ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ / Economics of Natural Resources
Κωδικός418Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000169

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2009-2019)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 27
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής423

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600159610
Κατηγορία Μαθήματος
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: ● Κατανοήσει τις υπηρεσίες και τα αγαθά που παράγουν τα δασικά οικοσυστήματα και οι φυσικοί πόροι ● Διαχωρίσει τον τρόπο με τον οποίο η οικονομική των φυσικών πόρων και τα οικονομικά περιβάλλοντος αντιμετωπίζει τις υπηρεσίες αυτές ● Αναπτύξει την ικανότητα αποσαφήνισης των πληρωμών για τις υπηρεσίες του οικοσυστήματος ● Αποτιμά με οικονομικούς όρους υλικά και άυλα αγαθά από τις υπηρεσίες των δασικών οικοσυστημάτων και των υπολοιπων φυσικών πόρων ● Χρησιμοποιεί εύκολα τις κατάλληλες στατιστικές και οικονομετρικές μεθόδους και το αντίστοιχο λογισμικό για την μοντελοποίηση των υπηρεσιών αυτών ● Δημιουργεί projects που θα αφορούν τη βιομηχανία και λοιπούς παραγωγικούς φορείς για την εκμετάλλευση των υπηρεσιών του οικοσυστήματος ως μέσο για περιβαλλοντική προστασία αλλά και για δημιουργία αξίας στην οικονομική μονάδα. ● Αποκτήσει την ικανότητα δημιουργίας στρατηγικού μοντέλου της οικονομικής μονάδας για την αειφορική διαχείριση των πόρων και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω των προϊόντων του δάσους, της πράσινης ενέργειας και της πράσινης δόμησης. ● Αποκτήσει τη δυνατότητα ενημέρωσης γύρω από τις διεθνείς εξελίξεις, τάσεις και προοπτικές αναφορικά με τις εφαρμοζόμενες διεθνείς πολιτικές γύρω από τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον ● Κατανοήσει την έννοια της προεξόφλησης στους περιβαλλοντικούς πόρδους, να κοστολογεί και τιμολογεί τις πληρωμές υπηρεσιών του οικοσυστήματος ● Συμβάλλει στη βέλτιστη κατανομή των οικονομικών πόρων για καλύτερη περιβαλλοντική διαχείριση οργανισμών και επιχειρήσεων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στην οικονομική των φυσικών πόρων, ορισμοί, βασικές έννοιες, οικονομική των φυσικών πόρων και οικονομική περιβάλλοντος, συνολική οικονομική αξία των δασών και των φυσικών πόρων, μείωση φυσικών πόρων και όρια στην ανάπτυξη, πολιτικές επιπτώσεις, βιώσιμη αειφορική ανάπτυξη. Οικοσυστημικές υπηρεσίες του περιβάλλοντος, κανόνες και πρότυπα για τους φυσικούς πόρους, περιβαλλοντικοί φόροι. Κατηγορίες περιβαλλοντικών αξιών, μέθοδοι οικονομικής αποτίμησης περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών (δεδηλωμένης προτίμησης, συναγομένης προτίμησης και τιμών αγοράς κ.λ.π.), κόστος ευκαιρίας, Ανάλυση Κόστους Οφέλους. Άριστη διαχείριση φυσικών πόρων, αποδοτικότητα χρήσης πόρων. Οικονομικά της κλιματικής αλλαγής, αντιστάθμιση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αγορές άνθρακα, προσαρμογή, αντιμετώπισης και ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή. 1η εβδομάδα: Ενημέρωση για το μάθημα. Εισαγωγή στα οικονομικά περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Εισαγωγή στην έννοια των οικοσυστημάτων. Δασικά και λοιπά φυσικά οικοσυστήματα. Ορισμός της έννοιας των υπηρεσιών του οικοσυστήματος. Διάκριση οικοσυστημικών υπηρεσιών. Ανάλυση υπηρεσιών παροχής, ρύθμισης, πολιτισμού και υποστήριξης. Δασικά οικοσυστήματα και οι υπηρεσίες τους 2η εβδομάδα: Οικονομικές προσεγγίσεις στις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων. Εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη και στις βασικές έννοιές της. Προσεγγίσεις της οικονομικής επιστήμης (νέο-θεσμική οικονομική, συμπεριφορική οικονομική κ.ά.), οικονομική των φυσικών πόρων, οικονομική περιβάλλοντος, δασική οικονομική, βιο-οικονομικά μοντέλα. 3η εβδομάδα: Πληρωμές των υπηρεσιών του οικοσυστήματος. Έννοια των πληρωμών των υπηρεσιών του οικοσυστήματος. Παραδείγματα πληρωμών από επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Παρελθούσες αποτιμήσεις υπηρεσιών του δασικού οικοσυστήματος. Στατιστικά δεδομένα των υπηρεσιών παγκοσμίως. 4η εβδομάδα: Οικονομικές μονάδες, παραγωγική διαδικασία και υπηρεσίες των δασικών οικοσυστημάτων. Έννοια των οικονομικών μονάδων. Πρωτογενής και δευτερογενής τομέας παραγωγής, τομέας υπηρεσιών. Έννοια της παραγωγικής διαδικασίας, αρχή της οικονομικότητας, παραγωγικότητα και οικονομικότητα και συνάρτησή τους με τις δασικές οικοσυστημικές υπηρεσίες. Έμφαση στις οικονομικές μονάδες ξύλου και επίπλου. 5η εβδομάδα: Εθνική και διεθνής προσέγγιση στον τομέα των οικονομικών των δασικών οικοσυστημικών υπηρεσιών. Εθνικές πολιτικές για τις υπηρεσίες του οικοσυστήματος (ξυλεία, δευτερογενή δασικά προϊόντα, κλιματική αλλαγή), Ευρωπαϊκή προσέγγιση στα οικονομικά των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, η πρωτοβουλία της μη καθαρής απώλεια 6η εβδομάδα: Δασικές οικοσυστημικές υπηρεσίες και οικονομικά της κλιματικής αλλαγής. Υπηρεσίες δασικών οικοσυστημάτων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οικονομικά της κλιματικής αλλαγής, οικονομικά της δάσωσης, αναδάσωσης και βελτιωμένης δασικής διαχείρισης, οικονομική της χρήσης ενέργειας από την ξυλεία και της πράσινης δόμησης (αντικατάσταση των υλικών χτισίματος και επίπλων από ξύλο) 7η εβδομάδα: Προσφορά και ζήτηση για δασικές οικοσυστημικές υπηρεσίες. Έννοια της προσφοράς και της ζήτησης στην οικονομική επιστήμη. Προσφορά και ζήτηση για δασικές οικοσυστημικές υπηρεσίες. Μοντελοποίηση της προσφοράς και ζήτησης. Προσφορά και ζήτηση υπηρεσιών που δεν αποτιμώνται στην αγορά. 8η εβδομάδα: Προεξόφληση, κοστολόγηση και τιμολόγηση των δασικών οικοσυστημικών υπηρεσιών. Έννοιες ανατοκισμού και προεξόφλησης. Φιλοσοφία της προεξόφλησης στην οικονομική των φυσικών πόρων. Δασικό επιτόκιο προεξόφλησης. Κοστολόγηση παραγωγικής διαδικασίας. Μέθοδοι κοστολόγησης. Περιβαλλοντική κοστολόγηση και κοστολόγησης ροής υλικών. Τιμολόγηση δασικών οικοσυστημικών υπηρεσιών. 9η εβδομάδα: Συνολική Οικονομική Αξία δασικών οικοσυστημάτων. Έννοια της Συνολικής Οικονομικής Αξίας των δασικών οικοσυστημάτων. Αξίες χρήσης και αξίες μη χρήσης. Άμεσες αξίες χρήσης, έμμεσες αξίες χρήσης, αξία επιλογής, αξία κληροδότησης, αξία ύπαρξης. 10η εβδομάδα: Οικονομική αποτίμηση των δασικών οικοσυστημικών υπηρεσιών. Μέθοδοιοικονομικήςαποτίμησηςοικοσυστημικώνυπηρεσιών. Willingness to Pay, Willingness to Accept, Contingent Valuation Method, Travel Cost Method, Hedonic Pricing. 11η εβδομάδα: Διεθνείς πολιτικές και τεχνικές για τους φυσικούς πόρους και το περιβαλλον. Αειφορία, κυκλική οικονομία και βιοοικονομία, ανάλυσης κύκλου ζωής προϊόντος, ανάλυση ροής υλικών, βιομηχανική συμβίωση κ.λ.π. 12η εβδομάδα: Τα οικονομικά περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων στις διεθνείς οικονομικές σχεσεις. 13η εβδομάδα: Casestudies επιχειρήσεων και υπηρεσιών δασικών οικοσυστημάτων - Παραδείγματα επιχειρήσεων ή άλλων οικονομικών μονάδων που χρησιμοποιούν την έννοια των πληρωμών των δασικών υπηρεσιών στην παραγωγική τους διαδικασία.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
● Προβολή παρουσιάσεων σε powerpoint, προβολή ειδικών βίντεο και αναζήτηση ιστοσελίδεων ● Εκπαιδευτικό υλικό και επικοινωνια στο elearning - ανταλλαγή email ● Χρήση ηλεκτρονικής γραμματείας και κατάθεση βαθμολογίου
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις260,9
Εργαστηριακή Άσκηση60,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων260,9
Εξετάσεις20,1
Σύνολο602
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η επίτευξη των μαθησιακών στόχων θα αξιολογηθούν με βάση την γραπτή εξέταση του μαθήματος και την παράδοση άσκησης πρακτικής στα πανεπιστημιακά δάση. Για την εξασφάλιση προβιβάσιμου βαθμού (τουλάχιστον 5) απαιτείται η επίτευξη προβιβάσιμου βαθμού της τελικής εξέτασηςπου περιλαμβάνει: -Ερωτήσεις σύντομης απάντησης από όλη την ύλη του μαθήματος -Επίλυση ασκήσεων σχετικών με το αντικείμενο του μαθήματος
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Χάλκος Γ. Εμ. (2016). Οικονομική Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Εκδόσεις Δίσιγμα.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Tietenberg, T. &LewisL. (2009). Οικονομική του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Εκδόσεις Gutenberg. Kumar, P. (Ed.). (2010). The economics of ecosystems and biodiversity: ecological and economic foundations. UNEP/Earthprint. Bauhus, J., van der Meer, P., &Kanninen, M. (Eds.). (2010). Ecosystem goods and services from plantation forests. Routledge. Daly, H. E., & Farley, J. (2011). Ecological economics: principles and applications. Island press. Aizaki, H., Nakatani, T., & Sato, K. (2014). Stated preference methods using R. CRC Press. Haab, T. C. & McConnell K.E., (2002): Valuing Environmental and Natural Resources: The Econometrics of Non-Market Valuation. Edward Elgar Publishing. Sikor, T. (Ed.). (2013). The justices and injustices of ecosystem services. Routledge. FAO (2016). Forestry for a Low-Carbon Future: Integrating Forests and Wood Products in Climate Change Strategies (FAO Forestry Paper 177) Flichman, G. (Ed.). (2011). Bio-economic models applied to agricultural systems. SpringerScience&BusinessMedia.
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-06-2020