Βάσεις Δεδομένων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΒάσεις Δεδομένων / Data Bases
ΚωδικόςMIS-102
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔιοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΠληροφορικής
Οικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Χαρακτηρισμός ΜαθήματοςΠληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015134

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 21
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό116

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΒάσεις Δεδομένων
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600155069
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνωστικά: Εκμάθηση εννοιών Βάσεων Δεδομένων, εργαλείων διαχείρισής τους και εφαρμογές τους. Δεξιότητες: Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να σχεδιάσουν και να διαχειριστούν Βάσεις Δεδομένων. Επίσης θα αποκτήσουν την ικανότητα πραγματοποίησης συγκεκριμένων ενεργειών σε συστήματα διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων καθώς και σε άλλα βοηθητικά εργαλεία-λογισμικά. Με την εκπόνηση των εργασιών θα αποκτήσουν σημαντικές γνώσεις καθώς επισης θα μπορούν να επιλύνουν πρακτικά προβλήματα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή, Αρχιτεκτονική Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων, Μοντελοποίηση δεδομένων με το μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων, Σχεσιακό μοντέλο και σχεσιακή άλγεβρα, Γλώσσα SQL, Συναρτησιακές και πλειονότιμες εξαρτήσεις, Κανονικές μορφές. Εργαστηριακές ασκήσεις.
Λέξεις Κλειδιά
βάσεις δεδομένων, μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων, σχεσιακό μοντέλο, σχεσιακή άλγεβρα, γλώσσα SQL, συναρτησιακές εξαρτήσεις, κανονικές μορφές
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Εκπόνηση μελέτης (project)481,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών421,4
Μελέτη και προετοιμασία511,7
Σύνολο1806
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τελικές εξετάσεις (60%), Συνθετική εργασία (40%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Διδακτικές Σημειώσεις (διαφάνειες & πρόσθετο υλικό)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- Ιωάννης Μανωλόπουλος και Απόστολος Παπαδόπουλος: "Βάσεις Δεδομένων: Θεωρία και Πρακτική Εφαρμογή", Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα, 2006. - H. Garcia-Molina, J.D. Ullman, J.D. Widom, "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΟΜΟΣ Ι", Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2011. - R. Ramakrishnan, J. Gehrke, "Database Management Systems", McGraw-Hill, 2002. - C. J. Date, "Introduction to Database Systems", Addison Wesley, 2003. - R. Elmasri, S.B. Navathe, "Fundamentals of Database Systems", Addison Wesley, 2006. - A. Silberschatz, H.F. Korth, S. Sudarshan, "Database System Concepts", McGraw-Hill, 2005.
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-10-2020