ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / Aims and Directions in Intercultural Education
ΚωδικόςΠ2201
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΑναστασία Κεσίδου
Γνωστικό ΑντικείμενοΚατεύθυνση Παιδαγωγικής
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280009264

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (2011-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 1
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικό Κατ' Επιλ. ΚατεύθυνσηςΧειμερινό/Εαρινό-6
ΠαιδαγωγικήΥποχρεωτικό Κατ' Επιλ. ΚατεύθυνσηςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600158504
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Γερμανικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να ευαισθητοποιηθούν ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί σχετικά με την ετερότητα στην κοινωνία και την εκπαίδευση, να κατανοήσουν τη φιλοσοφία της διαπολιτισμικής προσέγγισης σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής και εκπαιδευτικής πράξης και να εφαρμόσουν τη διαπολιτισμική θεωρία σε βασικά πεδία της μειονοτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στη θεματική(1ο μάθημα), Ο Μαρσίντ, μαθητής αλβανικής καταγωγής της Α ́ Γυμνασίου σε σχολείο της Κεντρικής Μακεδονίας: μια μελέτη περίπτωσης (2ο μάθημα), Μοντέλα διαχείρισης της ετερότητας στην εκπαίδευση (αφομοίωση, ενσωμάτωση, πολυπολιτισμικό, αντιρατσιστικό): τί δεν είναι η διαπολιτισμική εκπαίδευση (3ο μάθημα), Αξιώματα, αρχές και στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης-η διαχείριση της εκπαιδευτικής ετερότητας στην Ελλάδα, την Ευρώπη και αλλού (4ο και 5ο μάθημα), Στερεότυπα, προκαταλήψεις, ρατσισμός (6ο και 7ο μάθημα), Η ένταξη των Ελληνοποντίων στην ελληνική εκπαίδευση και την αγορά εργασίας (8ο μάθημα), Η μειονοτική εκπαίδευση στη Δυτική Θράκη (9ο μάθημα), Διγλωσσία και εκπαίδευση (10ο μάθημα), Διαπολιτισμική εκπαίδευση, προγράμματα διδασκαλίας και σχολικά εγχειρίδια (11ο μάθημα), Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στα Βαλκάνια (12ομάθημα), Η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση (13ο μάθημα)
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις150,6
Σεμινάρια241,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων301,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών401,6
Εξετάσεις30,1
Άλλο / Άλλα381,5
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Θέματα ανάπτυξης, στα οποία αξιολογείται η κατανόηση που έχουν αναπτύξει οι φοιτητές, καθώς και η ικανότητά τους για ανάλυση, σύνθεση, εφαρμογή και αξιολόγηση. Επίσης, αξιολογείται η ικανότητα που έχουν αναπτύξει για σύγκριση των εκπαιδευτικών φαινομένων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Γκόβαρης, Χρήστος (2011). Εισαγωγή στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Αθήνα: Διάδραση. (LC1099.G65 2011, Βιβλιοθήκη Τομέα Παιδαγωγικής) Νικολάου, Γιώργος (2011). Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στο δημοτικό σχολείο. Από την «ομοιογένεια» στην πολυπολιτισμικότητα. Αθήνα: Πεδίο. (LC3736.G8N55 2011, Βιβλιοθήκη Τομέα Παιδαγωγικής)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Cummins, Jim (1999). Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση. Εκπαίδευση με σκοπό την ενδυνάμωση σε μια κοινωνία της ετερότητας, Μεταφρ. Σ. Αργύρη. Αθήνα: Gutenberg. (LC3731.C8816 1999, Βιβλιοθήκη Τομέα Παιδαγωγικής) Dietrich, Ingrid (2006). «Παιδεία και πολυπολιτισμικότητα- η μεταβολή των αιτημάτων προς τα σχολεία», στο: Δ. Χατζηδήμου / Χ. Βιτσιλάκη (επιμ.), Το σχολείο στην κοινωνία της πληροφορίας και της πολυπολιτισμικότητας, Πρακτικά ΙΑ΄ Διεθνούς Συνεδρίου, Ρόδος 21, 22 και 23 Οκτωβρίου 2005. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 45-60. (LC1099.D55 2005, Βιβλιοθήκη Τομέα Παιδαγωγικής) Γκότοβος, Αθανάσιος (1996). Ρατσισμός. Κοινωνικές, ψυχολογικές και παιδαγωγικές όψεις μιας ιδεολογίας και μιας πρακτικής. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ – Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης. (HT1521.G6 1996, Βιβλιοθήκη Τομέα Παιδαγωγικής) Γκότοβος, Αθανάσιος (2003). Εκπαίδευση και ετερότητα. Ζητήματα Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής. Αθήνα: Μεταίχμιο. (LC1099.G68 2002, Βιβλιοθήκη Τομέα Παιδαγωγικής) Δαμανάκης, Μιχάλης (επιμ.) (2000). Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα. Διαπολιτισμική προσέγγιση. Αθήνα: Gutenberg. (LC3747.G3D36 1998, Βιβλιοθήκη Τομέα Παιδαγωγικής) Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- Γυμνάσιο (επιμ.) (2008), Διαπολιτισμική εκπαίδευση και αγωγή, Οδηγός Επιμόρφωσης. Θεσσαλονίκη: Λιθογραφία. Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- Γυμνάσιο (επιμ.) (2008), Η διαπολιτισμική διάσταση στη διδασκαλία, Μεθοδολογικός Οδηγός για τη χρήση σχολικών βιβλίων του Γυμνασίου. Θεσσαλονίκη: Λιθογραφία. Κεσίδου, Αναστασία (2004). «Διαπολιτισμική εκπαίδευση: στόχοι και πρακτικές», στο: Εταιρεία Επιστημών Αγωγής Δράμας (επιμ.) Προγράμματα Διδασκαλίας στην Εκπαίδευση των Βαλκανικών Χωρών, Πρακτικά 1ου Βαλκανικού Συνεδρίου, 75-83. (LA941.P76 2004, Βιβλιοθήκη Τομέα Παιδαγωγικής) Μάρκου, Γεώργιος (1997α). Εισαγωγή στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Ελληνική και διεθνής εμπειρία. Αθήνα: Ηλεκτρονικές τέχνες. (LC1099.5.G8E84 1997, Βιβλιοθήκη Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας) Νικολάου, Γιώργος (2005). Διαπολιτισμική διδακτική. Το νέο περιβάλλον, διδακτικές αρχές. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (LC1099.5.G8N56 2005, Βιβλιοθήκη Τομέα Παιδαγωγικής) Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων (ΠΕΦ) (1998). Σχολείο και ετερότητα. Ο ρόλος του φιλολόγου στη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα. Σεμινάριο 24. Αθήνα. Σκούρτου, Ελένη (επιμ.) (1997). Θέματα Διγλωσσίας και Εκπαίδευσης. Αθήνα: Νήσος. (P115.T34 1997, Βιβλιοθήκη Τομέα Παιδαγωγικής) Τσιάκαλος, Γιώργος (2000). Οδηγός αντιρατσιστικής εκπαίδευσης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. (HT1521.T75 2000, Βιβλιοθήκη Τομέα Παιδαγωγικής) Φραγκουδάκη Ά./ Θ. Δραγώνα (επιμ.) (1997). «Τι είν΄ η πατρίδα μας;» Εθνοκεντρισμός στην εκπαίδευση. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. (LA782.T5 1997a, Βιβλιοθήκη Τομέα Παιδαγωγικής) Χατζησαββίδης, Σωφρόνης (1987). «Νεοελληνική γραμματεία και νεοελληνική κοινωνία. Μια διδακτική δοκιμή-έρευνα, συμβολή στον αγώνα κατά των φυλετικών διακρίσεων», στο: Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 33, 50-58. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Τα ppt των παρουσιάσεων και τα τελικά κείμενα των εργασιών που θα εκπονηθούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
Τελευταία Επικαιροποίηση
01-12-2020