Διαχείριση αποβλήτων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔιαχείριση αποβλήτων / Waste Management
ΚωδικόςΠΠΒΑΒ07-2018
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016713

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΠΠΒΑ 2018-2023

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 5
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής216

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔιαχείριση αποβλήτων
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600154615
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΠΠΒΑΒ07-2018
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός: - να διακρίνει τις διάφορες κατηγορίες ρύπων στα απόβλητα και τον βαθμό ρύπανσης των αποδεκτών, - να γνωρίζει τους μηχανισμούς μεταφοράς και μετασχηματισμού των ρύπων, τη σημασία των βιο-φυσικο-χημικών παραμέτρων και διαδικασιών καθώς και τις επιπτώσεις των ρύπων στο περιβάλλον, - να αντιμετωπίζει θέματα σχεδιασμού, λειτουργίας, παρακολούθησης και ρύθμισης συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων, - να εφαρμόζει μεθόδους και τεχνικές αποφυγής της ρύπανσης και ελαχιστοποίησης των αποβλήτων, - να επιδεικνύει εξοικείωση με τους κανονισμούς και τη νομοθεσία σχετικά με τα απόβλητα.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Γενικά: Προσδιορισμός ποσοτικών-ποιοτικών χαρακτηριστικών υγρών και στερεών αποβλήτων. Ευτροφισμός, επιδράσεις τοξικών χημικών στα οικοσυστήματα, συσσώρευση μετάλλων και τοξικών οργανικών συστατικών στα ιζήματα. Μεταφορά και εναπόθεση ρύπων στο έδαφος και τα υπόγεια νερά. Οικοτοξικολογικές αναλύσεις στον έλεγχο της ποιότητας των νερών και των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. Αποκατάσταση και μεταφροντίδα βεβαρημένων χώρων επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων. Οικονομικά και διαχειριστικά εργαλεία, ανάλυση κύκλου ζωής και ροής υλικών. Αέρια ρύπανση, φαινόμενο του θερμοκηπίου, τρύπα του όζοντος. Υφιστάμενοι κανονισμοί, οδηγίες και νομοθετικό πλαίσιο. Υγρά απόβλητα: Επεξεργασία, διάθεση, ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων και των καταλοίπων της επεξεργασίας τους. Σχεδιασμός, λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Εφαρμογή αρχών και διεργασιών για αποφυγή της ρύπανσης μέσω μείωσης στην πηγή και ανακύκλωσης. Διαχείριση και επεξεργασία ιλύος και τρόποι αξιοποίησής της. Στερεά απόβλητα: Επεξεργασία στερεών αποβλήτων και διάθεση σε ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ. Μείωση της παραγωγής των αποβλήτων και ανάκτηση πόρων. Δημογραφικοί, κοινωνικοί, οικονομικοί και πολιτικοί παράγοντες εμπλεκόμενοι στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων. Παραγωγή και διαχείριση βιοαερίου-διασταλαζόντων. Αρχές Πληρώνω-όσο-Πετάω και Zero-Waste. Ενεργειακή αξιοποίηση στερεών αποβλήτων. Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα: Χαρακτηρισμός - ταξινόμηση τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων. Επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διάθεση. Αρχές σχεδιασμού χώρων διάθεσης τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων. Στρατηγικές διαχείρισης. Κανονισμοί και πρακτικές. Ειδικές κατηγορίες αποβλήτων. Περιβαλλοντική τοξικολογία. Επιπτώσεις των τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων στην υγεία.
Λέξεις Κλειδιά
Διαχείριση. Υγρά απόβλητα. Στερεά απόβλητα. Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
 • Εκπαιδευτική εκδρομή
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ευθ. Νταρακά “Διεργασίες επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων” - Το βιβλίο διατίθεται από τον ΕΥΔΟΞΟ (Κωδικός: 59380527), Εκδοτικός οίκος: "σοφία" , 2016, - Εθνικής Αμύνης 21, Θεσσαλονίκη. Αθ. Κούγκολου "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ρύπανση & Προστασία Περιβάλλοντος" - Το βιβλίο διατίθεται από τον ΕΥΔΟΞΟ (Κωδικός: 18548814), Εκδοτικός οίκος: "Τζιόλας", 2016. Θεσσαλονίκη.
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-11-2019