ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ / RESEARGH METHODOLOGY
ΚωδικόςΕΠ.2.040
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΑργύριος Κυρίδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80003408

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (2012-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 93
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΜάθημα ΠροσανατολισμούΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600159788

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΠαιδαγωγικό Μπλε
ΌροφοςΥπόγειο 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΓΕΙΟ ΛΥΟΜΕΝΟ 2 (170)
ΗμερολόγιοΠέμπτη 16:00 έως 18:30
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη γνώσεων σε ζητήματα μεθοδολογίας έρευνας και στατιστικής όπως και η ανάπτυξη δεξιοτήτων τεχνογραφίας και εκπαιδευτικής έρευνας. Πιο συγκεκριμένα οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα μάθουν να διαβάζουν, να γράφουν και να αποτιμούν τις επιστημονικές εργασίες. Θα γνωρίσουν, θα κατανοήσουν τις ερευνητικές διαδικασίες, τις ερευνητικές μεθόδους, τα ερευνητικά εργαλεία, και θα είναι σε θέση να διατυπώνουν ερευνητικά ερωτήματα, υποθέσεις, θα σχεδιάζουν ερευνητικά εργαλεία, θα διαχειρίζονται τα ερευνητικά τους δεδομένα θα τα επεξεργάζονται με τη βοήθεια βασικών στατιστικών γνώσεων που θα αποκτήσουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος και θα μπορούν να συζητούν τα ευρήματα και τα συμπεράσματά τους.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Επιστημολογικές παρατηρήσεις για την επιστημονική έρευνα. Κατηγοριοποίηση επιστημονικών δημοσιεύσεων. Προσανατολισμός στη βιβλιοθήκη, Στρατηγικές αναζήτησης, επεξεργασίας και οργάνωσης του επιστημονικού υλικού. Αρχές γραπτής σύνθεσης και παρουσίασης επιστημονικών εργασιών. Μεθοδολογία έρευνας. Η εκπαιδευτική έρευνα διερευνά φαινόμενα και προβλήματα που σχετίζονται με το χώρο της εκπαίδευσης. Ο χώρος αυτό επιτρέπει διαφορετικές επιστημονικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στο σχεδιασμό μιας εκπαιδευτικής έρευνας μέσα από την προβληματική σχετικά με τις πιθανές προσεγγίσεις και την επιλογή και διαμόρφωση κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων. Στο μάθημα παρουσιάζονται μοντέλα ανάλυσης ερευνητικών θεμάτων, τρόπο και μέσα συλλογής εμπειρικών δεδομένων όπως και μέθοδοι διερεύνησης των αποτελεσμάτων. Στατιστική Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες της Περιγραφικής Στατιστικής: Κατανομές συχνοτήτων, Δείκτες Κεντρικής Τάσης και Διασποράς, Δείκτες Συσχέτισης και τεστ x2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Η επιστημονική έρευνα: αναγκαιότητα, χαρακτηριστικά, προϋποθέσεις. 2. Σχεδιασμός, διαδικασία διεξαγωγής, συγγραφή και αξιολόγηση της επιστημονικής έρευνας 3. Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι και τεχνικές έρευνας 4. Μοντέλα ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών 5. Τριγωνοποίηση 6. Επιλογή και διατύπωση του προβλήματος στην εκπαιδευτική έρευνα. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων. Προβλήματα μέτρησης. Προβλήματα αξιοπιστίας και εγκυρότητας. 7. Παρουσίαση ερευνητικών μεθόδων και εργαλείων 7.1. Ποσοτικές έρευνες (ερωτηματολόγιο: δομή, χαρακτηριστικά, προδιαγραφές, προβλήματα κατασκευής, έλεγχος και αξιολόγηση, μετρήσεις). 7.2. Ποιοτικές μέθοδοι (ανάλυση περιεχομένου, ανάλυση λόγου, παρατήρηση, συνέντευξη, σημειολογική ανάλυση). 8. Πρακτικές ασκήσεις 8.1. Διατύπωση ερευνητικών προβλημάτων 8.2. Κατασκευή και αξιολόγηση ερευνητικών εργαλείων 8.3. Κριτήρια αξιοπιστίας εργαλείων και μεθόδων 8.4. Αξιολόγηση ερευνητικών εργασιών 8.5. Εκπόνηση ολοκληρωμένων ερευνών
Λέξεις Κλειδιά
Μέθοδοι έρευνας, κοινωνικές επιστήμες, εκπαίδευση, ποσοτικές μέθοδοι, ποιοτικές μέθοδοι
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων351,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών763,0
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα εκπονούν ασκήσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία και θα προσδιορίζονται στην αρχή του κάθε εξαμήνου. Στο τέλος του εξαμήνου εκπονούν μικρές ερευνητικές εργασίες.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Robson, C. (2007). Η έρευνα του πραγματικού κόσμου. Αθήνα: Gutenberg. Bell, j. (1999). Μεθοδολογικός σχεδιασμός παιδαγωγικής και κοινωνικής έρευνας. Gutenberg
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Howard K. & Sharp J.A. (1996). H επιστημονική μελέτη. Aθήνα: Gutenberg Koen, L & Manion, L. (2007). Mεθοδολογία Eκπαιδευτικής Έρευνας. Aθήνα: Μεταίχμιο Μπέλλας Θ. (1998). Δομή και γραφή της επιστημονικής εργασίας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Anderson G. (1990). Fundamentals of Educational Research. Bristol: Falmer Press. Bailey K. (1978). Methods of Social Research. London: Collier - McMillan. Bardin L. (1977). L' analyse de contenu. Paris: PUF. Belson W.A. (1986). Validity in Survey research. Aldershot: Gower. Berelson B. (1971). Content Analysis in Communication Research. New York: Hafner. Cohen L. & Manion L. (20004). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο. Curley K. (1990). Content Analysis. In: Asher E. The Encyclopedia of Language and Linguistics. Edinburgh: Pergamon Press. Davidson J. (1970). Outdoor Recreation Surveys: The Design and the Use of Questionnaires for Site Surveys. London: Countryside Commission. De Sola Pool I. (1959). Trends in Content Analysis. Urbana: University of Illinois Press. DeLandsheere G. (1996). Η εμπειρική έρευνα στην εκπαίδευση. Αθήνα: τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός. Denzin N. (1970). The Research Act in Sociology: A Theoretical Introduction to Sociological Method. London: Butterworth. Downs C., Smeyak G. & Martin E. (1980). Professional Interviewing. New York: Harper & Row. Fraise P. & Piaget J. (1970). Traite de Psychologie Experimentale. Paris: PUF. Gall M., Borg W. & Gall J. (19965). Educational Research. An Introduction. New York: Longman. Grawitz M. (1981). Methods des sciences sociales. Paris: Dalloz. Hitchcock G. & Hughes D. (1992). Research and the Teacher. New York: Routledge. Lofland J. (1971). Analyzing Social Settings. New York: Wadsworth. Hoinville G. & Jowell R. (1978). Survey Research Practice. London: Heinemann. Javeau J. (1996). Η έρευνα με ερωτηματολόγιο. Αθήνα: τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός. Kerlinger F. (1970). Foundations of Behavioral Research. New York: Holt, Rinehart & Winston. Kripppendorf K. (1980). Content Analysis: An introduction to its Methodology. London: Sage. Labaw P. (1980). Advanced Questionnaire Design. Cambridge: Abt. DeVaus D. (1986). Surveys in Social Research. Boston: Allen & Unwin. Lasswell H.D. & Leites W. (1965). The Language of Politics: Studies in Quantitative Semantics. New York: MIT Press. Lasswell H.D. Merner O. & De S. Pool I. (1952). The comparative study of symbols. Stanford: Stanford University Press Lin N. (1976). Foundations of Social Research. New York: McGraw Hill. Merton R. & Kendall P. (1946). The focused interview. American Journal of Sociology, 51, 541-557. Miles M. & Huberman A. (1994). Qualitative Data Analysis. Thousand Oaks: Sage. LeCompte M., Millroy W. & Preissle J. (Eds) (1992). The Handbook of Qualitative Research in Education. San Diego: Academic Press. Moscovici S. (1970). La psychanalyse, son image et son public. Paris: PUF. Moser C. & Kalton G. (1977). Survey Methods in Social Investigation. London: Heinemann. Moser C.A. & Kalton G. (1977). Survey Methods in Social Investigation. London: Heinemann Educational Books. Mouly G. (1978). Educational Research: The Art and Science of Investigation. Boston: Allyn and Bacon. Mucchieli R. (1988). L' analyse de contenu des documents et des communications. Paris: Les Editions ESF. Mucchielli L. (1968). Le questionnaire dans l' enquete psychosociale. Paris: Libraires Techniques - Ed. Sociales Francaises. Selltiz C. Wrightsman L. & Cook S. (1976). Research Methods in Social Relations. New York: Holt, Rinehart & Winston. Smith C. (Ed) (1992). Motivation and Personality: Handbook of Thematic Content Analysis. New York: Cambridge University Press. Smith H. (1975). Strategies of Social Research: The Methodological Imagination. London: Prentice Hall. Sudan S. & Bradburn N. (1982). Asking Questions. San Francisco: Jossey - Bass. Tuckman B. (1972). Conducting Educational Research. New York: Harcourt Brace. Unrug M. C. (1974). Analyse de contenu et acte de la parole. Paris: Editions Universitaires. Veron E. (1981). La construction des evenements. Paris: Les Editions de Minuit. Weber R. (21990). Basic Content Analysis. Thousand Oaks: Sage. Βάμβουκας Μ. (1998). Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και μεθοδολογία. Αθήνα: Γρηγόρης. Κιόχος Π. (1993). Στατιστική. Αθήνα: Interbooks. Κολύβα - Μαχαίρα Φ. & Μπόρα - Σέντα Ε. (1995). Στατιστική. Θεσσαλονίκη: Ζήτη. Λαμπίρη - Δημάκη Ι. (1990). Η Κοινωνιολογία και η μεθοδολογία της. Αθήνα - Κομοτηνή: Σάκκουλας. Σταυρινός Β. (1998). Στατιστική για τις επιστήμες της Υγείας. Αθήνα: Gutenberg. Παπαγεωργίου Γ. Μέθοδοι στην κοινωνιολογική έρευνα. Αθήνα: τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός. Τσάντας Ν. Μωυσιάδης Χ. Μπαγιάτης Ν. & Χατζηπαντελής Θ. (1999). Ανάλυση δεδομένων με τη βοήθεια στατιστικών πακέτων. Θεσσαλονίκη: Ζήτη. Χάλκος Γ. (2000). Στατιστική. Αθήνα: Γ. Δαρδανός.
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-05-2020