Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδακτική των Ξένων Γλωσσών

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδακτική των Ξένων Γλωσσών / Introduction to Applied Linguistics
Τίτλος στα ΓαλλικάApplied Linguistics and Didactics of Foreign Language Teaching
ΚωδικόςΥ-ΓΛΩ-03
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006339

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδακτική των Ξένων Γλωσσών
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Ώρες Συνολικά26
Class ID
600160603

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΣχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
ΌροφοςΥπόγειο 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 1 (107)
ΗμερολόγιοΤρίτη 11:00 έως 13:30
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
•Εξοικείωση με τις αρχές, την ορολογία και τα επιστημονικά πεδία της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. • Απόκτηση βασικών γνώσεων στις θεωρίες και λειτουργίες της γλώσσας, καθώς και της γλωσσικής εκμάθησης. • Ανάλυση γλωσσολογικών θεωριών και σύνδεση με πεδία εφαρμογής: διδακτικές εφαρμογές, παραγωγικές δραστηριότητες. • Ανάπτυξη κριτικής σκέψης σχετικά με τη διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις αρχές της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας με έμφαση στη Διδακτική των Ξένων Γλωσσών, στις θεωρίες της γλώσσας και της γλωσσικής εκμάθησης. Οι θεωρίες αυτές αποτελούν τη βασική συνιστώσα των προσεγγίσεων οι οποίες αναπτύχθηκαν στον χώρο της εκπαίδευσης και επηρέασαν τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας. Επίσης, εξετάζονται οι μέθοδοι διδασκαλίας, με βάση τη γλωσσολογική ανάλυση των επιπέδων δομής και τις θεωρίες κατάκτησης της γλώσσας και με γνώμονα τις λεκτικές πράξεις επιχειρείται η εφαρμογή στη διδακτική πράξη. Περίγραμμα μαθημάτων των 13 εβδομάδων (Syllabus) Α/Α Τίτλος ενότητας και σχετική Βιβλιογραφία 1 Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία Girard, D., (1972). Linguistique Appliquée et Didactique des langues. Paris : Armand Colin-Longman. Martin, R., (2002). Comprendre la linguistique. Paris : PUF. Paveau, M.-A. & Sarfati, G.-E., (2003). Les grandes théories de la linguistique. Paris : Armand Colin 2 Αντικείμενο, μεθοδολογία και κλάδοι της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας Bajric, S., (2009). Linguistique, Cognition et Didactique. Paris : PUPS. Paveau, M.-A. & Sarfati, G.-E., (2003). Les grandes théories de la linguistique. Paris : Armand Colin 3 Θεωρητικό πλαίσιο: Βασικές αρχές και έννοιες της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας Bajric, S., (2009). Linguistique, Cognition et Didactique. Paris : PUPS. Paveau, M.-A. & Sarfati, G.-E., (2003). Les grandes théories de la linguistique. Paris : Armand Colin 4 Θεωρητικό πλαίσιο: Επιστήμες αναφοράς Bajric, S., (2009). Linguistique, Cognition et Didactique. Paris : PUPS. Paveau, M.-A. & Sarfati, G.-E., (2003). Les grandes théories de la linguistique. Paris : Armand Colin 5 Διδακτική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία – Εφαρμογές Vargas, C., (dir.), (2004). Langue et études de la langue : approches linguistiques et didactiques. Aix-en-Provence : PUF. 6 Μηχανισμοί κατάκτησης της γλώσσας – Εφαρμογές Vargas, C., (dir.), (2004). Langue et études de la langue : approches linguistiques et didactiques. Aix-en-Provence : PUF. 7 Λειτουργίες της γλώσσας, Τύποι κειμένου, Κειμενικά είδη – Εφαρμογές Bajric, S., (2009). Linguistique, Cognition et Didactique. Paris : PUPS. 8 Λειτουργίες της γλώσσας, Τύποι κειμένου, Κειμενικά είδη – Εφαρμογές Bajric, S., (2009). Linguistique, Cognition et Didactique. Paris : PUPS. 9 Πράξεις λόγου, Κειμενικά είδη – Εφαρμογές Portine, H., (2001). « Des actes de langage à l’activité langagière et cognitive ». In Le Français dans le monde, juillet 2001, pp. 91-105. Αρβανίτης, Π. & Κιγιτσιόγλου-Βλάχου, ΑΙΚ. (2013). Η Πράξη Λόγου στα ψηφιακά περιβάλλοντα. Αθήνα. Εκδόσεις Παπαζήση. 10 Πράξεις λόγου, Κειμενικά είδη – Εφαρμογές Portine, H., (2001). « Des actes de langage à l’activité langagière et cognitive ». In Le Français dans le monde, juillet 2001, pp. 91-105. Αρβανίτης, Π. & Κιγιτσιόγλου-Βλάχου, ΑΙΚ. (2013). Η Πράξη Λόγου στα ψηφιακά περιβάλλοντα. Αθήνα. Εκδόσεις Παπαζήση. 11 Πράξεις λόγου, Κειμενικά είδη – Εφαρμογές Portine, H., (2001). « Des actes de langage à l’activité langagière et cognitive ». In Le Français dans le monde, juillet 2001, pp. 91-105. Αρβανίτης, Π. & Κιγιτσιόγλου-Βλάχου, ΑΙΚ. (2013). Η Πράξη Λόγου στα ψηφιακά περιβάλλοντα. Αθήνα. Εκδόσεις Παπαζήση. 12 Ανασκόπηση μαθήματος - Ανατροφοδότηση 13 Προφορική παρουσίαση αυτόνομων εργασιών φοιτητών και φοιτητριών
Λέξεις Κλειδιά
εφαρμοσμένη γλωσσολογία, λειτουργίες της γλώσσας, εφαρμογές
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις130,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων130,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών241,0
Σύνολο502
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η επίδοση των φοιτητών στο μάθημα αξιολογείται με γραπτές ή/και προφορικές εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου καθώς και με γραπτή δοκιμασία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Bajric, S. (2009). Linguistique, Cognition et Didactique. Paris : PUPS. Girard, D. (1972). Linguistique Appliquée et Didactique des langues. Paris : Armand Colin-Longman. Krashen, D.-St. (1988). Second language acquisition and second language learning. Prentice-Hall International. Martin, R. (2002). Comprendre la linguistique. Paris : PUF. Martinez, P. (2004) (1996). La Didactique des langues étrangères. Paris : Que sais-je ? Neveu, F. (2004). Dictionnaire des sciences du langage. Paris : Armand Colin. Paveau, M.-A. & Sarfati, G.-E. (2003). Les grandes théories de la linguistique. Paris : Armand Colin. Portine, H. (2001). « Des actes de langage à l’activité langagière et cognitive ». In Le Français dans le monde, juillet 2001, pp. 91-105. Richards, J,-C. & Theodore, S.-R. (2001). Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge UK: Cambridge University Press. Vargas, C. (dir.), (2004). Langue et études de la langue : approches linguistiques et didactiques. Aix-en-Provence : PUF. Yaguello, M. (1981). Alice au pays du langage. Pour comprendre la linguistique. Paris : Seuil. Κασσωτάκης Μ. & Φλουρής, Γ. (2003). Μάθηση και Διδασκαλία, τ. Α' Αθήνα. Καρδαμίτσας. Κατσιμαλή, Γ. (2007). Γλωσσολογία σε εφαρμογή. Αθήνα. Καρδαμίτσας. Littlewood, W.(2009). Επικοινωνιακή γλωσσική διδασκαλία. Aθήνα. University Studio Press. Μήτσης, Ν. (2004).(1998). Στοιχειώδεις Αρχές και Μέθοδοι της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. Αθήνα. Gutenberg. Μήτσης, Ν. (2004). Η Διδακτική του γλωσσικού μαθήματος. Αθήνα. Gutenberg. Μπασλής, Γ. (2006) Εισαγωγή στη διδασκαλία της γλώσσας, Μια σύγχρονη ολιστική και επικοινωνιακή προσέγγιση. Αθήνα. Νεφέλη. Μπέλλα, Σπ. (2007). Η Δεύτερη Γλώσσα. Κατάκτηση και Διδασκαλία. Αθήνα. Ελληνικά Γράμματα. Τοκατλίδου, Β. (2002). Γλώσσα, επικοινωνία και γλωσσική εκπαίδευση. Αθήνα. Πατάκης.
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-02-2020