ΔΙΑΔΟΣΗ Η/Μ ΚΥΜΑΤΟΣ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΑΔΟΣΗ Η/Μ ΚΥΜΑΤΟΣ Ι / Electromagnetic Wave Propagation I
ΚωδικόςΗΜ0103
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΧρήστος Αντωνόπουλος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000574

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΑΔΟΣΗ Η/Μ ΚΥΜΑΤΟΣ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600158814
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
  • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
  • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τα χρονικά μεταβαλλόμενα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, τις εξισώσεεις του Maxwell, τη διάδοση επίπεδων ομοιόμορφων ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, και το φαινομένο της ανάκαλσης/διάθλασης με βάση το μακροσκοπικό μοντέλο του κλασικού ηλεκτρομαγνητισμού. Ειδικότερα, οι φοιτήτριες/τές θα έχουν αποκτήσει τις εξής δεξιότητες: - Να εκτελούν υπολογισμούς με τις εξισώσεις Maxwell, τις οριακές συνθήκες και το θεώρημα του Poynting, αποκτώντας έτσι το απαραίτητο υπόβαθρο για την αντιμετώπιση προβλημάτων με χρονικά μεταβαλλόμενα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. - Να επιλύουν προβλήματα με επίπεδα ομοιόμορφα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, να χρησιμοποιούν τη μιγαδική μορφή με χρήση φασιθετών για την περίπτωση αρμονικής χρονικής μεταβολής. Να βρίσκουν, επίσης, την πόλωση επίπεδων ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και να αντιμετωπίζουν ζητήματα διάδοσης σε τέλεια (ή μη) αγώγιμα μέσα. - Να επιλύουν απλά προβλήματα (κάθετης ή πλάγιας) πρόσπτωσης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε επίπεδα ομογενή μέσα και να υπολογίζουν τους συντελεστές ανάκλασης και διάθλασης.
Γενικές Ικανότητες
  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μελέτη και κατανόηση χρονικά μεταβαλλόμενων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, με την βοήθεια των εξισώσεων του Maxwell, διάδοση στον ελεύθερο χώρο ιδιαίτερα επίπεδου ηλεκτρομαγνητικού κύματος ή σε χώρο με εμπόδια, Ανάκλαση και διάθλαση.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις260,9
Φροντιστήριο260,9
Σύνολο521,7
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές Εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. T. D. Tsiboukis, Electromagnetic Field – Basic Theory and Applications, Vol. II, Crete University Press, Heraklion, 2011. (in Greek) 2. J. Roumeliotis and J. Tsalamengas, Electromagnetic Fields, Vol. 1, A. Tziolas & Sons Publications, Thessaloniki, 2010. (in Greek) 3. J. L. Vomvoridis, Electromagnetic Fields, Part A, Simeon Publications, Athens, 2009. (in Greek)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. D. J. Griffiths, Introduction to Electrodynamics, Crete University Press, Heraklion, 2012. (in Greek) 2. J. G. Van Bladel, Electromagnetic Fields, 2nd edition, Wiley-IEEE Press, 2007. 3. R. E. Collin, Field Theory of Guided Waves, 2nd edition, Wiley-IEEE Press, 1990. 4. J. R. Jackson, Classical Electrodynamics, 3rd edition, Wiley, 1998.
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-12-2020