Θεωρητικές προσεγγίσεις στη μελέτη των θρησκειών της αρχαιότητας ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘεωρητικές προσεγγίσεις στη μελέτη των θρησκειών της αρχαιότητας ι / Theorizing “Religion” in Antiquity
Κωδικός2186
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΠαναγιώτης Παχής
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018801

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘεωρητικές προσεγγίσεις στη μελέτη των θρησκειών της αρχαιότητας ι
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600156485
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές που περατώσαν με επιτυχία το μάθημα να είναι σε θέση: 1. να μελετούν και να κατανοούν τις σύγχρονες θεωρητικές και μεθοδολογικές συζητήσεις που είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν στην έρευνα των θρησκειών / λατρειών της αρχαιότητας. 2. να πραγματεύονται και να κατανοούν βασικούς όρους (κατηγορίες) (όπως για παράδειγμα της «θρησκείας», «πίστης», «συγκρητισμού», «θεολογίας» κ.ά) από τους εκπροσώπους της σύγχρονης έρευνας του αρχαίου κόσμου. 3. να αποκτήσουν μια ορθή και όχι παραπλανητικής -αναχρονιστική - θεώρησης του αρχαίου κόσμου.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η συγκεκριμένη προσέγγιση ασχολείται με σύγχρονες θεωρητικές και μεθοδολογικές συζητήσεις που είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν στην έρευνα των θρησκείων/λατρειών της αρχαιότητας. Μ’ αυτό τον τρόπο επιχειρείται η άρση γενικεύσεων αλλά και παρανοήσεων στη χρήση και την κατανόηση βασικών όρων (όπως για παράδειγμα της «θρησκείας», «πίστης», «συγκρητισμός», «θεολογίας» κ.ά) από τους εκπροσώπους της σύγχρονης έρευνας του αρχαίου κόσμου. Μ’ αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να δημιουργήσουμε, μέσω της χρήσης ορθών επιστημονικών δεδομένων, ένα ορθό πλαίσιο κατανόησης και απόδοσης όλων αυτών των καθοριστικούς παραγόντων για τη δομή της πολιτικο-κοινωνικής και θρησκευτικής έκφρασης των ανθρώπων της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Η συγκεκριμένη ερευνητική τακτική θα μπορούσε να δημιουργήσει, εξάλλου, τις ιδεώδεις προϋποθέσεις, οι οποίες θα συντελούσαν στην «κάθαρση» και αποκατάσταση της ορθής κατανόησης τους, προκειμένου να επιτευχθεί μια ορθή όχι παραπλανητική θεώρηση του αρχαίου κόσμου. Η μελέτη μιας ιστορικής περιόδου αποτελεί, άλλωστε, ί πραγματική πρόκληση για τη σύγχρονη έρευνα, αφού μας επιτρέπει να γνωρίσουμε τον πολιτισμό και τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων άλλων εποχών. Ταυτόχρονα όμως, υπάρχει ο κίνδυνος δημιουργίας λανθασμένων εντυπώσεων και συμπερασμάτων τα οποία αποπροσανατολίζουν, στις περιπτώσεις που η έρευνα δεν πραγματοποιείται με τρόπο σφαιρικό και πολυδιάστατο. Ο κίνδυνος υποχρεώνει το μελετητή να στηρίξει την έρευνα του σε μια προσεκτική στρατηγική, προκειμένου να αξιολογήσει τη μέθοδο της έρευνας, να ξεπεράσει τα εμπόδια που ορθώνουν οι λανθασμένες επιλογές και σχηματίζει μια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την εποχή που μελετά. Ως εκ τούτου, ο σύγχρονος μελετητής των αρχαίων θρησκειών οφείλει, άλλωστε, να έχει υπ’ όψιν του ότι οι διάφορες μαρτυρίες που διαμορφώνουν το πλαίσιο της μελέτης του, αποτελούν μέρος ενός «συστήματος» και μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να εξετάζονται πάντοτε. Αν δεν λάβουμε υπ’ όψιν μας όλα τα στοιχεία διαμορφώνουν την εποχή μέσα στην οποία εκδηλώνεται το συγκεκριμένο θρησκευτικό φαινόμενο ή η χρήση βασικών όρων, είναι αναπόφευκτο να οδηγηθούμε σε γενικεύσεις και επιφανειακά συμπεράσματα
Λέξεις Κλειδιά
Θρησκεία, Πίστη, Θεωρία, Μεθοδολογία, Αναχρονισμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση Power Points κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Εποικοινωνία με φοιτητές μέσω E-Mails.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων241,0
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,4
Εξετάσεις20,1
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εργασία- Συζήτηση- Εξέταση- Αξιολόγηση σύγχρονων επιστημονικών θεωριών και μεθοδολογιών. Η βαθμολόγηση των φοιτητών είναι αποτέλεσμα των παραπάνω δραστηριοτήτων τους κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Panayotis. Pachis - Donald Wiebe (eds.), Chasing Down Religion. In the Sights of History and the Cognitive Sciences. Essays in Honor of Luther H. Martin, ThessalonikiQ Barbounakis Publications, 2010.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Beard, M., Confronting with the Classics: Traditions, Adventures, and Innovation, London: Profile Books, 2002. Farrington, B., Science and Politics in the Ancient World, London: George Alles and Unwin, 1946. Johnston, Sara Iles, Religion of the Ancient World: A Guide, Cambridge, MA: The Bellnap Press of Harvard University Press, 2001. Larson, J., Understanding Greek Religion, London:Routledge, 2016. Nogbri, Br., Before Religion: A History of a Modern Concept, New Haven, CT: Yale University Press, 2013. Roubekas N. P., An Ancient Theory of Religion. Euhemerism from Antiquity to the Present, London: Routledge, 2017. --------------------, Theorizing “Religion” in Antiquity, Sheggield-Bristol: Equinox, 2019. Versnel, H. S., Coping with the Gods: Wayward Readings in Greek Theology, Leiden:Brill, 2011. Whitmarsch, T.M. Battling the Gods: Atheism in the Ancient World, New York: Akfred A. Knopf, 2015.
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-05-2020