Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας - Στατιστική

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας - Στατιστική / Research Methods in Education - Statistics
ΚωδικόςΥ.001
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑργύριος Κυρίδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017406

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗ (2019-2020)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 22
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό1110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας - Στατιστική
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600156716
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μετά το τέλος του μαθήματος θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν τη φύση και τις τεχνικές της επιστημονικής έρευνας, ειδικά αυτής που επικεντρώνεται στις κοινωνικές επιστήμες και στην εκπαίδευση. Θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν, να κρίνουν και να αξιοποιούν δημοσιευμένες έρευνες, να αναγνωρίζουν τα βασικά συστατικά τους και να είναι σε θέση να τις αξιοποιούν για επόμενες ερευνητικές προσπάθειες. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν ερευνητικές μεθόδους και ερευνητικά εργαλεία, καθώς και να σχεδιάζουν ερευνητικές προσπάθειες και τα αντίστοιχα εργαλεία. Ακόμα θα γνωρίζουν και θα χρησιμοποιούν βασικές αρχές και τεχνικές των ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων έρευνας και βασικές τεχνικές της περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα περιλαμβάνει μια σύντομη εισαγωγή στις επιστημολογικές προϋποθέσεις της επιστημονικής έρευνας. Στη συνέχεια αναπτύσσονται τα βασικά στοιχεία της ποσοτικής και της ποιοτικής έρευνας και των εργαλείων τους με έμφαση στις κοινωνικές επιστήμες και ειδικότερα στις επιστήμες της εκπαίδευσης. Παρουσιάζονται και αναλύονται οι τεχνικές της περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής, ενώ οι φοιτητές ασκούνται στη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. Το μάθημα περιλαμβάνει 39 ώρες δια ζώσης διδασκαλίας και εξ αποστάσεως ανατροφοδοτήσεις μέσω των εργαλείων σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας που παρέχονται από το ίδρυμα και το τμήμα. Οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν είναι οι ακόλουθες: (α) Γενικά περί έρευνας – Επιστημολογικές προϋποθέσεις της έρευνας, (β) Εγκυρότητα, αξιοπιστία και ερευνητική δεοντολογία, (γ) Το Ερευνητικο σχέδιο (δ) Ερευνητικό ερώτημα – Υποθέσεις έρευνας, (ε) Τεκμηρίωση – Αναζήτηση πηγών, (στ)Δειγματοληψία- Μεταβλητές, (ζ) Ποσοτική έρευνα - Χρήση SPSS (Βασικές οδηγίες χρήσης), (η) Έρευνα επισκόπησης – Σχεδιασμός ερωτηματολογίου και ανάλυση των δεδομένων Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική, (θ) Ποιοτική Έρευνα, Ανάλυση περιεχομένου – Ανάλυση λόγου - Εθνογραφία - Ομάδες εστίασης - Μελέτη περίπτωσης - Έρευνα δράση - Θεμελιωμένη θεωρία.
Λέξεις Κλειδιά
Επιστημονική έρευνα, ποσοτική έρευνα, ποιοτική έρευνα, ανάλυση δεδομένων, ερευνητικό σχέδιο
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εργαστηριακή Άσκηση16
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων75
Εκπόνηση μελέτης (project)70
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100
Σύνολο300
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Προκειμένου να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις διαπραγματευόμενες έννοιες κατά την πορεία των μαθημάτων θα πραγματοποιούνται ασκήσεις, η πραγματοποίηση των οποίων θα συμβάλλει και στη διαμόρφωση της τελικής αξιολόγησης, ενώ σε ομάδες των 3 ατόμων θα κληθούν να σχεδιάσουν και να πραγματοποιήσουν μια έρευνα σε τέσσερα στάδια. Η αξιολόγηση θα είναι διαμορφωτική και τελική. Για τη διευκόλυνση των φοιτητών δίνεται και η κατάλληλη βιβλιογραφία και οι σχετικές οδηγίες.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Απολύτως απαραίτητη βιβλιογραφία ώστε οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του μαθήματος) Robson, C. (2007). Η έρευνα του πραγματικού κόσμου. Αθήνα: Gutenberg. Creswell, W.J. (2011). Η Έρευνα στην Εκπαίδευση. Σχεδιασμός, Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Ποσοτικής και Ποιοτικής Έρευνας. Μετ. Κουβαράκου, Ν., Επιμ. Χ. Τζορμπατζούδης. Αθήνα: ΙΩΝ. Bell, j. (1999). Μεθοδολογικός σχεδιασμός παιδαγωγικής και κοινωνικής έρευνας. Gutenberg Ενδεικτική βιβλιογραφία η οποία πραγματεύεται πιο συγκεκριμένες ―κατά κανόνα― πτυχές της ερευνητικής μεθοδολογίας. Στη συγκεκριμένη βιβλιογραφία δεν είναι υποχρεωτικό να προστρέξουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές, παρά μόνον όσες και όσοι επιθυμούν να μελετήσουν περισσότερο τόσο για τις ανάγκες του συγκεκριμένου μαθήματος όσο και για τις ανάγκες άλλων μαθημάτων ή για την εκπόνηση μεταπτυχιακών εργασιών ή της τελικής μεταπτυχιακής του εργασίας: Anderson G. (1990). Fundamentals of Educational Research. Bristol: Falmer Press. Bailey K. (1978). Methods of Social Research. London: Collier - McMillan. Bardin L. (1977). L' analyse de contenu. Paris: PUF. Belson W.A. (1986). Validity in Survey research. Aldershot: Gower. Berelson B. (1971). Content Analysis in Communication Research. New York: Hafner. Cohen L. & Manion L. (20004). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο. Curley K. (1990). Content Analysis. In: Asher E. The Encyclopedia of Language and Linguistics. Edinburgh: Pergamon Press. Davidson J. (1970). Outdoor Recreation Surveys: The Design and the Use of Questionnaires for Site Surveys. London: Countryside Commission. De Sola Pool I. (1959). Trends in Content Analysis. Urbana: University of Illinois Press. DeLandsheere G. (1996). Η εμπειρική έρευνα στην εκπαίδευση. Αθήνα: τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός. Denzin N. (1970). The Research Act in Sociology: A Theoretical Introduction to Sociological Method. London: Butterworth. DeVaus D. (1986). Surveys in Social Research. Boston: Allen & Unwin. Downs C., Smeyak G. & Martin E. (1980). Professional Interviewing. New York: Harper & Row. Fraise P. & Piaget J. (1970). Traite de Psychologie Experimentale. Paris: PUF. Gall M., Borg W. & Gall J. (19965). Educational Research. An Introduction. New York: Longman. Grawitz M. (1981). Methods des sciences sociales. Paris: Dalloz. Hitchcock G. & Hughes D. (1992). Research and the Teacher. New York: Routledge. Hoinville G. & Jowell R. (1978). Survey Research Practice. London: Heinemann. Howard K. & Sharp J.A. (1996). H επιστημονική μελέτη. Aθήνα: Gutenberg Javeau J. (1996). Η έρευνα με ερωτηματολόγιο. Αθήνα: τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός. Kerlinger F. (1970). Foundations of Behavioral Research. New York: Holt, Rinehart & Winston. Koen, L & Manion, L. (2007). Mεθοδολογία Eκπαιδευτικής Έρευνας. Aθήνα: Μεταίχμιο Kripppendorf K. (1980). Content Analysis: An introduction to its Methodology. London: Sage. Labaw P. (1980). Advanced Questionnaire Design. Cambridge: Abt. Lasswell H.D. & Leites W. (1965). The Language of Politics: Studies in Quantitative Semantics. New York: MIT Press. Lasswell H.D. Merner O. & De S. Pool I. (1952). The comparative study of symbols. Stanford: Stanford University Press LeCompte M., Millroy W. & Preissle J. (Eds) (1992). The Handbook of Qualitative Research in Education. San Diego: Academic Press. Lin N. (1976). Foundations of Social Research. New York: McGraw Hill. Lofland J. (1971). Analyzing Social Settings. New York: Wadsworth. Merton R. & Kendall P. (1946). The focused interview. American Journal of Sociology, 51, 541-557. Miles M. & Huberman A. (1994). Qualitative Data Analysis. Thousand Oaks: Sage. Moscovici S. (1970). La psychanalyse, son image et son public. Paris: PUF. Moser C. & Kalton G. (1977). Survey Methods in Social Investigation. London: Heinemann. Mouly G. (1978). Educational Research: The Art and Science of Investigation. Boston: Allyn and Bacon. Mucchieli R. (1988). L' analyse de contenu des documents et des communications. Paris: Les Editions ESF. Mucchielli L. (1968). Le questionnaire dans l' enquete psychosociale. Paris: Libraires Techniques - Ed. Sociales Francaises. Selltiz C. Wrightsman L. & Cook S. (1976). Research Methods in Social Relations. New York: Holt, Rinehart & Winston. Smith C. (Ed) (1992). Motivation and Personality: Handbook of Thematic Content Analysis. New York: Cambridge University Press. Smith H. (1975). Strategies of Social Research: The Methodological Imagination. London: Prentice Hall. Sudan S. & Bradburn N. (1982). Asking Questions. San Francisco: Jossey - Bass. Tuckman B. (1972). Conducting Educational Research. New York: Harcourt Brace. Unrug M. C. (1974). Analyse de contenu et acte de la parole. Paris: Editions Universitaires. Veron E. (1981). La construction des evenements. Paris: Les Editions de Minuit. Weber R. (21990). Basic Content Analysis. Thousand Oaks: Sage. Κολύβα - Μαχαίρα Φ. & Μπόρα - Σέντα Ε. (1995). Στατιστική. Θεσσαλονίκη: Ζήτη. Μπέλλας Θ. (1998). Δομή και γραφή της επιστημονικής εργασίας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Σταυρινός Β. (1998). Στατιστική για τις επιστήμες της Υγείας. Αθήνα: Gutenberg. Παπαγεωργίου Γ. Μέθοδοι στην κοινωνιολογική έρευνα. Αθήνα: τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός. Τσάντας Ν. Μωυσιάδης Χ. Μπαγιάτης Ν. & Χατζηπαντελής Θ. (1999). Ανάλυση δεδομένων με τη βοήθεια στατιστικών πακέτων. Θεσσαλονίκη: Ζήτη.
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-02-2020