Δια Βίου Μάθηση και Εκπαιδεύση Ενηλίκων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔια Βίου Μάθηση και Εκπαιδεύση Ενηλίκων / Lifelong Learning and Adult Education
ΚωδικόςΥ.005
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΜαρία Παυλή κορρέ
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017421

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗ (2019-2020)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 21
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό2110

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ "ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ" (2019 ΕΩΣ 2019)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό2110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔια Βίου Μάθηση και Εκπαιδεύση Ενηλίκων
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
 • Πιέρα Λευθεριώτου
 • Βασιλικη Νικολοπουλου
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600159655
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μετά το τέλος του μαθήματος θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν τις βασικές έννοιες της Διά Βίου Μάθησης και του πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων καθώς και τις αρχές που θα πρέπει να διέπουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση αποτελεσματικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε ενηλίκους, αλλά και τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η διά βίου μάθηση στο πλαίσιο της σύγχρονης κοινωνίας, της παγκοσμιοποίησης, της κοινωνίας της γνώσης και στην άμβλυνση των κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Θα προσδιορίζουν την εκπαίδευση ενηλίκων ως διακριτό πεδίο στη διά βίου μάθηση και θα εντοπίζουν τα βασικά σημεία σύγκλισης των θεωρητικών προσεγγίσεων της εκπαίδευσης ενηλίκων. Θα αναγνωρίζουν το ρόλο και τις δυνατότητες αξιοποίησης του κριτικού στοχασμού και της βιωματικής μάθησης σε προγράμματα διά βίου μάθησης. Οι φοιτήτριες/τές με την επιτυχή ολοκήρωση του μαθήματος θα μπορούν να ακολουθούν τις φάσεις σχεδιασμού ενός αποτελεσματικού προγράμματος μη τυπικής εκπαίδευσης. Θα αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στη δια βίου μάθηση και θα προτίθενται να αξιοποιούν τους τύπους και τις μορφές της σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Επιπρόσθετα θα προτίθενται και να αξιοποιούν τις προδιαγραφές αποτελεσματικού προγραμματισμού προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα περιλαμβάνει αρχικά την εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες της διά βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων. Στη συνέχεια αναπτύσσονται οι βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων που απευθύνονται σε ενηλίκους, αλλά και στη διαμόρφωση πολιτικών σε σχέση με την Εκπαίδευση Ενηλίκων σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν είναι οι ακόλουθες: α) Δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων -αποσαφήνιση βασικών όρων, β) Παράγοντες που προώθησαν τη Διά Βίου Μάθηση -Παγκοσμιοποίηση, Κοινωνία της Γνώσης, Δημογραφική Γήρανση γ) Πρόσβαση σε προγράμματα Διά Βίου Μάθησης και δυνατότητα μειώσης των κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανιστοτήτων, δ) Στραγητικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ε) Χαρακτηριστικά ενηλίκων- προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης, στ) Kίνητρα και εμπόδια στην εκπαίδευση ενηλίκων, ζ) Βασικές θεωρίες εκπαίδευσης ενηλίκων και σημεία σύγκλισής τους. Κριτικός στοχασμός και βιωματική μάθηση σε προγράμματα διά βίου μάθησης.η) Σχεδιάζοντας προγράμματα για ενηλίκους -Μοντέλα και Βήματα σχεδιασμού θ) Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, ι) Εθνική και Ευρωπαϊκή πολιτική για τη ΔΒΜ και την Εκπαίδευση Ενηλίκων.
Λέξεις Κλειδιά
Διά Βίου Μάθηση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Μη Τυπική Εκπαίδευση, Σχεδιασμός Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Διερεύνηση Αναγκών, Αξιολόγηση, Κριτικός Στοχασμός, Βιωματική Μάθηση, Παγκοσμιοποίηση, Κοινωνία της Γνώσης, Δημογραφική Γήρανση, Στρατηγικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Χαρακτηριστικά Ενηλίκων, Κίνητρα και Εμπόδια στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων105
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100
Εξετάσεις6
Σύνολο250
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Al-Rodhan, N., & Stoudmann, G. (2006). Definitions of Globalization: A Comprehensive Overview and a Proposed Definition. Geneva: GSSP. Ανακτήθηκε στις 23-5-2015 από http://www.wh.agh.edu.pl/other/materialy/678_2015_04_21_ 22_04_13_Definitions%20of%20Globalization_A%20Comprehensive%20Overview%20and%20a%20Proposed%20Definition.pdf Βεργίδης, Δ., Καραλής, Θ., Κολαουζίδης, Γ., & Κόκκος, Α. (επιμ), (2010). Έκθεση για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα: Υπάρχουσα Κατάσταση και Προτάσεις Μετασχηματισμού. Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού. http://www.hcc.edu.gr/el/library/ teachers/doc_download/20-------2010. Βεργίδης, Δ. (2011). Ανθρωποκεντρική και κοινωνιοεντρική εκπαίδευση ενηλίκων. Στο Καραβάκου, Β. (Επιμ.). Δια βίου μάθηση: διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σελ. 35-47 Βεργίδης, Δ. (2014). Διά Βίου Μάθηση και Εκπαιδευτικές Ανισότητες. Στο A. Κυρίδης (επιμ.), Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες και Δια Βίου Μάθηση (σελ. 121-150). Αθήνα: Gutenberg Bonk, C. J. (2009). The world is open: How web technology is revolutionizing education. San Francisco, CA: Jossey-Bass. Brookfield, S. (1987). Developing critical thinkers: challenging adult to explore alternate ways of thinking and acting, San Francisco: Jossey-Bass. Brookfield, S. (1995). Becoming a critically reflective teacher. San Francisco: Jossey-Bass. Brookfield, S. (2005). The Power o Critical Theory. San Francisco: Jossey-Bass. Γ.Γ.Δ.Β.Μ., (2012). Έκθεση 2012 για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα. Αθήνα: Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης. http://www.gsae.edu.gr/images/stories/APOLOGISMOS_2013_final.pdf . Γ.Γ.Δ.Β.Μ., (2013). Εθνικό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης 2013-2015. Στρατηγικό Πλαίσιο. Αθήνα: Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης. http://www.gsae.edu.gr/images/publications/ ETHNIKO_PROGRAMMA_2013-2015.pdf . Γκοβάρης, Χ., & Ρουσσάκης, Ι. (2008) Ευρωπαϊκή Ένωση: Πολιτικές στην εκπαίδευση. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. http://www.pi-schools.gr/programs/epim_stelexoi/epim_yliko/book6.pdf . Γούλας, X., Ζάγκος, Χ., Κατσής, Α., Kόκκινος, Γ., Κορδάτος, Π., Μπουκουβάλας, Κ., Παληός, Ζ., Πανδής, Π., & Φωτόπουλος, Ν. (επιμ), (2013). Διερεύνηση της σύνδεσης της επαγγελματικής κατάρτισης με την απασχόληση. Κατάρτιση, Απασχόληση, Εκπαιδευτική Πολιτική. Αθήνα: Κ.ΑΝ.Ε.Π./Γ.Σ.Ε.Ε. http://www.kanep-gsee.gr/sitefiles/files/Katartisi_MELETH_ FINAL.pdf Γραμματικός, Ν., & Κατσορίδας, Δ. (2001). Παγκοσμιοποίηση και σύγχρονη ελληνική διανόηση: μια πραγματικότητα, ένα ιδεολόγημα ή μια πολιτική. Θέσεις, 77. Αθήνα: Νήσος. http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=755&Itemid=29 Γρόλλιος, Γ. (2004). Παγκοσμιοποίηση, Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και Εκπαίδευση. Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης. τεύχος 68-69 - Χειμώνας 2004. Caffarella, R. (1988). Program Development and Evaluation Resource Book for Trainers.USA: John Wiley & Sons, Inc. Caffarella, R. (1994). Planning Programs for Adult Learners. San Francisco: Jossey-Bass. Cranton, P. (2000). Planning Instruction for Adult Learners. 2nd ed. Toronto: Wall & Emerson, Inc. Cranton, P. (2006) Understanding and promoting transformative learning: A guide for educators of adults. 2nd Ed. San Francisco: Jossey Bass. Cross, P. (1981). Adults as Learners. San Francisco: Jossey Bass. Dawley, L. (2007). The tools for Successful Online Teaching. USA: Information Science Publishing.Dewey, J. (1983). Εμπειρία και εκπαίδευση. Αθήνα: Γλάρος. Dewey, J. (2007). How we think. Digireads,com Publishing. Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (2007β). Ανακοίνωση της Επιτροπής. Ένα συνεκτικό Πλαίσιο δεικτών και σημείων αναφοράς σχετικά με την παρακολούθηση της προόδου για την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση. η της Επιτροπής. [2007] COM 61 τελικό. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0061&from=EL Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, (2009). Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 για τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2009] C 155/1. Ανακτήθηκε στις 9/4/2015 από http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF /?uri=CELEX:32009H0708%2801%29&from=EL Eurostat, (2015). Database. Adult learning. Main indicators on Lifelong learning – LFS data from 1992 onwards. http://ec.europa.eu/eurostat/data/database Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (2012). «Ανασχεδιασμός της Εκπαίδευσης: Επενδύοντας στις Δεξιότητες για Καλύτερα Κοινωνικοοικονομικά Αποτελέσματα». {SWD(2012) 371 - 377final}. [2012] COM 669 τελικό. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0669&qid= 1440146051742&from=EL Εισηγητική Έκθεση, (2010). Εισηγητική Έκθεση του Σχεδίου Νόμου: «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και Λοιπές Διατάξεις». http://www.imegsevee.gr/images/ulika_tekmiriosis/n3879_2010/ait_ekthesi.pdf Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (2010). Κοινή έκθεση προόδου του Συμβουλίου και της Επιτροπής για το 2010 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010». [2010] C 117/1. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010XG0506%2801%29&from=EL Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (2001). Ανακοίνωση της Επιτροπής Πραγμάτωση μιας Ευρωπαϊκής Περιοχής Δια Βίου Μάθησης. [2001] COM 678 τελικό. http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0678&qid=1439970127830&from=EL Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (2007α). Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των περιφερειών: Σχέδιο Δράσης για την Εκπαίδευση Ενηλίκων: ποτέ δεν είναι αργά για την μάθηση. [2007] COM 558 τελικό. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007D C0558&from= EL Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (2007β). Ανακοίνωση της Επιτροπής. Ένα συνεκτικό Πλαίσιο δεικτών και σημείων αναφοράς σχετικά με την παρακολούθηση της προόδου για την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση. η της Επιτροπής. [2007] COM 61 τελικό. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0061&from=EL Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (2003). Ανακοίνωση της Επιτροπής. «Εκπαίδευση & Κατάρτιση 2010»: Επείγουσα Ανάγκη Μεταρρυθμίσεων για να επιτύχει η Στρατηγική της Λισσαβώνας. (Σχέδιο κοινής ενδιάμεσης έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή του λεπτομερούς προγράμματος των επακόλουθων εργασιών σχετικά με τους στόχους των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη). {SEC(2003) 1250}. [2003] COM 685 τελικό. Ανακτήθηκε στις 5/4/2015 από http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX: 52003DC0685&from=EL Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, (2008). Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2008] C 111/1, Ανακτήθηκε στις 9/4/2015 από http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008H 0506%2801%29&from=EL Eurostat, (2015). Database. Adult learning. Main indicators on Lifelong learning – LFS data from 1992 onwards. http://ec.europa.eu/eurostat/data/database Field, J. (2001). Lifelong Education. International Journal of Lifelong Education, 20, 3-15. doi:10.1080/09638280010008291 Frazer, H. and Marlier, E. (2011). Assessment of Progress Towards the Europe 2020 Social Inclusion Objectives. Main Findings and Suggestions on the Way Forward, EU Network of Independent Experts on Social Inclusion. Brussels: European Commission. ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11531&langId=en Freire, P. (1989). Pedagogy of the oppressed, New York: The Continuum Publishing Company. Freire, P. (2009). Δέκα Επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάσκουν. 2η εκδ. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Gagne, R., & Briggs, L. (1974). Principles of Instructional Design. USA: Holt, Rinehart and Winston. Griffin, C. (2006). Η διά βίου μάθηση ως πολιτική, στρατηγική και πολιτισμική πρακτική, (μτφρ: Γ. Κουλαουζίδης). Εκπαίδευση Ενηλίκων 9, 19 – 27 Green, A. (2003). Οι πολλές όψεις της διά βίου μάθησης: Σύγχρονες τάσεις στην εκπαιδευτική πολιτική στην Ευρώπη. Συνέδριο με τίτλο: Ο επαγγελματισμός στη συνεχιζόμενη κατάρτιση 16-17 Μαΐου 2003, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Hillier, Y. (2002). Reflective Teaching in Further and Adult Edcucation. London: Continuum. Holmberg, B. (1989). Theory and Practice of Distance Education. London: Routledge. Illeris, K. (2009). Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης. Αθήνα: Μεταίχμιο. Illeris, K (2016). Ο τρόπος που μαθαίνουμε. Αθήνα: Μεταίχμιο. Jarvis, P. (2000). Globalisation, the Learning Society and Comparative Education. Comparative Education 36 (3), 343-355 Jarvis, P. (2006). Beyond the Learning Society: Globalisation and the Moral Imperative for Reflective Social Change. International Journal of Lifelong Education 25 (3), 201-211 Karalis, T., & Vergidis, D. (2004). Lifelong education in Greece: recent developments and current trends. International Journal of Lifelong Education, 23(2), 179-189. doi:10.1080 / 0260137042000184200 Karalis, T., & Pavlis-Korres, M. (2010). Life Long learning in Greece: A critical review of policies and institutions. In Caltone, M. (Ed) Handbook Of Livelong Learning Developments. USA: Nova. Κeegan, D. (2001). Οι βασικές αρχές της Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Αθήνα: Μεταίχμιο. Καραλής, Θ., & Βεργίδης Δ. (2004). Τυπολογίες και Στρατηγικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Εκπαίδευση Ενηλίκων, 2. Αθήνα: Μεταίχμιο. Καραλής, Θ. (2013). Κίνητρα και εμπόδια για τη συμμετοχή ενηλίκων στη διά βίου εκπαίδευση. Αθήνα: ΙΝΕ ΓΣΕΕ και ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.http://www.imegsevee.gr/attachments/article/662/MELETH%20INEGSEE-IMEGSEVEE.pdf Καραλής, Θ. (2009). Η Εξέλιξη της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα. Στο Βεργίδης Δ. & Κόκκος Α., Εκπαίδευση Ενηλίκων: Διεθνείς προσεγγίσεις και ελληνικές διαδρομές, Αθήνα: Μεταίχμιο Καραλής, Θ. (2013). Κίνητρα και εμπόδια για τη συμμετοχή ενηλίκων στη διά βίου εκπαίδευση. Αθήνα: ΙΝΕ ΓΣΕΕ και ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Διαθέσιμη στο σύνδεσμο http://www.imegsevee.gr/attachments/article/662/MELETH%20INEGSEE-IMEGSEVEE.pdf Καραλής, Θ., & Παπαγεωργίου, Η. (2012). Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Διαθέσιμο στο σύνδεσμο https://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2014/02/ekpaideutiko_yliko.pdf Κeegan, D. (2001). Οι βασικές αρχές της Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Αθήνα: Μεταίχμιο. Knowles, M. (1991). Using Learning Contracts. San Francisco: Jossey-Bass. Κόκκος, Α. (2005). Εκπαίδευση Ενηλίκων: Ανιχνεύοντας το πεδίο. Αθήνα: Μεταίχμιο. Κόκκος, Α. (2017). Εκπαίδευση και Χειραφέτηση. Μετασχηματίζοντας στερεοτυπικές αντιλήψεις στο σχολείο και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Αθήνα: Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Kolb, D. A. (1984) Experiential Learning: Experience as the source learning and development, Englewood Cliffs, Prentice Hall. Κουτούζης, Μ. (επιμ.). Διαρροή από τις δομές διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων. Αθήνα: ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Διαθέσιμo στο σύνδεσμο: http://www.kanep-gsee.gr/ekdoseis/-/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%AE-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CE%B2%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1/ Λευθεριώτου, Π. (2010). Ο ρόλος και η Εκπαίδευση των Εκπαιδευτών ενηλίκων στην Ελλάδα: ιστορική αναδρομή και σύγχρονη πραγματικότητα. Στο: Δ. Βεργίδης, & Α. Κόκκος (Επιμ.), Εκπαίδευση Ενηλίκων: Διεθνείς προσεγγίσεις και ελληνικές διαδρομές, 271-305. Αθήνα: Μεταίχμιο. Λευθεριώτου, Π., & Παυλή-Κορρέ, Μ. (2014). Προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον. Στο A. Κυρίδης (επιμ.), Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες και Δια Βίου Μάθηση, 151-193. Αθήνα: Gutenberg. Λευθεριώτου, Π. (2014). Σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα: η περίπτωση της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης. Διδακτορική Διατριβή. Πάτρα: ΕΑΠ. Maddux, C., Ewing-Taylor, J., & Johnaon, D. L. (2002). Disctance Education. Issues and Concerns. New York: The Haworth Press. Moore, Μ. G., & Anderson, W. G. (Eds.). (2003). Handbook of Distance Education, (pp. 129-146). Mahwah, NJ: Lawrence. Moore, M. (1989). Three types of interaction. The American Journal of Distance Education, 3(2), 1-6. Moore, M., & Tait, A. (2002). Open and Distance Learning. Trends, Policy and Strategy Considerations. Paris: UNESCO. Merriam, Sh., & Caffarella, R. (1991). Learning in Adulthood. San Francisco: Jossey-Bass. Mezirow, J (ed.) (1990). Fostering critical reflection in adulthood: A guide to transformative and emancipatory learning. San Francisco: Jossey Bass Mezirow, J., & Associates. (2000). Learning as Trasnformation.San Francisco: Jossey-Bass. Mezirow, J., & Συνεργάτες (2007). Η Μετασχηματίζουσα Μάθηση. Αθήνα: Μεταίχμιο. Muilenburg, L. & Berge, Z. (2005). Student Barriers to Online Learning: A factor analytic study. Distance Education, 26(1), 29-48. Ν. 3369/2005. Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ 171/Α΄/6.7.2005. Ν. 3879/2010. Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις ΦΕΚ 163/Α΄/21-9-2010 Nijhof, W. (2005). Lifelong Learning as a European Skill Formation Policy. Human Resources Development Review, 4, 401 - 417. doi:10.1177/1534484305281 576 OECD (1977). Learning Opportunities for Adults. Paris: OECD Publishing OECD. (2000). Knowledge Management in the Learning Society. Paris: OECD Publishing. Pavlis Korres, M., Karalis, Th., Leftheriotou, P., & Garcia Barriocanal, E. (2009). Integrating Adults’ Characteristics and the Requirements for their Effective Learning in an e-Learning Environment. In Lytras et al. (Eds.), Best Practices for the Knowledge Society, WSKS, (570-584). New York: Springer. Pavlis Korres, M. (2010). Development of a framework for the e-education of educators of special groups aiming to improve their compatibility with their Learners. PhD Thesis. Spain: University of Alcala. Διαθέσιμο http://mariapavliskorres.gr/contents_gr.asp?id=106 Pavlis-Korres, M. (2017).The Positive Effect of Evaluation on Improving E-Learning Courses Addressed to Adults: A Case Study on the Evolution of GSLLLY Courses in Greece over a Decade. Journal of Education and Training Studies. Vol 5, No 1, January http://redfame.com/journal/index.php/jets/article/view/1940 Radaelli, C. (2000). Whither europeanization: concept stretching and substantive change. European Integration online Papers (EIoP), 4, 8. Ανακτήθηκε στις 8-4-2015 από http://eiop.or.at/eiop/texte/2000-008.htm Radaelli, C. (2004). Europeanisation: solution or problem? European Integration online Papers (EIoP), 8, 16. Ανακτήθηκε στις 8/4/2015 από http://eiop.or.at/eiop/texte/2004-016a.htm Reiser, R. A., & J. V. Demsey, J. V. (Eds.). Trends and issues in instructional design and technology (4th Ed.), (pp. 250-258). Boston, MA: Pearson. Available: http://www.publicationshare.com/3 or http://publicationshare.com/pdfs/MOOCs_Reiser_book_by_Bonk_Reeves_Reynolds_Lee_Final_with_citation.pdfHong Kong: CERC. Studies in Comparative Education 15. Διαθέσιμο: https://link.springer.com/book/10.1007%2F0-387-28693-4 Rogers, A. (1999). Επαίδευση Ενηλίκων. Αθήνα: Μεταίχμιο. Taylor, K., Marienau, C., & Fiddler, M. (2000). Developing Adult Learners. San Francisco: Jossey-Bass. Thompson, S., & Thompson, N. (2008). The critically Reflective Practitioner. New York: Palgrave Macmillan. Schuller, T., & Watson, D. (2009). Learning Through Life. UK: Pages Bros Limited. Singh Madhu (2015). Global Perspectives on Recognizing Non-Formal and Informal Learning. Stubbs, P., & Zrinscak, S. (2010). Social Protection and Social Inclusion from Lisbon to Europe 2020, in Samardzija, V. and Butkovic, H. (eds), From the Lisbon Strategy to Europe 2020, Zagreb: Institute of International Relations. Ανακτήθηκε στις 3-4-2015 από http://www1.zagreb.hr/euzg/eu_publikacije/ From_the_lisbon_strategy_to_europe_2020.pdf Συμβούλιο, (2010). Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με τις προτεραιότητες για ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την περίοδο 2011-2020. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2010] C 324/2. Ανακτήθηκε στις 9/4/2015 από http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX: 42010Y1201%2801%29&from=EL UNESCO Institute for Lifelong Learning 2015. The book is published with open access at SpringerLink.com. Διαθέσιμο https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-15278-3.pdf Φερώνας, Ανδρέας. (2013). Η Κοινωνική Διάσταση της «Ευρώπης 2020»: Ρητορική και Πραγματικότητα. Κοινωνική Πολιτική, 1. Αθήνα: Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής. Ανακτήθηκε στις 15-2-2015 από http://eekp.gr/wp-content/uploads/2013/08/vol1_paper5.pdf Διαδικτυακοί τόποι http://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Category:Education_and_training_glossary www.gsae.edu.gr http://www.minedu.gov.gr/ng-nea-genia-2/ananeomeno-evropaiko-thematologio-gia-tin-ekpaidefsi-enilikon http://ec.europa.eu/education/policy/adult-learning_el www.eoppep.gr http://www.cedefop.europa.eu/ https://eaea.org/ http://ec.europa.eu/education/tools/llp_en.htm https://ec.europa.eu/epale/ http://www.uil.unesco.org/ http://www.unesco.org/education/uie/confintea/ http://www.basicskills.eu/ https://ec.europa.eu/education/ http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ http://www.oecd.org/skills/piaac/
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-10-2019