). Slater M, Rovira A, Southern R, Swapp D, Zhang JJ, Campbell C, Levine M (2013). Bystander Responses to a Violent Incident in an Immersive Virtual Environment. PLoS ONE, 8(1) Christakis, N. (2019). Blueprint: The Evolutionary Origins of a Good Society. Little, Brown Spark [Χρηστάκης, Ν. (2019). Προσχέδιο. Αθήνα: Κάτοπτρο] Kelly, J. R., & Barsade, S. G. (2001). Mood and emotions in small groups and work teams. Organizational behavior and human decision processes, 86(1), 99-130. Van Vugt, M., & Schaller, M. (2008). Evolutionary approaches to group dynamics: An introduction. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 12(1), 1.
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-06-2020