ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ / SPORTS PSYCHOLOGY
Κωδικός130
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΧαράλαμπος Τσορμπατζούδης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID400000636

Πρόγραμμα Σπουδών: Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΦΑΑ 2014-2015

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 75
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικά Θεωρητικά116

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600156061
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Χωρίς προαπαιτούμενα
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες της αθλητικής ψυχολογίας, θα κατανοήσουν τους τρόπους με τους οποίους η αθλητική ψυχολογία συμβάλλει στη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της προπονητικής διαδικασίας και των αγώνων, θα κατανοήσουν τις επιμέρους θεωρητικές προσεγγίσεις και θα εφαρμόσουν τις επιμέρους τεχνικές που υποδεικνύονται, θα συνδέσουν θεωρία με πράξη μέσω ασκήσεων που πραγματοποιούνται στην τάξη, θα ευαισθητοποιηθούν στη διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα και στις προπονήσεις και στους αγώνες, θα εξοικειωθούν με διάφορες τεχνικές που υποδεικνύονται προκειμένου η προπονητική διαδικασία να επιφέρει τα μέγιστα αποτελέσματα για τους αγώνες, θα κατανοήσουν τι υποδεικνύει η αθλητική ψυχολογία και τι συνιστά μύθο σε ό, τι αφορά στην ψυχολογική προετοιμασία των αθλητών, και θα γνωρίσουν τις προσεγγίσεις που πρέπει να υιοθετήσουν για τη δόμηση μιας αποτελεσματικής ομάδας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Εισαγωγή στην αθλητική ψυχολογία. Ιστορική εξέλιξη. Φυσιογνωμία. 2. Η ερμηνεία της παιγνιώδους και της αθλητικής συμπεριφοράς. Βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις. 3. Αιτίες συμμετοχής στον αθλητισμό και εγκατάλειψης του αθλήματος. Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις και μοντέλα. 4. Καθορισμός στόχων στον αθλητισμό. Οι στάσεις προς τον αθλητισμό. 5. Η ηγεσία στον αθλητισμό. Ο προπονητής ως ηγέτης της αθλητικής ομάδας. Μοντέλα άσκησης αποτελεσματικής ηγεσίας. Η συμπεριφορά του προπονητή στην προπόνηση και τους αγώνες. Οι σχέσεις προπονητή-αθλητή. Ο προπονητής και η προβληματική συμπεριφορά των αθλητών. 6. Η ψυχοδυναμική της αθλητικής ομάδας. Η διαδικασία σχηματισμού της αθλητικής ομάδας. Ομοιογένεια της αθλητικής ομάδας και απόδοση. Οι σχέσεις των μελών της αθλητικής ομάδας. Η συμμόρφωση των μελών της ομάδας. Η συνοχή της αθλητικής ομάδας. Παράγοντες που διαμορφώνουν τη συνοχή. Συνοχή και επιτυχία της αθλητικής ομάδας. Το χτίσιμο της αθλητικής ομάδας. Αποτελεσματική επικοινωνία και επίλυση συγκρούσεων. 7. Συναισθήματα στον αθλητισμό. Θεωρίες, μοντέλα και ευρήματα. Άγχος, στρες, διέγερση στον αθλητισμό. Μοντέλα ερμηνείας. Τεχνικές μέτρησης. Στρατηγικές διαχείρισης θετικών και αρνητικών συναισθημάτων. 8. Προσοχή και συγκέντρωση στον αθλητισμό. Μοντέλα. Σχέση προσοχής με αθλητική απόδοση. Τεχνικές μέτρησης. Ψυχολογικές παρεμβάσεις για βελτίωση της προσοχής. 9. Προγράμματα ψυχολογικής προετοιμασίας στον αθλητισμό. 10. Επιθετικότητα και βία στον αθλητισμό. Θεωρητικές προσεγγίσεις ερμηνείας. Παράγοντες που ευνοούν την εκδήλωση βίαιων επεισοδίων και συγκρούσεων στον αθλητισμό. Η συλλογική βία. Η επιθετικότητα στους αγωνιστικούς χώρους. 11. Ψυχοκοινωνικά θέματα (νεανικός αθλητισμός, ψυχολογία διαιτησίας, υπερπροπόνηση, ψυχολογία ντόπινγκ, ψυχολογική κατάρρευση, ηθική στον αθλητισμό κ.ά). 12. Ανακεφαλαίωση.
Λέξεις Κλειδιά
Αθ
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1506
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων Προφορική Εξέταση Επίλυση Προβλημάτων Δυνατότητα γραπτής εργασίας
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δογάνης, Γ. (2009) Αθλητική Ψυχολογία. Θεσσαλονίκη: Χριστοδουλίδης. Μπάουμαν- Τσορμπατζούδης (2007) Ψυχολογία στον Αθλητισμό. Θεσσαλονίκη: Copy-City.
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-10-2019