ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΓΛΩΣΣΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΓΛΩΣΣΩΝ / LANGUAGE TYPOLOGY
Τίτλος στα ΙταλικάTipologia Linguistica
Κωδικός11424
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018469

Πρόγραμμα Σπουδών: Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 25
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ιταλική Γλώσσα και ΦιλολογίαΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΓΛΩΣΣΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600155244

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοPhilosophy (new)
ΌροφοςBasement
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ Α' (440)
ΗμερολόγιοThursdsay 17:00 to 21:00
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται: -να έχουν αποκτήσει καλή εξοικείωση με το χώρο της τυπολογίας -να γνωρίζουν καλά τις αρχές της τυπολογικής σχολής καθώς και των διαφορών της με τη Σχολή της Γενετικής Γραμματικής. -να γνωρίζουν και να μπορούν να εφαρμόσουν τις βασικές μεθοδολογικές αρχές της τυπολογικής έρευνας. -να έχουν αποκτήσει εξοικείωση με τις διαφορετικές γλωσσικές οικογένειες -να μπορούν να προσεγγίσουν αλλά και να αναλύσουν δεδομένα από διαφορετικές, μη οικείες σε μας γλώσσες. -να μπορούν να αναγνωρίζουν, να σχολιάζουν και να ερμηνεύουν τα διαφορετικά είδη καθολικών και τις συνέπειές τους για τη φύση της γλώσσας και τα όρια της γλωσσικής ποικιλότητας. -να έχουν αποκτήσει καλή εξοικείωση με τα βασικά θέματα της φωνολογικής, μορφολογικής και συντακτικής τυπολογίας. -να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της διαχρονικής τυπολογίας. -να έχουν αποκτήσει καλή εξοικείωση με την τυπολογία των συστημάτων γραφής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στόχοι μαθήματος Εξοικείωση με το χώρο της τυπολογίας και τις αρχές της τυπολογικής σχολής καθώς και των διαφορών της με τη Σχολή της Γενετικής Γραμματικής. Εξοικείωση με τη μεθοδολογία της τυπολογικής έρευνας. Εξοικείωση με τις διαφορετικές γλωσσικές οικογένειες και την γλωσσολογική προσέγγιση – ανάλυση δεδομένων από διαφορετικές, μη οικείες σε μας γλώσσες. Γνωριμία με βασικά θέματα της φωνολογικής, μορφολογικής και συντακτικής τυπολογίας – Διερεύνηση φαινομένων των βασικών επιπέδων ανάλυσης υπό το πρίσμα της τυπολογίας. Εξοικείωση με την τυπολογία των συστημάτων γραφής
Λέξεις Κλειδιά
τυπολογία, οικογένειες γλωσσών, γλωσσικά καθολικά, φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, διαχρονία, συστήματα γραφής
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
-Παρουσίαση διαλέξεων με χρήση αρχείων powerpoint, βίντεο και διαδικτυακών πηγών/ προγραμμάτων. -Ανάρτηση διδακτικού υλικού στο e-learning. -Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και e-learning.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1224,9
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων100,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών180,7
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η παρουσία στο μάθημα και η συμμετοχή στις συζητήσεις, και την επίλυση ασκήσεων στην τάξη πριμοδοτείται με το 20% του τελικού βαθμού. Σε περίπτωση αδυναμίας φυσικής παρακολούθησης, προτείνεται η επίλυση ασκήσεων από τους φοιτητές και η αποστολή τους στη διδάσκουσα για την σταδιακή εμπλοκή και εμπέδωση της ύλης του μαθήματος. ΓΡΑΠΤΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (η εξέταση καλύπτει όλη τη θεματολογία του μαθήματος). Οι φοιτητές πρέπει να απαντήσουν σε ασκήσεις (περί γλωσσολογικής θεωρίας αλλά και εφαρμογής γλωσσολογικής ανάλυσης) και ερωτήσεις ανάπτυξης θεωρίας. Για τις ασκήσεις τα κριτήρια αξιολόγησης είναι: 1. Ακρίβεια. 2. Ορθότητα. Για τις θεωρητικές ερωτήσεις τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα ακόλουθα: 1. Η ακρίβεια και η σαφήνεια. 2. Η αποφυγή πλεοναστικών πληροφοριών. Προαιρετικα.ανάληψη ενισχυτικής εργασίας της μορφής κριτικής παρουσίασης άρθρου Προαιρετικά, ανάληψη απαλλακτικής εργασίας ερευνητικού χαρακτήρα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Comrie, Β., S. Matthews and Μ. Po1insky. 2004. Οι γλώσσες του κόσµου. Αθήνα: Σαββάλας [Τίτλος Πρωτότυπου: The Atlas of Languages].
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Βασική Γενική Βιβλιογραφία: Asher, R.E. (επιμ.) 1994. The Encyclopedia of Language and Linguistics. Οξφόρδη: Pergamon, τόμ. 3ος και 9ος. Berlin, Β. & Ρ. Kay. 1969. Basic Color Terms: Their Universality and Eνolution. Μπέρκλεϊ: University of California Press. Chomsky, Ν. 1981. Lectures on Government and Binding. Dordrecht: Foris Publications. Comrie, Β. 1981. Lαnguage Uniυersals and Linguistic Typology. Syntax and Morphology. Oxford: Blackwell. Comrie, Β., S. Matthews and Μ. Po1insky. 2004. Οι γλώσσες του κόσµου. Αθήνα: Σαββάλας [Τίτλος Πρωτότυπου: The Atlas of Languages]. Croft, W. 20032. Typology and Universals. Cambridge: Cambridge University Press. Crotbers, J. 1978. Typology and universals of vowel systems. In J. Greenberg, C. Α Ferguson & Ε. Α Moravcsik (eds). Universa/s of human language, Volume 2, pp. 243-279. Stanford: Stanford University Press. Dixon, R.M.W. 1994. Ergativity. Cambridge: Cambridge University Press. Giνόn, Τ. (επιμ.) 1983. Topic Continuity iη Discourse: Α Quantitive Cross-Language Study. Άμστερνταμ: John Benjamins. Greenberg, J. 1966a. Some Universals of Language with particular reference to the order of meaningfu1 elements. In J. Greenberg (ed.), Universals of Language. 2nd. Edition. Cambridge ΜΑ: ΜΠ Press. Greenberg, J. 1966b. Chapter 3. Grammar and Lexicon. Ιn J. Greenberg (ed.), Language uniυersals with speciαl reference to feαture hierαrchies. The Hague: Mouton. Greenberg, J. 1978. Some generalizations concerning initia1 and fina1 consonant clusters. In J. Greenberg, C. Α Ferguson & Ε. Α. Moravcsik (eds). Universals of human language, Volume 2, pp. 243-279. Stanford: Stanford Uniνersity Press. Hall, C.J. 1992. “Integrating Diachronic and Processing Principles in Explaining the Suffixing Preference”. Στο Hawkins J.A (επιμ.) 1992, σελ. 321-349. Haspelmath, Μ. 2005. Explaining syntactic universals. Handouts from the 2005 LSA Institute, ΜIT, 27 June - 5 August 2005. Haspelmath, Μ., Μ. Dryer, D. Gil, and Β. Comrie (eds.) 2005. The World Atlas οf Lαnguage Structures. Oxford: Oxford University Press Hayes, Β. 1995. Metrical Stress Theory. Chicago and London: The University of Chicago Press. Hawkins J.A. 1983. Word Order Universals. Νέα Υόρκη: Academic Press. Hawkins J.A. (επιμ.) 1992. Explaining Language Universals. Οξφόρδη: Basil Blackwell Ltd. Hopper, P. & E. Traugott. 2003. Grammaticalization. Second Edition. Cambridge: CUP. Kay, Ρ. & C. Mc Daniel 1978. “The linguistic significance of the meanings of basic color terms”. Language, 54, 610-646. Keenan, Ε.Ι. 1987. Universal Grammar: 15 Essays. Λονδίνο: Croom Helm. Κatamba, F. 1993. Morphology. Modem Linguistics Series. London: Macmillan Press. Χρήσιμοι σύνδεσμοι http://wals.info/ https://linguistic-typology.org/
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-05-2020