ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ / FINANCIAL RISK MANAGEMENT
Κωδικός10601-MBA-202
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΚυριακή Κοσμίδου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600001104

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-MBA" (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 34
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής216

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600160241
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να αναγνωρίζουν τις διάφορες μορφές κινδύνου και να εντοπίζουν τα αίτια εμφάνισης του. Επίσης, θα μπορούν να αναλύουν, μετρούν και διαχειρίζονται τον κίνδυνο χρησιμοποιώντας επιστημονικά εργαλεία.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Οι ραγδαίες μεταβολές του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος (παγκοσμιοποίηση, ανταγωνισμός, κ.λπ.) επιδρούν άμεσα στις συνθήκες μέσα στις οποίες λειτουργούν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί. Οι εξελίξεις του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των χρηματιστηριακών αγορών παρέχουν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, αλλά παράλληλα δημιουργούν και νέες προκλήσεις οι οποίες χρήζουν της κατάλληλης ανάλυσης και αντιμετώπισης.
Λέξεις Κλειδιά
χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, άνοιγμα χρηματοδότησης, σταθμική διάρκεια, πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος αγοράς
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται με power point και η επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω email και κατά τη διάρκεια των ωρών γραφείου.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις166
Συγγραφή εργασίας / εργασιών11
Εξετάσεις3
Σύνολο180
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
40% γραπτή εργασία +παρουσίαση 60% τελική εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Κοσμίδου Κ., Ζοπουνίδης Κ., “Συστήματα Διαχείρισης Τραπεζικών Κινδύνων: Η περίπτωση του Asset Liability Management”, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2003
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
 Bessis J., ‘Risk management in Banking’, Second Edition, Wiley, 2002  Jorion P., “Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk”, 2nd Edition, McGraw-Hill, New York, 2000  Hefferman S., “Modern Banking in Theory and Practice”, John Wiley and Sons, 1996  Resti A., Sironi A., “Risk management and Shareholders’ Value in Banking”, J. Wiley & Sons, 2007  Saunders A., “Financial Institutions Management-A modern perspective”, McGraw Hill Editions, 2002
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-02-2020