ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ / Methods and Means for Forest Fire Suppression
Κωδικός610Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000203

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2009-2019)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 56
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής1053

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600159636
Κατηγορία Μαθήματος
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή του ολοκλήρωση, οι φοιτητές/τριες θα έχουν τις εξής γνώσεις ή ικανότητες 1. Γνώση τακτικών και τρόπων χρήσης των εναέριων και επίγειων μέσων δασοπυρόσβεσης. 2. Ικανότητα σχεδιασμού μεθόδων διάταξης και συνδυασμού των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων κατά είδος και αριθμό, 3. Γνώσεις οργάνωσης δασοπυροσβεστικών οργανισμών σύμφωνα με σύγχρονα πρότυπα (ICS – Incident Command System). 4. Ικανότητα εκπόνησς αντιπυρικών μελετών δασών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Τακτικές και τρόποι χρήσης των εναέριων και επίγειων μέσων δασοπυρόσβεσης. Παρουσίαση χρήσης φορητών εργαλείων, πυροσβεστικών οχημάτων, αεροσκαφών και ελικοπτέρων όλων των τύπων. Μέθοδοι διατάξεις και συνδυασμού των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων κατά είδος και αριθμό, αναλόγως του εκάστοτε πυρικού περιβάλλοντος (βλάστηση, τοπογραφία, μετεωρολογία)και της συμπεριφοράς του πυρός. Οργάνωση δασοπυροσβεστικών οργανισμών σύμφωνα με σύγχρονα πρότυπα (ICS – Incident Command System). Μεθοδολογία σύνταξης αντιπυρικών μελετών δασών.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις260,9
Εργαστηριακή Άσκηση60,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων260,9
Εξετάσεις20,1
Σύνολο602
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η επίτευξη των μαθησιακών στόχων θα αξιολογηθούν με βάση την γραπτή εξέταση του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου. Για την εξασφάλιση προβιβάσιμου βαθμού(τουλάχιστον 5) απαιτείται η επίτευξη προβιβάσιμου βαθμού της τελικής εξέτασης που περιλαμβάνειερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής και Εκτεταμένης Απάντησης από την διδαχθείσα ύλη του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Πανεπιστημιακές παραδόσεις. ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ. ΑΠΘ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Εγχειρίδιο Δασοπροστασίας. Γκόφας, Αθανάσιος. Έκδοση: Θεσσαλονίκη : Γιαχούδη-Γιαπούλη, 2001
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-06-2020