ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ / RESEARCH IN EARLY MATHEMATICS EDUCATION
ΚωδικόςΕΠ.2.045
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνος Χρήστου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80003418

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (2012-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 96
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΜάθημα ΠροσανατολισμούΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600159793
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται να: 1. Aπoκτήσουν ειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις σχετικά με την έρευνα στη μαθηματική εκπαίδευση. 2. Κατανοήσουν τους στόχους και τις μεθόδους της διδασκαλίας και μάθησης των Μαθηματικών στις μικρές ηλικίες, μέσα από σύγχρονα ερευνητικά αποτελέσματα. 3. Συνδέουν τη θεωρία και τα ευρήματα με τη διδασκαλια και μάθηση. 4. Εξοικειωθούν με το περιεχόμενο, τις έννοιες και τα χαρακτηριστικά των μαθηματικών δραστηριοτήτων για παιδιά μικρής ηλικίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα περιλαμβάνει την κατανόηση των στόχων και των μεθόδων της διδασκαλίας και μάθησης των Μαθηματικών στις μικρές ηλικίες, μέσα από σύγχρονα ερευνητικά αποτελέσματα. Παράλληλα επιδιώκει να ασκήσει τους φοιτητές/τριες να συνδέσουν θεωρία και τα ευρήματα με τη διδασκαλία. Αρχικά μελετώνται γενικότερα ζητήματα της διδασκαλίας και μάθησης των Μαθηματικών όπως η σημασία και η ιδιαιτερότητα της για τις ηλικίες 4-8 χρόνων, το περιεχόμενο και οι στόχοι της, σύγχρονες θεωρίες μάθησης και διδασκαλίας των Μαθηματικών και χαρακτηριστικά των μαθηματικών δραστηριοτήτων. Στη συνέχεια το μάθημα επιεκεντρώνεται στις κατευθύνσεις και τους προβληματισμούς, το επίπεδο προσέγγισης, τα σύγχρονα ευρήματα όπως και τις διδακτικές προτάσεις για τους άξονες των μαθηματικών εννοιών που προτείνονται για τις μικρές ηλικίες.
Λέξεις Κλειδιά
Έρευνα, μαθηματική εκπαίδευση, διαδασκαλία και μάθηση Μαθηματικών, περιεχόμενο, ερευνητικά αποτελέσματα, διδακτικές προτάσεις.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Οι διαλέξεις υποστηρίζονται από το ψηφιακό υλικό των παρουσιάσεων (αρχεία powerpoint). Η επικοινωνία με τους φοιτητές πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας (e-learning), στην οποία διατίθεται και το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό. Στην ίδια πλατφόρμα αναρτώνται και οι εργασίες των φοιτητριών/ών.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων753
Συγγραφή εργασίας / εργασιών341,4
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με δύο εργασίες που εκπονούνται στη διάρκεια του εξαμήνου (με παρουσίαση) καθώς και με γραπτές εξετάσεις (ενδιάμεση & τελική).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Τζεκάκη, Μ. (2007). Μικρά παιδιά, μεγάλα μαθηματικά νοήματα. Αθήνα: Gutenberg. 2. Τζεκάκη, Μ. (2010). Μαθηματική εκπαίδευση για την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζυγός.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Kress, G. & van Leeuwen, T. (2010). Η ανάγνωση των εικόνων: η γραμματική του οπτικού σχεδιασμού. (μτφ. Φωτεινή Παπαδημητρίου). Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Matthews, M. R. (2007). Διδάσκοντας τις φυσικές επιστήμες. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Ραβάνης, Κ. (2001). Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Διδακτική και Γνωστική Προσέγγιση. Αθήνα: Τυπωθήτω. Ραβάνης, Κ. (2003). Δραστηριότητες για το Νηπιαγωγείο από τον Κόσμο της Φυσικής. Αθήνα: Δίπτυχο. Ραβάνης, Κ. (2016). Εισαγωγή στη διδακτική και τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. Unsworth, L. (2001). Teaching Multiliteracies Across the Curriculum: Changing Contexts of Text and Image in Classroom Practice. Open University Press. Χαλκιά, K. (2012). Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες: θεωρητικά ζητήματα, προβληματισμοί, προτάσεις. Αθήνα: Πατάκη.
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-03-2020