Διδακτική των ξένων γλωσσών

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔιδακτική των ξένων γλωσσών / Didactics
Τίτλος στα ΓαλλικάDidactique
ΚωδικόςΥ-ΓΛΩ-09
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006348

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔιδακτική των ξένων γλωσσών
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600155044

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΣχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
ΌροφοςΥπόγειο 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 1 (107)
ΗμερολόγιοΤρίτη 11:00 έως 13:30
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
o Απόκτηση βασικών γνώσεων στις διδακτικο-παιδαγωγικές θεωρίες μάθησης o Εξοικείωση με την ορολογία διδασκαλίας/εκμάθησης ξένων γλωσσών-πολιτισμών: γενικός σκοπός της διδασκαλίας, ειδικοί/λειτουργικοί στόχοι, έννοια των Αναλυτικών Προγραμμάτων, καθώς και του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) o Εξάσκηση με εφαρμογές σύγχρονων διδακτικών και παιδαγωγικών προσεγγίσεων o Ανάπτυξη γενικών και γλωσσικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων: εφαρμογές, παραγωγικές δραστηριότητες στη σχολική τάξη.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αυτό στοχεύει να εξοικειώσει τους φοιτητές στις έννοιες της Διδακτικής των Ζωντανών Γλωσσών δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη Γαλλική ως Ξένη Γλώσσα. Μια σύντομη ιστορική αναδρομή στα μεθοδολογικά ρεύματα κρίνεται απαραίτητη, πριν την εφαρμογή των σύγχρονων διδακτικών και παιδαγωγικών προσεγγίσεων, όπως αυτές προβλέπονται από τα ισχύοντα Αναλυτικά Προγράμματα, καθώς και από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Περίγραμμα 13 εβδομάδων (Syllabus) Τίτλος ενότητας και σχετική Βιβλιογραφία 1 Εισαγωγή CUQ, J.-P.et GRUCA, I., (2005). Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. Grenoble : PUG. BOYER, H. (et al.), (1990). Nouvelle introduction à la didactique du français langue étrangère. Paris : CLE International. 2 Θεωρητικό πλαίσιο: (α) Βασικές αρχές και έννοιες της Διδακτικής επιστήμης, (β) Επιστήμες αναφοράς και (γ) Μοντέλα αξιοποίησης στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών CUQ, J.-P.et GRUCA, I., (2005). Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. Grenoble : PUG. CUQ, J.-P., (2005). Dictionnaire de didactique du français. Paris : CLE International. 3 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ., Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών (Ε.Π.Σ.-Ξ.Γ.), ΦΕΚ και σχετικές εγκύκλιες 4 Θεωρίες μάθησης – Εφαρμογές GAONAC'H, D.et ROUSSEL, S. L'apprentissage des langues. Paris : Retz, 2017. 5 Παραδοσιακή μέθοδος– Εφαρμογές PUREN, C., (1988). Histoire des méthodologies de l’enseignement des langues. Paris : CLE International. GALISSON, R., (1980). D’hier à aujourd’hui la didactique générale des langues étrangères. Paris : CLE International. 6 Άμεση μέθοδος– Εφαρμογές PUREN, C., (1988). Histoire des méthodologies de l’enseignement des langues. Paris : CLE International. GALISSON, R., (1980). D’hier à aujourd’hui la didactique générale des langues étrangères. Paris : CLE International. 7 Ακουστική μέθοδος– Εφαρμογές PUREN, C., (1988). Histoire des méthodologies de l’enseignement des langues. Paris : CLE International. GALISSON, R., (1980). D’hier à aujourd’hui la didactique générale des langues étrangères. Paris : CLE International. 8 Δομική-Ολιστική-Οπτικοακουστική μέθοδος – Εφαρμογές PUREN, C., (1988). Histoire des méthodologies de l’enseignement des langues. Paris : CLE International. GALISSON, R., (1980). D’hier à aujourd’hui la didactique générale des langues étrangères. Paris : CLE International. 9 Επικοινωνιακή προσέγγιση – Εφαρμογές BERARD, É., (1991). L’approche communicative. Théorie et pratiques. Paris : CLE International. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, Π. & ΚΙΓΙΤΣΙΟΓΛΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ, ΑΙΚ. (2013). Η Πράξη Λόγου στα ψηφιακά περιβάλλοντα. Αθήνα. Εκδόσεις Παπαζήση. DE CARLO, M. (1998). L’interculturel. Paris : CLE International. 10 Εκλεκτική προσέγγιση – Εφαρμογές PUREN, C., (1988). Histoire des méthodologies de l’enseignement des langues. Paris : CLE International. 11 Δραστηριοκεντρική προσέγγιση – Δρασιακή προοπτική – Εφαρμογές CONSEIL DE L’EUROPE, (2018). Cadre européen commun de référence sur les langues. Apprendre, enseigner, évaluer. Volume complémentaire avec de nouveaux descripteurs. https://rm.coe.int/cecr-volume-complementaire-avec-de-nouveaux-descripteurs/16807875d5 CONSEIL DE L’EUROPE, (2001). Cadre européen commun de référence sur les langues. Apprendre, enseigner, évaluer. Paris : Didier.www.coe.int/lang-cecr BEACCO, J.-C., COSTE, D. (sous la direction de), (2017). L’éducation plurilingue et interculturelle : la perspective du Conseil de l’Europe. Paris : Didier. KIYITSIOGLOU-VLACHOU, C., (2012). Une compétence c’est… Réflexions didactiques. Athènes : Simmetria. 12 Ανασκόπηση μαθήματος - Ανατροφοδότηση CUQ, J.-P.et GRUCA, I., (2005). Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. Grenoble : PUG. ROSEN, É., (2006). Le Point sur le Cadre européen commun de référence pour les langues. Paris : CLE International. TREVISIOL-OKAMURA, P. dir., GOBET, S. dir. (2017). Acquisition des langues : approches comparatives et regards didactiques. Rennes : Presses universitaires de Rennes. ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗ-ΜΑΝΟΥΣΟΥ, Ε. & ΠΡΟΣΚΟΛΛΗ, Α. (2005). Τα μονοπάτια της μάθησης. Εφαρμογές στην εκπαιδευτική πράξη. Αθήνα: Εκ. Πατάκη. ΤΟΚΑΤΛΙΔΟΥ, Β., (2003). Γλώσσα, επικοινωνία και γλωσσική εκπαίδευση. Αθήνα: Πατάκης. ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ, Α. (1985). Η ‘επικοινωνιακή προσέγγιση’ και το ιστορικό υιοθέτησής της στην Ελλάδα. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη. 13 Προφορική παρουσίαση αυτόνομων εργασιών φοιτητών και φοιτητριών
Λέξεις Κλειδιά
μεθοδολογικά ρεύματα, επικοινωνιακές προσεγγίσεις, εφαρμογή στα εγχειρίδια
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις130,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων301,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών321,3
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η επίδοση των φοιτητών στο μάθημα αξιολογείται με γραπτές ή/και προφορικές εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου καθώς και με γραπτή δοκιμασία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Kiyitsioglou-Vlachou, C. (2012). Une compétence c’est… Réflexions didactiques. Αθήνα. Εκδόσεις Συμμετρία.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
BERARD, É., (1991). L’approche communicative. Théorie et pratiques. Paris : CLE International. BOYER, H. (et al.), (1990). Nouvelle introduction à la didactique du français langue étrangère. Paris : CLE International. CONSEIL DE L’EUROPE, (2018). Cadre européen commun de référence sur les langues. Apprendre, enseigner, évaluer. Volume complémentaire avec de nouveaux descripteurs. www.coe.int/lang-cecr CONSEIL DE L’EUROPE, (2001). Cadre européen commun de référence sur les langues. Apprendre, enseigner, évaluer. Paris : Didier. CUQ, J.-P.et GRUCA, I., (2005). Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. Grenoble : PUG. CUQ, J.-P., (2005). Dictionnaire de didactique du français. Paris : CLE International. DE CARLO, M. (1998). L’interculturel. Paris : CLE International. DEYRICH, M.-C., (2007). Enseigner les langues à l’école. Paris : Ellipses. GALISSON, R., (1980). D’hier à aujourd’hui la didactique générale des langues étrangères. Paris : CLE International. KIYITSIOGLOU-VLACHOU, C., (2012). Une compétence c’est… Réflexions didactiques. Athènes : Simmetria. MARTINEZ, P., (2008) 5e éd. (1996 1èreéd.). La didactique des langues étrangères. Paris : PUF, Coll. Que sais-je ? NARCY-COMBES, M.-F., (2005). Précis de didactique. Devenir professeur de langue. Paris : Ellipses. PUREN, C., (1988). Histoire des méthodologies de l’enseignement des langues. Paris : CLE International. ROSEN, É., (2006). Le Point sur le Cadre européen commun de référence pour les langues. Paris : CLE International. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, Π. & ΚΙΓΙΤΣΙΟΓΛΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ, ΑΙΚ. (2013). Η Πράξη Λόγου στα ψηφιακά περιβάλλοντα. Αθήνα. Εκδόσεις Παπαζήση. ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗ-ΜΑΝΟΥΣΟΥ, Ε. & ΠΡΟΣΚΟΛΛΗ, Α. (2005). Τα μονοπάτια της μάθησης. Εφαρμογές στην εκπαιδευτική πράξη. Αθήνα: Εκ. Πατάκη. ΤΟΚΑΤΛΙΔΟΥ, Β., (2003). Γλώσσα, επικοινωνία και γλωσσική εκπαίδευση. Αθήνα: Πατάκης. ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ, Α. (1985). Η ‘επικοινωνιακή προσέγγιση’ και το ιστορικό υιοθέτησής της στην Ελλάδα. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη.
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-02-2020