Εισαγωγή στη διδακτική των ζωντανών γλωσσών

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕισαγωγή στη διδακτική των ζωντανών γλωσσών / Introduction to didactics of modern languages
Κωδικός1111
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280002614

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕισαγωγή στη διδακτική των ζωντανών γλωσσών
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600160216
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- Απόκτηση βασικών γνώσεων στις θεωρίες μάθησης - Εξοικείωση με την ορολογία διδασκαλίας/εκμάθησης ξένων γλωσσών-πολιτισμών - Εξάσκηση με εφαρμογές σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων - Ανάπτυξη γενικών και γλωσσικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων: εφαρμογές, παραγωγικές δραστηριότητες
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μάθημα παλαιού Προγράμματος Σπουδών. Το μάθημα έχει αντιστοιχισθεί με τον νέο κωδικό: Υ-ΓΛΩ-09. Εισαγωγή στη Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας. Ιστορική αναδρομή: μεθοδολογικά ρεύματα και επικοινωνιακές προσεγγίσεις με εφαρμογή στα εγχειρίδια.Το μάθημα αυτό στοχεύει να εξοικειώσει τους φοιτητές στις έννοιες της Διδακτικής των Ζωντανών Γλωσσών δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη Γαλλική ως Ξένη Γλώσσα. Μια σύντομη ιστορική αναδρομή στα μεθοδολογικά ρεύματα κρίνεται απαραίτητη, πριν την εφαρμογή των σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων, όπως αυτές προβλέπονται από το Συμβούλιο της Ευρώπης.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η επίδοση των φοιτητών στο μάθημα αξιολογείται με γραπτές ή/και προφορικές εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου καθώς και με γραπτή δοκιμασία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Kiyitsioglou-Vlachou, C. (2012). Une compétence c’est… Réflexions didactiques. Αθήνα. Εκδόσεις Συμμετρία.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Bérard, E., 1991, L’approche communicative. Théorie et pratiques, Paris, CLÉ International. Boyer, H., (et alii), 1990, Nouvelle introduction à la didactique du fran-çais langue étrangère, Paris, CLÉ International. Conseil de l’Europe, 2001, Cadre européen commun de référence sur les langues. Apprendre, enseigner, évaluer, Paris, Didier. Cuq J.-P., Gruca I., 2005, Cours de didactique du français langue étrangère et seconde, Grenoble, PUG. Cuq J.-P., Gruca I., 2005, Dictionnaire de la didactique du français, Pa-ris, CLÉ. International. Deyrich, M.-C., 2007, Enseigner les langues à l’école, Paris, Ellipses. Galisson, R., 1980, D’hier à aujourd’hui la didactique générale des langues étrangères, Paris, CLÉ International. Martinez, P., 2008 5e éd. (1996 1re éd.), La didactique des langues étran-gères, Paris, PUF, Coll. Que sais-je ? Narcy-Combes, M.-F., 2005, Précis de didactique. Devenir professeur de langue, Paris, Ellipses. Puren, C., 1988, Histoire des méthodologies de l’enseignement des lan-gues, Paris, CLÉ International. Rosen, E., 2006, Le Point sur le Cadre européen commun de référence pour les langues, Paris, CLÉ International. Αρβανίτης, Π. & Κιγιτσιόγλου-Βλάχου, Αικ. (2013). Η Πράξη Λόγου στα ψηφιακά περιβάλλοντα. Αθήνα. Εκδόσεις Παπαζήση. Τοκατλίδου, Β., 2003, Γλώσσα, επικοινωνία και γλωσσική εκπαίδευση, Αθή-να, Πατάκης.
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-09-2014