ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ / INTERACTION ISSUES BETWEEN LANGUAGE AND CULTURAL MINORITY CHILDREN
ΚωδικόςΑΚΒ.006
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔΠΜΣ Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης <<Ένα Σχολείο για Όλους>> (2017-σήμερα)
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνος Μπίκος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80002917

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης <<Ένα Σχολείο για Όλους>> (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης115

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600160608
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- Να μελετήσουν το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης και τις επιπτώσεις του στο σύγχρονο σχολείο - Να εμβαθύνουν στα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης - Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία που έχει η ποιότητα των κοινωνικών σχέσεων στην κοινωνικοσυναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη των μαθητών - Να εξοικειωθούν με την έννοια της διαπολιτισμικής επικοινωνίας - Να εντοπίσουν τους παράγοντες που ευνοούν ή δυσχεραίνουν τις διαπροσωπικές σχέσεις στο πολυπολιτισμικό σχολείο
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο πλαίσιο του μαθήματος συζητάται αρχικά το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης και οι επιπτώσεις του στο σύγχρονο σχολείο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανίχνευση της ετερότητας στο ελληνικό σχολείο και τις ποικίλες διαστάσεις της. Διερευνώνται ακόμη τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης, καθώς και οι επιπτώσεις της ποιότητας των κοινωνικών σχέσεων στην κοινωνικοσυναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη του μαθητή. Αναλύεται η έννοια της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και εντοπίζονται οι παράγοντες που ευνοούν ή δυσχεραίνουν τις διαπροσωπικές σχέσεις στο πολυπολιτισμικό σχολείο.
Λέξεις Κλειδιά
διαπολιτισμική επικοινωνία, ανθρώπινη αλληλεπίδραση, ετερότητα, κοινωνικές σχέσεις
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Στο πλαίσιο του μαθήματος χρησιμοποιείται ηλεκτρονικός υπολογιστής κατά τη διεξαγωγή των μαθημάτων για την προβολή διαφανειών, βίντεο κλπ. και διαδραστικός πίνακας και αξιοποιούνται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την επικοινωνία με τους φοιτητές.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις10
Σεμινάρια10
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων15
Συγγραφή εργασίας / εργασιών20
Σύνολο55
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Για την αξιολόγηση των φοιτητών χρησιμοποιούνται τόσο η διαμορφωτική αξιολόγηση στο πλαίσιο των συναντήσεων του μαθήματος όσο και η συνολική αξιολόγηση στο τέλος του εξαμήνου, βάσει εργασίας που εκπονείται από τους φοιτητές.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Αναγνωστοπούλου, Μ. (2005). Οι διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στη σχολική τάξη. Θεωρητική ανάλυση και εμπειρική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη. Δημητριάδου, Κ. & Ευσταθίου, Μ. (2008). Διδακτικές προσεγγίσεις σε μικτές τάξεις. Στο: Οδηγός επιμόρφωσης. Διαπολιτισμική εκπαίδευση και αγωγή (σελ. 67-85). Αθήνα: ΥΠΕΠΘ. Μπάρος, Β., Στεργίου, Λ. & Χατζηδήμου, Κ. (επιμ.) (2014). Ζητήματα διαπολιτισμικής επικοινωνίας και εκπαίδευσης. Αθήνα: Διάδραση. Μπίκος, Κ. (2011). Κοινωνικές σχέσεις και αλληλεπίδραση στη σχολική τάξη. Θεσσαλονίκη: Ζυγός. Μπίκος, Κ. (2008). Κοινωνικές σχέσεις στην τάξη εφήβων με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Στο: Οδηγός επιμόρφωσης. Διαπολιτισμική εκπαίδευση και αγωγή (σελ. 89-110). Αθήνα: ΥΠΕΠΘ. Παπαδοπούλου, Β. (2008). Διαπολιτισμική επικοινωνία στο σχολείο και τη σχολική τάξη. Στο: Οδηγός επιμόρφωσης. Διαπολιτισμική εκπαίδευση και αγωγή (σελ. 53-65). Αθήνα: ΥΠΕΠΘ. Τσιρώνης, Χρ. (2008). Κοινωνική αλληλεπίδραση και κοινωνικές σχέσεις στο σχολείο. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην ενσωμάτωση των μαθητών. Στο: Οδηγός επιμόρφωσης. Διαπολιτισμική εκπαίδευση και αγωγή (σελ. 123-140). Αθήνα: ΥΠΕΠΘ. Auernheimer, G. (2002). Intekulturelle Kompetenz und Professionalitaet. Interkulturelle Studien, Bd. 13. Opladen. Cosin, B. & Hales, M. (Eds.) (1997). Families, Education and Social Differences. London: Routledge. Duck, S. (1999). Relating to Others. Philadelphia: Open University Press.
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-03-2015