Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / THE CULTURAL HERITAGE IN EDUCATION
ΚωδικόςΥΒ.1.027
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΧαρίκλεια Κανάρη
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80003423

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (2012-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 147
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΜάθημα ΒάσηςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600159852

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΠαιδαγωγικό Μπλε
ΌροφοςΙσόγειο
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ ΛΥΟΜΕΝΟ 2 (173)
ΗμερολόγιοΤρίτη 18:30 έως 21:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτήτριες/τές αναμένεται: Να γνωρίζουν διαφορετικές πτυχές και διαστάσεις της πολιτιστικής κληρονομιάς Να γνωρίζουν βασικούς σταθμούς του ελληνικού πολιτισμού Να αντιλαμβάνονται την εκπαιδευτική και κοινωνική αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς σε σχέση με την τυπική εκπαίδευση στη σύγχρονη πολυπολτισμική κοινωνική και εκπαιδευτική πραγματικότητα Να αναγνωρίζουν τα μαθησιακά οφέλη για όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από τις διαφορές τους σε σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά στην εκπαίδευση Να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με βάση τις αρχές της διαθεματικότητας, της βιωματικής μάθησης και του Καθολικού Σχεδιασμού στη Μάθηση λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά χαρακτηριστικά της σχολικής ομάδας Να μπορούν να αξιοποιήσουν εκπαιδευτικό υλικό πολιστικού περιεχομένου εντός και εκτός τάξης Να αξιολογούν δραστηριότητες και υλικό από χώρους πολιτισμικής αναφοράς.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η θεωρητική και εκπαιδευτική προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης (π.χ. αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, ιστορικοί χώροι, κλπ) με στόχο οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τα στοιχεία αυτά τόσο στη σχολική τάξη όσο και εκτός σχολικής τάξης στο πλαίσιο ποικίλων σχετικών διδακτικών δράσεων για την πνευματική ανάπτυξη των παιδιών νηπιακής και πρώτης σχολικής ηλικίας, την καλλιέργεια ποικίλων δεξιοτήτων και την προώθηση του τρόπου σκέψης τους. Βασικοί άξονες του μαθήματος είναι: α. η έννοια της πολιτιστικής κληρονομιάς (κινητή, ακίνητη, κ.λπ.), β. η συνοπτική παρουσίαση βασικών σταθμών του ελληνικού πολιτισμού, γ. ο ρόλος της πολιτιστικής κληρονομιάς στην εκπαίδευση διαχρονικά αλλά και στη σύγχρονη εποχή με έμφαση σε αξίες που προωθούν τον διάλογο και την κοινωνική συνοχή στη σύγχρονη πολυπολιτισμική πραγματικότητα, δ. το θεωρητικό υπόβαθρο της εκπαιδευτικής αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και τα μαθησιακά οφέλη για όλα τα παιδιά, ε. η σύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς με θεματικές περιοχές του Αναλυτικού Προγράμματος, στ. το μεθοδολογικό πλαίσιο σχεδιασμού εκπαιδευτικών δράσεων σε σχέση με τη πολιτιστική κληρονομιά με έμφαση σε θεωρίες μάθησης, στη διαθεματικότητα, στη βιωματική μάθηση και στις αρχές του Καθολικού Σχεδιασμού στη Μάθηση με στόχο την ανταπόκριση στην ανομοιογένεια του μαθητικού πληθυσμού (π.χ. τάξεις μικτών ικανοτήτων, παιδιά με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, πολυπολιτισμικότητα, κ.λπ.) μέσα από παραδείγματα και ανάλογες πρακτικές εφαρμογές και επιτόπιες ασκήσεις σε χώρους πολιστικής αναφοράς , ζ. η αξιοποίηση ποικίλων μέσων και υλικών (π.χ. εκπαιδευτικό υλικό μουσείων, νέες τεχνολογίες), και η. ο ο ρόλος των εκπαιδευτικών ως διαμεσολαβητικός παράγοντας μεταξύ μουσείου, σχολείου και γονέων.
Λέξεις Κλειδιά
πολιτιστική κληρονιμιά, προσχολική-δημοτική εκπαίδευση, πολιτιστική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
 • επισκέψεις σε χώρους πολιτιστικής αναφοράς
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Άσκηση Πεδίου351,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων502
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων110,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών150,6
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Στη διάρκεια του εξαμήνου οι φοιτήτριες/τες θα ασχοληθούν με: Μελέτη και παρουσίαση θεωρητικών κειμένων και εφαρμογών από τη βιβλιογραφία Γραπτή εργασία (προαιρετική) Επιτόπιες ασκήσεις και παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή άλλων εκπαιδευτικών δράσεων για σχολικές ομάδες σε χώρους πολιτιστικής αναφοράς της Θεσσαλονίκης. Τελική αξιολόγηση Σε όλες τις περιπτώσεις οι φοιτητές/τριες εργάζονται σε μικρές ομάδες και αξιολογούνται τόσο ομαδικά όσο και ατομικά, στο πλαίσιο της ομάδας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Gombrich, Ε. Η. (1998). Το χρονικό της τέχνης. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης. Legras, Β. (2005). Πολιτισμός και εκπαίδευση στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Αθήνα: Κριτική.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ταμπάκη, Σ. (2001). Η πολιτιστική μας κληρονομιά σήμερα. Μνημεία-μουσεία-αρχαιολογικοί χώροι για τους εκπαιδευτικούς. Θεσσαλονίκη: Αλτιντζή. Επιλεγμένη βιβλιογραφιά (π.χ. άρθρα και άλλα βιβλία) (σε πανεπιστημιακές και μη βιβλιοθήκες) Ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό (open access)
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-07-2019