Ανασυγκρότηση της Ευρώπης μετά τον Β' Π.Π.

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑνασυγκρότηση της Ευρώπης μετά τον Β' Π.Π. / Reconstruction of Europe after WWII
ΚωδικόςΚΕ0Ε38
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΠολιτικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΜαρία Καβάλα
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001472

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Πολιτικών Επιστημών 2023-σήμερα

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΕαρινό-4

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑνασυγκρότηση της Εβραϊκής Κοινότητας. Συγκρίσεις με την Ευρώπη.
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600159246
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Είναι μάθημα γενικής επιλογής που απευθύνεται σε όλα τα εξάμηνα εκτός από το Α' και Β'.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες/φοιτητές θα μπορούν: • Να περιγράφουν και να προσδιορίζουν το ιστορικό πλαίσιο της μεταπολεμικής ανασύγκροτησης της ευρωπαϊκής ηπείρου, την οικονομική, πολιτική, στρατιωτική θέση στην οποία βρέθηκε η κάθε ευρωπαϊκή χώρα ώστε να γίνεται περισσότερο κατανοητή η θέση της σήμερα. • Να αναγνωρίζουν την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου ως ένα διπολικό σύστημα ισορροπίας δυνάμεων που σταδιακά μετασχηματίστηκε από το 1990 και μετά. • Να προχωρούν σε κριτική αντιμετώπιση της ιστοριογραφικών αναγνώσεων του Ψυχρού πολέμου. • Να μελετούν τις πρωτογενείς ιστορικές πηγές (αρχεία, τύπο, φωτογραφίες, υλικό και άυλο πολιτισμό, προφορικές μαρτυρίες) και να συνάγουν συμπεράσματα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ανασυγκρότηση της Ευρώπης μετά τον Β΄π.π. Περιγραφή μαθήματος Πρόκειται για ένα μάθημα σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας με επίκεντρο την Ευρώπη αλλά και τον κόσμο σε σχέση με την Ευρώπη. Το μάθημα διαπραγματεύεται την ιστορία του Ψυχρού πολέμου καθώς και το διάστημα 1989-αρχές 21ου αι.. Διακρίνεται σε τέσσερις ενότητες. Η πρώτη ενότητα ασχολείται με τις απαρχές του Ψυχρού Πολέμου, από τη συνθηκολόγηση της ναζιστικής Γερμανίας μέχρι τον πόλεμο της Κορέας (1953). Η δεύτερη ενότητα δίνει έμφαση στη μεταπολεμική ανασυγκρότηση της Ευρώπης και στο ζήτημα των αποζημιώσεων. Εμβαθύνει στις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές που συνέβησαν στη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 (τέλος της αποικιοκρατίας, οικονομικό «θαύμα», νέα κοινωνικά κινήματα, αραβοϊσραηλινή διένεξη). Η τρίτη ενότητα καλύπτει τις εξελίξεις από τη δεκαετία του 1970 μέχρι το 1989 (τέλος της «χρυσής τριακονταετίας»-οικονομική κρίση, πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων στην Ανατολική Ευρώπη). Η τέταρτη ενότητα είναι πιο σύντομη αλλά περιεκτική και μελετά την άνοδο των εθνικισμών στη δεκαετία του 1990, την αλλαγή του ευρωπαϊκού χάρτη με τη δημιουργία νέων κρατών, τους πολέμους της Γιουγκοσλαβίας, την άνοδο της ακροδεξιάς, ερωτήματα και προοπτικές για το μέλλον της Ευρώπης). Υλικό μαθήματος Το υλικό του μαθήματος περιλαμβάνει ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία (άρθρα, αποσπάσματα από βιβλία αναρτημένα στο e-learning) καθώς και το σύγγραμμα Tony Judt, Η Ευρώπη μετά τον πόλεμο, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2012.
Λέξεις Κλειδιά
Ψυχρός πόλεμος, κομμουνισμός, καπιταλισμός, σχέδιο Μάρσαλ, μεταπολεμική ανασυγκρότηση, οικονομικό θαύμα, τέλος αποικιοκρατίας, κοινωνικά κινήματα, εθνικισμοί
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Πραγματοποιείται χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. Συγκεκριμένα, γίνεται χρήση του διαδικτύου στη διάρκεια του μαθήματος για την πρόσβαση και προβολή στους φοιτητές ιστοσελίδων, πληροφοριών, ταινιών, ντοκιμαντέρ που σχετίζονται με το μάθημα. Πραγματοποιείται τακτική χρήση Τ.Π.Ε στην επικοινωνία με τους φοιτητές για συνεννοήσεις σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία, για απορίες και προβληματισμούς γύρω από τη μελέτη τους.
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η βαθµολογία σε κάθε µάθηµα καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος υποχρεώνεται να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε εργασίες. Η βαθµολογία σε κάθε µάθηµα ακολουθεί την κλίµακα των ακέραιων αριθµών από ένα (1) έως δέκα (10). Βάση επιτυχίας είναι ο αριθµός πέντε (5). Σύµφωνα µε το Ν. 3549/2007 και µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 1404/1983, κάθε µάθηµα εξετάζεται στο τέλος του εξαµήνου στο οποίο διδάχθηκε και επιπλέον στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου. Η βαθμολογία προκύπτει από: α)Το επίπεδο γνώσης σχετικά με το γνωστκό αντικείμενο β)Τη δυνατότητα ανάλυσης και σύνθεσης στη σκέψη του γ)Την κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Tony Judt, Η Ευρώπη μετά τον πόλεμο, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2012, ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟ ΕΥΔΟΞΟΣ: 33133421 2. Mazower Mark, Σκοτεινή ήπειρος, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2009, ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟ ΕΥΔΟΞΟΣ: 15505
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-02-2022