ΕΙΔΙΚΗ ΦΑΡΜ/ΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΗ ΦΑΡΜ/ΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι / SPECIFIC PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY I
Κωδικός52
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΦαρμακευτικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID180000090

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΗ ΦΑΡΜ/ΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600160806
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κατανόηση των μεθόδων παρασκευής των τελικών φαρμακομορφών σε εργαστηριακή και βιομηχανική κλίμακα Κατανόηση της λειτουργικότητας που προσδίδουν τα διάφορα έκδοχα στην τελική φαρμακομορφή Ενημέρωση σχετικά με τους ελέγχους της φαρμακοποιίας στους οποίους δέον να υποβάλλονται τα φαρμακευτικά προϊόντα πριν την κυκλοφορία τους
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Α. Στερεές μορφές: Ιδιότητες της στερεάς κατάστασης, θεμελιακές και παράγωγες ιδιότητες των κονιοποιημένων υλικών. Μέθοδοι κοκκοποίησης φαρμάκων. Συστατικά, παρασκευή, ιδιότητες, πλήρωση και προδιαγραφές καψακίων. Είδη, παρασκευή, βοηθητικές ουσίες, δοκιμασίες και προδιαγραφές δισκίων. Τρόποι επίτευξης της ελεγχόμενης αποδέσμευσης φαρμάκων σε στερεές μορφές. Σχεδιασμός και ανάπτυξη σκευασμάτων ελεγχόμενης αποδέσμευσης χορηγούμενων από το στόμα. Β. Ημιστερεές μορφές: Αφροί (σταθερότητα και φαρμακευτικές εφαρμογές). Αερολύματα και χορήγηση αυτών από το αναπνευστικό σύστημα.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διαλέξεις σε ηλεκτρονική μορφή (powerpoint), διαθέσιμες στους φοιτητές μέσω του προγράμματος Blackboard.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Εργαστηριακή Άσκηση260,9
Σύνολο652,2
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Οι γραπτές εξετάσεις διενεργούνται με ίσους όρους για όλους και όλοι οι φοιτητές μπορούν να δουν το γραπτό τους εφόσον το επιθυμούν.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΣΤΕΡΕΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΜΟΡΦΕΣ, Σ. Μαλαματάρη ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ-ΑΦΡΟΙ, Σ. Μαλαματάρη, Κ. Καχριμάνη Εργαστηριακές Σημειώσεις Ειδικής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας Ι, Σ. Μαλαματάρη
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Aulton, M.E. Pharmaceutics The Science of Dosage Form Design. 2nd ed. Churchill Livingstone Press, Spain, 2002.
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-09-2013