ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ / INTRODUCTION TO SPECIAL EDUCATION
ΚωδικόςΥΒ.1.006
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΖωή Μπαμπλέκου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80003381

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (2012-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 87
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΜάθημα ΒάσηςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600159833
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Βασικές γνώσεις σχετικά με τις ερμηνείες της αναπηρίας, με την ειδική εκπαίδευση και με την Πρώιμη Παρέμβαση. • Επεξεργασία και εντοπισμός των κρίσιμων διαφορών ανάμεσα στην προσέγγιση της «ομαλοποίησης» και της αντίστοιχης της «κοινωνικής κατασκευής της αναπηρίας». • Εντοπισμός των κρίσιμων παιδαγωγικών ζητημάτων – ερωτημάτων της ειδικής εκπαίδευσης και η σχέση τους με τα σύγχρονα προβλήματα της γενικής εκπαίδευσης. • Κατανόηση της σημασίας που έχει η διάσταση της ειδικής αγωγής στην παιδαγωγική κατάρτιση του εκπαιδευτικού της γενικής εκπαίδευσης. • Εμπειρική επεξεργασία όλων των προηγούμενων θεμάτων μέσα από εργαστηριακού τύπου εργασία
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θεματικές ενότητες: • Ιστορική εξέλιξη της Ειδικής Αγωγής. • Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις για την ερμηνεία της αναπηρίας. • Η προσέγγιση της συμβολικής αλληλεπίδρασης για την κοινωνική κατασκευή της αναπηρίας. • Η συμβολή του Vygotsky στη διαμόρφωση των σύγχρονων τάσεων στην Ειδική Αγωγή. • Η εξέλιξη της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα. • Από την ιδρυματική εκπαίδευση στο ενιαίο ενταξιακό σχολείο: κοινωνικά αιτήματα και παιδαγωγικές αντιφάσεις. • Πρώιμη παρέμβαση και ο ρόλος της προσχολικής εκπαίδευσης. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα για μια εισαγωγική εκπαιδευτική δραστηριότητα στον τομέα της ειδικής αγωγής. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες οργανωμένοι σε ομάδες μελετούν ένα συγκεκριμένο φορέα που υλοποιεί παιδαγωγικά προγράμματα σε παιδιά με αναπηρίες. Οι φορείς που μελετώνται καλύπτουν όλο το φάσμα των ανεπαρκειών και αναπηριών, στις οποίες παρέχονται εκπαιδευτικές υπηρεσίες στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η μελέτη αυτών των προγραμμάτων γίνεται είτε με άμεση συμμετοχή σ’ αυτά είτε με συνεντεύξεις με τους υπεύθυνους των φορέων και των προγραμμάτων. Στη δεύτερη περίπτωση χρησιμοποιείται ένα σχετικό ερωτηματολόγιο (κλίμακα αξιολόγησης του Mitchell), στο οποίο εκπαιδεύονται οι φοιτήτριες.
Λέξεις Κλειδιά
ειδική εκπαίδευση, ένταξη, αναπηρία, νοητική ανεπάρκεια, κοινωνική κατασκευή αναπηρίας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Εργαστηριακή Άσκηση301,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων200,8
Φροντιστήριο140,6
Πρακτική (Τοποθέτηση)301,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών150,6
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Μ. Τζουριάδου, Παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, «Προμηθεύς», 1995, Μέρος Α΄, σελ. 15 – 95 Μ. Τζουριάδου (επιμ.), Πρώιμη Παρέμβαση, σύγχρονες τάσεις και προοπτικές, Προμηθεύς, 2001, Κεφάλαιο Α΄, σελ. 21 – 76, Κεφάλαιο Β΄, σελ. 78 – 85 & 103 -138, Κεφάλαιο Γ΄, σελ. 184 – 198 & 209 – 232
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις - άρθρα σε φωτοτυπία: Γ. Μπάρμπας: «Ειδική εκπαίδευση και οι μαθητές που φοιτούν σ’ αυτήν». Γ. Μπάρμπας: «Σχολική ενσωμάτωση: περιεχόμενο, προϋποθέσεις και όρια εφαρμογής». R. Bogdan: «Εφαρμογές της θεωρίας της συμβολικής αλληλεπίδρασης στην ειδική εκπαίδευση». Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης υπηρεσιών πρώιμης παρέμβασης του Mitchell.
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-01-2017