ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ / BIOPHARMACEUTICS
Κωδικός51
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΦαρμακευτικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID180000089

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600160805
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η ολοκληρωμένη παρουσίαση των επιδράσεων στη θεραπευτική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των φαρμακευτικών προϊόντων λόγω των παραγόντων της μορφοποίησης (μεθόδων και συνθηκών βιομηχανικής παρασκευής) καθώς και των οδών χορήγησης, σε συνδυασμό με τις επιδράσεις των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των δραστικών ουσιών. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατανόηση της δράσεως των παρακάτω παραγόντων και μηχανισμών: 1) του μηχανισμού της αποδέσμευσης του φαρμάκου από το σκεύασμα στα υγρά του γαστρεντερικού σωλήνα (ΓΕΣ), και των τεχνολογικών μεθόδων τροποποίησης αυτής 2) των παραγόντων που επιδρούν στη μετακίνηση του σκευάσματος κατά μήκος του γαστρεντερικού σωλήνα (ΓΕΣ) 3) των παραγόντων που προκαλούν βιομετατροπή του φαρμάκου όπως προσυστηματικός μεταβολισμός στα διαφορετικά φυσιολογικά περιβάλλοντα του ΓΕΣ, φαινόμενο πρώτης διόδου, εντεροηπατική κυκλοφορία) 4) του μηχανισμού πρόσληψης από το γαστρεντερικό επιθήλιο, της απορρόφησης στη γενική κυκλοφορία, της κατανομής στους ιστούς, καθώς και της πιθανής σύνδεσης του φαρμάκου με τις πρωτεΐνες του πλάσματος 5) των μηχανισμών απομάκρυνσης του φαρμάκου από τον οργανισμό όπως απέκκριση και μεταβολισμός, καθώς και την έννοια της νεφρικής και ηπατικής κάθαρσης 6) των μηχανισμών απορρόφησης μέσω εναλλακτικών οδών χορήγησης πέραν της από του στόματος χορήγησης Οι εργαστηριακές ασκήσεις που συμπληρώνουν το μάθημα συμβάλλουν στην εξοικείωση των φοιτητών με τις παραπάνω διεργασίες. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η ολοκληρωμένη παρουσίαση των επιδράσεων στη θεραπευτική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των φαρμακευτικών προϊόντων λόγω των παραγόντων της μορφοποίησης (μεθόδων και συνθηκών βιομηχανικής παρασκευής) καθώς και των οδών χορήγησης, σε συνδυασμό με τις επιδράσεις των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των δραστικών ουσιών. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατανόηση της δράσεως του μηχανισμού αποδέσμευσης του φαρμάκου από το σκεύασμα στα υγρά του γαστρεντερικού σωλήνα (ΓΕΣ), των παραγόντων που επιδρούν στη μετακίνηση του σκευάσματος και που προκαλούν βιομετατροπή , καθώς και των μηχανισμών πρόσληψης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή-Ορισμοί. Φαρμακοκινητικές παράμετροι και πρότυπα απορρόφησης, κατανομής, μεταβολισμού και απέκκρισης φαρμάκων. Βιοδιαθεσιμότητα και βιοϊσοδυναμία σκευασμάτων και δραστικών ουσιών. Διαδρομή φαρμάκου από τη φαρμακομορφή στο περιβάλλον υγρό (μορφές άμεσης και τροποποιημένης αποδέσμευσης, μηχανισμοί, μαθηματική έκφραση και τρόποι μελέτης της αποδέσμευσης). Μετακίνηση φαρμακομορφών στο γαστρεντερικό σωλήνα (ανατομία και φυσιολογία του γαστρεντερικού σωλήνα, βιολογικοί φραγμοί και μηχανισμοί μεταφοράς και απορρόφησης των φαρμάκων, φυσιολογικοί και φαρμακοτεχνικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη βιοδιαθεσιμότητα των per os χορηγούμενων σκευασμάτων). Άλλες οδοί χορήγησης φαρμάκων (στοματική κοιλότητα, δέρμα, μυς, ορθό, ρινική κοιλότητα, πνεύμονες κ.α.). Το φάρμακο μετά την άφιξη στη γενική κυκλοφορία (κατανομή, πρωτεϊνική σύνδεση και απομάκρυνση). Απέκκριση και μεταβολισμός φαρμάκων (νεφρική και ηπατική κάθαρση, ηπατοχολική απέκκριση και εντεροηπατική κυκλοφορία). Φαινόμενο πρώτης διόδου (παράγοντες που επηρεάζουν την εκδήλωσή του και επιπτώσεις στη βιοδιαθεσιμότητα των φαρμάκων). Δοσολογία σε ειδικές περιπτώσεις φαρμάκων και ασθενειών. Εργαστηριακές ασκήσεις φαρμακοκινητικής προσομοίωσης και υπολογισμού φαρμακοκινητικών παραμέτρων με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμμάτων αλληλεπιδραστικής αυτοδιδασκαλίας. Ιn vitro - in vivo σχέσεις φαρμακοκινητικής συμπεριφοράς φαρμακευτικών σκευασμάτων και δραστικών ουσιών.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Οι διαλέξεις και τα φροντιστήρια του μαθήματος γίνονται με χρήση ΤΠΕ (παρουσίαση με μορφή Powerpoint, διαδραστικές μεθόδους με χρήση Η/Υ, βίντεο κλπ). Οι διαλέξεις του μαθήματος, ανακοινώσεις, κλπ. αναρτώνται στο Blackboard σε ειδικό χώρο (Διδασκαλία) στην ιστοσελίδα του μαθήματος.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή τρίωρη εξέταση στο τέλος του εαρινού εξαμήνου, κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου καθώς και του χειμερινού εξαμήνου για τους επί πτυχίω φοιτητές. Η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε 6-8 θέματα από τα διδακτικά συγγράμματα του μαθήματος. Ολα τα θέματα είναι ισοδύναμα. Οι βαθμολογίες αναρτούνται στον Πίνακα ανακοινώσεων του 2ου ορόφου του κτηρίου Βιολογίας-Φαρμακευτικής εντός 1-2 εβδομάδων από την ημέρα των εξετάσεων. Κάθε φοιτητής/τρια για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις πρέπει να παραδώσει εργασία με λεπτομερή περιγραφή των συσκευών και των μεθόδων που χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια των Εργαστηριακών Ασκήσεων καθώς επίσης να παρουσιάσει τα αποτελέσματα σε κατάλληλα διαγράμματα και να τα σχολιάσει συγκρίνοντας τα με αυτά άλλων ομάδων φοιτητών.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. ‘ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ)' Σ.Χ. ΜΑΛΑΜΑΤΑΡΗΣ, Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2010 2. ‘ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΟΡΕΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ, ΑΛΛΕΣ ΟΔΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ)' Ι. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-04-2013