Πρακτική Άσκηση - Μικροδιδασκαλία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠρακτική Άσκηση - Μικροδιδασκαλία / Practice Programme
Τίτλος στα ΓαλλικάStage pratique en classe de Flé – Micro enseignement
ΚωδικόςΥ-ΓΛΩ-19
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006374

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠρακτική Άσκηση - Μικροδιδασκαλία
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600160587
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • Υ-ΓΛΩ-09 Διδακτική των ξένων γλωσσών
 • Υ-ΓΛΩ-14 Μεθοδολογία της Διδακτικής της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας
Γενικές Προαπαιτήσεις
Προϋπόθεση για την παρακολούθηση του μαθήματος είναι η επιτυχής επίδοση στα μαθήματα Υ-ΓΛΩ-09 και Υ-ΓΛΩ-14.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Απόκτηση μια πρώτης εμπειρίας σχετικής με τον εργασιακό/εκπαιδευτικό χώρο. • Εξοικείωση με την πραγματικότητα της ξενόγλωσσης διδασκαλίας στη δημόσια εκπαίδευση. • Αφομοίωση και εφαρμογή της επιστημονικής θεωρητικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής πρακτικής άσκησης. • Ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης. • Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην εκπαιδευτική/μαθησιακή διαδικασία. • Εφαρμογή στρατηγικών στην εκπαιδευτική/μαθησιακή διαδικασία. • Εξοικείωσή με τις επιμέρους δραστηριότητες οι οποίες συνδέονται άμεσα με το διδακτικό έργο, όπως: προετοιμασία μαθημάτων, σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, σχεδιασμός μέσων αξιολόγησης της επίδοσης μαθητών, συνεργασία με καθηγητές γαλλικής και άλλων ειδικοτήτων, συμμετοχή σε παιδαγωγικές συνεδριάσεις του συλλόγου καθηγητών, κ.ά.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/φοιτητριών με την πραγματικότητα της ξενόγλωσσης διδασκαλίας (δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) σε νεαρούς και εφήβους, καθώς και σε ενήλικες (Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών, Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων). Η εξοικείωση αυτή επιτυγχάνεται με την πρακτική τους εξάσκηση αφενός με μεθοδευμένη παρακολούθηση της εκπαιδευτικής/παιδαγωγικής διαδικασίας στην τάξη από τον σύμβουλο-καθηγητή (mentoring), αφετέρου με εποπτευόμενη και παράλληλη διδασκαλία στο Τμήμα. Ειδικότερα, το μάθημα απαιτεί την παρακολούθηση διδασκαλιών, την εκπόνηση διδακτικού υλικού και την εφαρμογή του σε εικονική (μικροδιδασκαλία και άσκηση διδακτικών δεξιοτήτων) και σε πραγματική τάξη (σχολική μονάδα). Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/φοιτητριών στοχεύει στην προαγωγή της διδακτικο-παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής έρευνας. Συγκεκριμένα, επιχειρείται η σύνδεση των θεωρητικών γνώσεων που έχουν αποκτηθεί στα προηγούμενα εξάμηνα με την πρακτική εφαρμογή στην τάξη και την εξοικείωση με τη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα. Περίγραμμα 13 εβδομάδων (Syllabus) Α/Α Τίτλος ενότητας και σχετική Βιβλιογραφία 1 Εισαγωγή στο μάθημα: Γενικές αρχές, Οδηγίες, Έντυπο παρακολούθησης, Κατανομή φοιτητών και φοιτητριών ανά σχολική μονάδα 2 Θεωρητική προσέγγιση της διδασκαλίας της γαλλικής ως ξένης γλώσσας: Ξενόγλωσση πολιτική στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και στον ευρωπαϊκό χώρο Τύποι αξιολόγησης μαθητή Ατομικός φάκελος (portfolio) μαθητή/ μαθήτριας Ατομικός φάκελος (portfolio) διδάσκοντος/ διδάσκουσας Τσοπάνογλου, Α. (2000). Μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας και εφαρμογές της στην αξιολόγηση της γλωσσικής κατάρτισης. Θεσσαλονίκη. Εκδόσεις: Ζήτη Τσοπάνογλου, Α. (2010). «Η εγκυρότητα και ο έλεγχός της στην πιστοποίηση της γλωσσομάθειας», http://rcel.enl.uoa.gr/periodical/research2.htm Kiyitsioglou-Vlachou, R. (2017). « La maîtrise des compétences linguistiques garantit-elle l’opérationnalisation des savoir-faire interculturels ? Le cas des apprenants hellénophones », No 6, Revue du Centre européen d'études slaves (CEES). http://etudesslaves.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=1207 Conseil de l’Europe. (2011). Portfolio européen des langues Guide pour la planification, la mise en œuvre et l’évaluation de projets d’utilisation à l’échelle de l’établissement scolaire. https://www.ecml.at/Portals/1/documents/ECML-resources/2011_09_12_ELP-WSU_FR_web.pdf?ver=2018-03-21-094605-550 Conseil de l’Europe. (2007). Portfolio européen pour les enseignants en langues en formation initiale Un outil de réflexion pour la formation des enseignants en langues. https://archive.ecml.at/mtp2/publications/C3_Epostl_F_internet.pdf Conseil de l’Europe. (2001). Cadre européen commun de référence pour les langues. Apprendre, enseigner, évaluer. Paris : Didier. www.coe.int/lang-cecr Tagliante, C. (2005). L’évaluation et le Cadre européen commun. Paris : CLE International. https://elearning.auth.gr/course/ 3 Διδακτικές προτάσεις και καλές πρακτικές για τη διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης γλώσσας – Δημοτικό Conseil de l’Europe. (2015). Portfolio européen pour les éducateurs et éducatrices en préélémentaire La dimension langagière et l’éducation plurilingue et interculturelle. https://www.ecml.at/Portals/1/mtp4/pepelino/pepelino-FR-web.pdf 4 Διδακτικές προτάσεις και καλές πρακτικές για τη διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης γλώσσας – Γυμνάσιο Conseil de l’Europe. (2007). Portfolio européen pour les enseignants en langues en formation initiale Un outil de réflexion pour la formation des enseignants en langues. https://archive.ecml.at/mtp2/publications/C3_Epostl_F_internet.pdf 5 Διδακτικές προτάσεις και καλές πρακτικές για τη διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης γλώσσας – Λύκειο Conseil de l’Europe. (2007). Portfolio européen pour les enseignants en langues en formation initiale Un outil de réflexion pour la formation des enseignants en langues. https://archive.ecml.at/mtp2/publications/C3_Epostl_F_internet.pdf 6 Σχέδια και παιδαγωγικά σενάρια μαθήματος Διαχείριση, σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού-Μικροδιδασκαλία – Δημοτικό Ι Beacco, J.-C. & Lieutaud, S. (2000). Les dimensions culturelles des enseignements de langue. Paris : Hachette. Courtillon, J. (2003). Élaborer un cours de FLE. Paris : Hachette. Tagliante, C. (2006). La classe de langue. Paris : CLE International. Γρίβα, Ε. & Κωφού, Ι. (2019). Η εναλλακτική αξιολόγηση στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον Σχεδιασμός και εφαρμογή περιγραφικών μεθόδων αξιολόγησης για τα γλωσσικά μαθήματα. Εκδόσεις: Κυριακίδη Θεσσαλονίκη. 7 Σχέδια και παιδαγωγικά σενάρια μαθήματος-Διαχείριση, σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού-Μικροδιδασκαλία – Δημοτικό ΙΙ Beacco, J.-C. & Lieutaud, S. (2000). Les dimensions culturelles des enseignements de langue. Paris : Hachette. Courtillon, J. (2003). Élaborer un cours de FLE. Paris : Hachette. Tagliante, C. (2006). La classe de langue. Paris : CLE International. Γρίβα, Ε. & Κωφού, Ι. (2019). Η εναλλακτική αξιολόγηση στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον Σχεδιασμός και εφαρμογή περιγραφικών μεθόδων αξιολόγησης για τα γλωσσικά μαθήματα. Εκδόσεις: Κυριακίδη Θεσσαλονίκη. 8 Σχέδια και παιδαγωγικά σενάρια μαθήματος-Διαχείριση, σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού-Μικροδιδασκαλία – Γυμνάσιο Ι Beacco, J.-C. & Lieutaud, S. (2000). Les dimensions culturelles des enseignements de langue. Paris : Hachette. Courtillon, J. (2003). Élaborer un cours de FLE. Paris : Hachette. Tagliante, C. (2006). La classe de langue. Paris : CLE International. Γρίβα, Ε. & Κωφού, Ι. (2019). Η εναλλακτική αξιολόγηση στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον Σχεδιασμός και εφαρμογή περιγραφικών μεθόδων αξιολόγησης για τα γλωσσικά μαθήματα. Εκδόσεις: Κυριακίδη Θεσσαλονίκη. 9 Σχέδια και παιδαγωγικά σενάρια μαθήματος-Διαχείριση, σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού-Μικροδιδασκαλία – Γυμνάσιο ΙΙ Courtillon, J. (2003). Élaborer un cours de FLE. Paris : Hachette. Tagliante, C. (2006). La classe de langue. Paris : CLE International. Γρίβα, Ε. & Κωφού, Ι. (2019). Η εναλλακτική αξιολόγηση στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον Σχεδιασμός και εφαρμογή περιγραφικών μεθόδων αξιολόγησης για τα γλωσσικά μαθήματα. Εκδόσεις: Κυριακίδη Θεσσαλονίκη. 10 Σχέδια και παιδαγωγικά σενάρια μαθήματος-Διαχείριση, σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού-Μικροδιδασκαλία – Λύκειο Ι Beacco, J.-C. & Lieutaud, S. (2000). Les dimensions culturelles des enseignements de langue. Paris : Hachette. Courtillon, J. (2003). Élaborer un cours de FLE. Paris : Hachette. Tagliante, C. (2006). La classe de langue. Paris : CLE International. Γρίβα, Ε. & Κωφού, Ι. (2019). Η εναλλακτική αξιολόγηση στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον Σχεδιασμός και εφαρμογή περιγραφικών μεθόδων αξιολόγησης για τα γλωσσικά μαθήματα. Εκδόσεις: Κυριακίδη Θεσσαλονίκη. 11 Σχέδια και παιδαγωγικά σενάρια μαθήματος-Διαχείριση, σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού-Μικροδιδασκαλία – Λύκειο ΙΙ Beacco, J.-C. & Lieutaud, S. (2000). Les dimensions culturelles des enseignements de langue. Paris : Hachette. Courtillon, J. (2003). Élaborer un cours de FLE. Paris : Hachette. Tagliante, C. (2006). La classe de langue. Paris : CLE International. Γρίβα, Ε. & Κωφού, Ι. (2019). Η εναλλακτική αξιολόγηση στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον Σχεδιασμός και εφαρμογή περιγραφικών μεθόδων αξιολόγησης για τα γλωσσικά μαθήματα. Εκδόσεις: Κυριακίδη Θεσσαλονίκη. 12 Αξιολόγηση μαθητή – Εκπόνηση δοκιμασιών και τεστ – Παρουσίαση στην τάξη – Συζήτηση – Κριτική 13 Ανασκόπηση μαθήματος – Ανατροφοδότηση Tagliante, C. (2006). La classe de langue. Paris : CLE International.
Λέξεις Κλειδιά
Πρακτική άσκηση φοιτητών, Σχέδια μαθήματος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις130,5
Πρακτική (Τοποθέτηση)1204,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών170,7
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, καταθέτουν τέσσερεις (4) γραπτές εργασίες (σχέδιο μαθήματος) κατάθεση portfolio, σχεδιάζουν και παρουσιάζουν μία μικροδιδασκαλία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Beacco, J.-C. & Lieutaud, S. (2000). Les dimensions culturelles des enseignements de langue. Paris : Hachette. Bérard, E. (1991). L’approche communicative. Théorie et pratiques. Paris : CLE International. Conseil de l’Europe. (2001). Cadre européen commun de référence pour les langues. Apprendre, enseigner, évaluer. Paris : Didier. Conseil de l’Europe. (2018). Cadre européen commun de référence sur les langues. Apprendre, enseigner, évaluer. Volume complémentaire avec des nouveaux descripteurs. https://rm.coe.int/cecr-volume-complementaire-avec-de-nouveaux-descripteurs/16807875d5 Courtillon, J. (2003). Élaborer un cours de FLE. Paris : Hachette. Cuq, J.-P. & Gruca, I. (2005). Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. Grenoble : PUG. Kiyitsioglou-Vlachou, R. (2017). « La maîtrise des compétences linguistiques garantit-elle l’opérationnalisation des savoir-faire interculturels ? Le cas des apprenants hellénophones », No 6, Revue du CEES (Centre européen d'études slaves). http://etudesslaves.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=1207 Moirand, S. (1990). Enseigner à communiquer en langue étrangère. Paris : Hachette. Niquet, G. (1991). Enseigner le français. Pour qui ? Comment ? Paris : Hachette. Tagliante, C. (2006). La classe de langue. Paris : CLE International. Tagliante, C. (2005). L’évaluation et le Cadre européen commun. Paris : CLE International. Αρβανίτης, Π. & Κιγιτσιόγλου-Βλάχου, Αικ. (2013). Η Πράξη Λόγου στα ψηφιακά περιβάλλοντα. Αθήνα. Εκδόσεις Παπαζήση. Τοκατλίδου, Β. (2003). Γλώσσα, επικοινωνία και γλωσσική εκπαίδευση. Αθήνα. Πατάκης.
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-02-2020