ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / JOURNALISM FOR DEVELOPMENT
ΚωδικόςΔΠΔ103
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΔημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννα Κωσταρέλλα
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018458

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ (2018-Σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗΕπιλογής1110
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΕπιλογής Κατεύθυνσης1110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600155101
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να: Αναλύουν με επάρκεια τα θέματα του επιστημονικού πεδίου της επικοινωνίας και δημοσιογραφίας για την ανάπτυξη Καλύπτουν το σχετικό δημοσιογραφικό πεδίο Προβάλουν τα σχετικά θέματα σε μεμονωμένα μέσα ή πολυμέσα Εργάζονται συλλογικά στο σχεδιασμό και την παρουσίαση ενός ερευνητικού project
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα διερευνά το ρόλο των μέσων επικοινωνίας και της δημοσιογραφίας στην ανάπτυξη. Στόχος είναι να προσεγγιστεί η στρατηγική χρήση των μέσων επικοινωνίας και της δημοσιογραφίας στην προώθηση των στόχων την πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής αλλαγής. Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται οι βασικές προσεγγίσεις στο θέμα, από θεωρητικής και ιστορικής άποψης. Επίσης, παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες, σε καίρια θέματα, όπως η φτώχεια, οι ανισότητες, η πείνα και η αειφορία.
Λέξεις Κλειδιά
Επικοινωνία και Δημοσιογραφία για την Ανάπτυξη, Μέσα Επικοινωνίας, Στρατηγικός Ρόλος και Σχεδιασμός, Αειφορία, Παγκόσμιες Προκλήσεις και Στόχοι για την Ανάπτυξη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Οι ΤΠΕ λειτουργούν συμπληρωματικά τόσο στην παρουσίαση όσο και στην ανάπτυξη και δημόσια υποστήριξη θεμάτων που άπτονται του αντικειμένου του μαθήματος. Επίσης, διευκολύνουν τη διάδραση και επικοινωνία, αλλά και τη συνεργασία μεταξύ φοιτητών και διδασκουσών και μεταξύ των ίδιων των φοιτητών.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εργαστηριακή Άσκηση30
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων45
Εκπόνηση μελέτης (project)100
Συγγραφή εργασίας / εργασιών60
Σύνολο274
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
- Συμμετοχική Αξιολόγηση (συζήτηση, ομαδική εργασία, βιωματικές ασκήσεις και εφαρμογές) [20%], - Διαμορφωτική Αξιολόγηση (ανεξάρτητη ατομική μελέτη, έρευνα, δημόσια υποστήριξη, ανάλυση περιπτώσεων μελέτης και παραδειγμάτων) [35%], - Συνολική Αξιολόγηση (επιστημονική θεωρητική εργασία/δοκίμιο και δημιουργικό project, δημόσια παρουσίαση) [45%].
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δ/Υ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
 Arturo Escobar (1995) Development and the Anthropology of Modernity. Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World , pp. 3-20, http://press.princeton.edu/chapters/s9564.pdf  Florencia Enghel (2015). Towards a Political Economy of Communication in Development? Nordicom Review 36, pp. 11-24, https://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/kapitelpdf/nordicom_review_36_2015_special_issue_pp._11-24.pdf  Freire, Paolo (1970). Pedagogy of the Oppressed. Chapter 2. https://commons.princeton.edu/inclusivepedagogy/content/uploads/sites/17/2016/07/freire_pedagogy_of_the_oppresed_ch2-3.pdf  Jan Servaes (2008). Communication for Development Approaches of Some Governmental and Non-Governmental Agencies. Communication for Development and Social Change , pp. 201-2183.  Kaitatzi, S. & C. Kenterelidou. «Migrant Crisis and Greece; the News Media Framing», M. Barlai, B. Fähnrich, C. Griessler, & M. Rhomberg (eds), (2017), in The Migrant Crisis: European Perspectives and National Discources, Switzerland – Zurich: LIT Verlag, p.p. 127 – 146. (ISBN 978-3-643-90802-5).  Karin Wilkins (2014). Advocacy Communication.The Handbook of Development Communication and Social Change , pp. 57-71  Many Voices, One World. The MacBride Report, 1980, https://www.scribd.com/doc/52132938/Many-Voices-One-World-The MacBride-Report-1980  Mohan J. Dutta (2011) Theorizing Social Change Communication. Communicating Social Change: Structure, Culture, and Agency , pp. 29-63.  Skamnakis, A., C. Kenterelidou & F. Galatsopoulou, «Agrotourism, Communication and Social/New Media – a sustainable approach to development», in Z. Andreopoulou, N. Leandros, G. Quaranta, & R. Slavia. (2016), Tourism and New Media. Italy – Milano: FrancoAngeli Eds, p.p. 149 – 160. (ISBN: 9788891751058)  Skamnakis, A., C. Kenterelidou, & F. Galatsopoulou (eds.) (2016), Environmental Journalism and Communication. Greece – Thessaloniki: Zygos Publications. (ISBN: 978-618-5063-12-2)  Τouri, M. (2016). Development communication in alternative food networks: empowering Indian farmers through global market relations. The Journal of International Communication. DOI: 10.1080/13216597.2016.1175366.  UNESCO (2008) Media Development Indicators, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000163102  Κωσταρέλλα, Ι. (2018). Φύλο και Περιβαλλοντική Πολιτική στο Διεθνής Περιβαλλοντική Πολιτική, (επιμ.) Μανωλάς Ε., Εκδόσεις Δίσιγμα.  Tσαντόπουλος, Γ., Κωσταρέλλα, Ι. (2017). Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και Περιβάλλον στο Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία - Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και Περιβάλλον, (επιμ.) Μανωλάς Ε., Εκδόσεις Gutenberg.
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-10-2019