Ήχοι και Ομιλία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΉχοι και Ομιλία / Sounds and Speech
ΚωδικόςΓλ 536
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016477

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 10
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΥποχρεωτικό1110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΉχοι και Ομιλία
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600155284
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
o Καλή γνώση πρόσφατων θεωριών στην παραγωγή και αντίληψη της ομιλίας και ικανότητα αξιολόγησης της συνεισφοράς τους o Ικανότητα χρήσης πειραματικών τεχνικών της φωνητικής και ανάλυσης ακουστικών και αρθρωτικών δεδομένων o Καλή γνώση πρόσφατων φωνολογικών θεωριών και ικανότητα αξιολόγησης φωνολογικών αναλύσεων μέσα στο πλαίσιο διαφορετικών προσεγγίσεων o Ικανότητα συνδυασμού θεωρητικών και εμπειρικών στοιχείων από τη φωνητική και φωνολογία για μια ολοκληρωμένη ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αρχικά το μάθημα θα παρουσιάσει τις τρέχουσες θεωρίες παραγωγής και αντίληψης της ομιλίας. Θα δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες (α) να εμβαθύνουν σε σημαντικά ερευνητικά θέματα στο χώρο της φωνητικής όπως, μεταξύ άλλων, σε στοιχεία φυσιολογίας, άρθρωσης, ακουστικής, και αντίληψης, (β) να εργαστούν με αρθρωτικά και ακουστικά δεδομένα, και (γ) να εκπονήσουν πειραματική έρευνα. Στη συνέχεια, θα συζητηθεί η σχέση μεταξύ φωνητικής και φωνολογίας και θα δοθεί έμφαση στις τρέχουσες εξελίξεις στη φωνολογική θεωρία. Μέσω επιλεγμένης βιβλιογραφίας και εργασιών, το μάθημα στοχεύει στο να δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν με κριτική ικανότητα διαφορετικές προσεγγίσεις στη φωνολογική ανάλυση. Όλο το υλικό του μαθήματος (σημειώσεις, ακουστικά αρχεία, βίντεο, ιστοχώροι) είναι διαθέσιμα στο elearning.
Λέξεις Κλειδιά
Φωνητική Φωνολογία ΓΛωσσολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων782,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1585,7
Σύνολο27510
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Κουιζ: φωνητική περιγραφή φθόγγων, ΔΦΑ (20%) Εργαστηριακή μελέτη: Ακουστική ανάλυση δεδομένων και συγγραφή μιας ερευνητικής εργασίας στη φωνητική (40%) Μελέτη γλώσσας: ανάλυση φωνητικών/φωνολογικών δεδομένων μιας γλώσσας που δε γνωρίζει ο φοιτητής. Δημιουργία πόστερ και προφορική παρουσίαση στην τάξη (20%) Κουίζ: φωνολογική ανάλυση δεδομένων (10%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ashby, P. (2011). Understanding phonetics. London: Hodder Education. Ashby, M., & Maidment, J. (2005). Introducing phonetic science. Cambridge: Cambridge University Press. Carr, P. (1999) English Phonetics and Phonology. An introduction. Oxford: Blackwell Publishers Collins, B. S., & Mees, I. M. (2013). Practical phonetics and phonology: a resource book for students. Routledge. Davenport, M. & Hannahs, S.J.. (2010). Introducing Phonetics and Phonology. 3rd ed. Arnold Gimson, A. C. (1994) [1970] An Introduction to the Pronunciation of English (revised by A. Cruttenden). London: Edward Arnold Gussenhoven, C. & Jacobs, H. (2011). Understanding phonology. 3rd ed. London: Hodder Arnold Hayes, Bruce. (2009). Introductory Phonology. Malden, MA: Wiley-Blackwell. Kreidler, C.W. (2004). The Pronunciation of English. 2nd ed. Blackwell. Ladefoged, P. (2001). Vowels and consonants. An introduction to the sounds of languages. Oxford - Malden, MA: Blackwell. Website: http://hctv.humnet.ucla.edu/departments/linguistics/VowelsandConsonants/vowels/contents.html Ladefoged, P. (2006). A course in phonetics (5th ed.). Belmont, CA: Thompsom Wadsworth. (Original work published 1975). Website: http://hctv.humnet.ucla.edu/departments/linguistics/VowelsandConsonants/course/contents.html Ladefoged, P. & Maddieson, I. (1996). The sounds of the world's languages. Oxford: Blackwell Lodge, K. (2009). A critical introduction to phonetics. London: Continuum. Odden, D. (2005). Introducing phonology. Cambridge University Press. Roach, P. (2009) English Phonetics and Phonology: A practical Course. Cambridge University Press Reetz, H., & Jongman, A. (2009). Phonetics: Transcription, production, acoustics, and perception. Chichester, UK - Malden, MA: Wiley-Blackwell. Website: http://www.blackwellpublishing.com/phonetics/ Zsiga, E. (2013). The Sounds of Language: An introduction to phonetics and phonology. Malden, MA: Wiley
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-10-2019