Μέθοδοι έρευνας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜέθοδοι έρευνας / Research Methods
ΚωδικόςΓλ 593
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016478

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 10
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΥποχρεωτικό1110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜέθοδοι έρευνας
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600155285
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναπτύσσουν γνώσεις όσον αφορά την αξιολόγηση δημοσιευμένων ερευνών. Περιγράφονται διάφοροι τύποι και μέθοδοι έρευνας ενώ το μάθημα περιλαμβάνει πρακτικές στατιστικής ανάλυσης. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει απαραίτητες δεξιότητες για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή έρευνας στο χώρο της πειραματικής γλωσσολογίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα αναπτύσσονται δεξιότητες έρευνας που είναι απαραίτητες στη διεξαγωγή αυτόνομης έρευνας στη γλωσσολογία, όπως η κριτική προσέγγιση και ενασκόπηση της βιβλιογραφίας, η συλλογή πληροφοριών και πηγών, ο σχεδιασμός πειραμάτων και η παρουσίαση/συζήτηση/ανάλυση των εμπειρικών δεδομένων. Εξετάζονται και αναλύονται καθώς και τα είδη έρευνας Στο περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνονται η ακαδημαϊκή γραφή, οι διάφοροι μέθοδοι έρευνας (ερωτηματολόγια, παρατήρηση, συνέντευξη, πείραμα κτλ) και τα είδη έρευνας (ποσοτική-ποιοτική) με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους, ενώ γίνεται εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση.
Λέξεις Κλειδιά
ποιοτική έρευνα, πειραματική μελέτη, στατιστική ανάλυση, επεξεργασία δεδομένων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Πρόσβαση στο διδακτικό υλικό (βιβλία, άρθρα, σημειώσεις μέσω elearning), χρήση λογισμικού SPSS για τη στατιστική ανάλυση.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων782,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1585,7
Σύνολο27510
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση βασίζεται σε τρεις εργασίες: (α) δημιουργία ερωτηματολογίου για ποιοτική μελέτη (20% της τελικής βαθμολόγησης), (β) επίλυση στατιστικών προβλημάτων (20% της τελικής βαθμολόγησης) και (γ) τελική εργασία (βάρους 60% της τελικής βαθμολόγησης) που θα αφορά στη συγγραφή μίας ολοκληρωμένης έρευνας μικρής κλίμακας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Dörnyei, Z. (2007). Research methods in applied linguistics: Quantitative, qualitative, and mixed methodologies. Oxford, UK: Oxford University Press. 2. Heigham, J. & R.A. Croker (2009). Qualitative research in applied linguistics: A practical introduction. Hampshire, UK: Palgrave Macmillan. 3. Podesva, R. J. & D. Sharma (2013). Research methods in >> linguistics. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-10-2019