Γεωργία Ακριβείας και Εξοικονόμηση Πόρων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓεωργία Ακριβείας και Εξοικονόμηση Πόρων / Precision Agriculture and Energy Saving
ΚωδικόςRM105
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Μόσχου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018816

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Διαχείριση Εδαφικών, Υδατικών, Ενεργειακών Πόρων και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 15
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό116

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓεωργία Ακριβείας και Εξοικονόμηση Πόρων
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600158289
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση Η/Υ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν: 1. Προχωρημένες γνώσεις των αρχών της γεωργίας ακριβείας και εξοικείωση με τον εξοπλισμό καταγραφής και εφαρμογής μεταβλητής δόσης. 2. Προχωρημένες γνώσεις σχετικά με τις αρχές της εξοικονόμησης πόρων στη γεωργία και την εφαρμογή τους στην αγροτική πράξη. 3. Κριτική σκέψη σχετικά με τη λήψη αποφάσεων για την διαχείριση του αγρού με την έννοια της γεωργίας ακριβείας και της εξοικονόμησης πόρων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εξειδικευμένες γνώσεις και προχωρημένα μαθήματα στην γεωργία ακριβείας και την εξοικονόμηση πόρων στη γεωργία. Τεχνολογία και εξοπλισμός: παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού γεωγραφικής θέσης (GPS), δορυφόροι και drones (UAV), συστήματα χαρτογράφησης της παραγωγής, συστήματα καταγραφής ιδιοτήτων των εδαφών, μηχανήματα μεταβλητής δόσης αγροχημικών και νερού, διαχείριση γεωγραφικών δεδομένων με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) για χωρικά και χρονικά διαφοροποιημένη καλλιέργεια. Αισθητήρες εδάφους, φυτών, ζώων. Τεχνητή νοημοσύνη, δεδομένα μεγάλου όγκου και ρομποτική. Κτηνοτροφία ακριβείας. Εξοικονόμηση ενέργειας με τη χρήση αντλιών θερμότητας στις γεωργικές κατασκευές. Βιοκλιματικός σχεδιασμός θερμοκηπίων και κτηνοτροφικών κτιρίων. Ανάκτηση υλικών από τα αγροτικά απόβλητα και επαναχρησιμοποίηση τους στην αγροτική παραγωγή - υιοθέτηση του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας σε επίπεδο αγρού.
Λέξεις Κλειδιά
χωρικά διαφοροποιημένη γεωργία, GPS, αισθητήρες, αγροτικά απόβλητα, βιοκλιματικός σχεδιασμός αγροτικών κτιρίων, εξοικονόμηση ενέργειας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση MS Powerpoint, moodle και εξειδικευμένου λογισμικού.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις117
Άσκηση Πεδίου6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων21
Εκπόνηση μελέτης (project)21
Εξετάσεις3
Σύνολο168
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
70% γραπτές εξετάσεις, 30% ατομικό θέμα
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Φουντάς, Σ. και Γέμτος, Θ., 2015. Γεωργία ακριβείας. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/2670
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-01-2020