Αρχές Ψυχολογίας-Κοινωνιολογίας Συμπεριφοράς-Εφαρμογή στην Φαρμακευτική Πράξη (Ε)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑρχές Ψυχολογίας-Κοινωνιολογίας Συμπεριφοράς-Εφαρμογή στην Φαρμακευτική Πράξη (Ε) / Principles of Psychology-Sosiology Behaviour: Application in Pharmaceutical Praxis
ΚωδικόςΝΠ18-18
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΦαρμακευτικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013739

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Φαρμακευτικής (2018-)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 82
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής214

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑρχές Ψυχολογίας-Κοινωνιολογίας Συμπεριφοράς-Εφαρμογή στην Φαρμακευτική Πράξη (Ε)
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600160874
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές: - Θα έχουν κατανοήσει τις βασικές θεωρίες ψυχολογίας-κοινωνιολογίας- Θα έχουν κατανοήσει τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να εφαρμοστούν οι αλλαγές στον εργασιακό χώρο του φαρμακείου και πώς αυτές εξηγούν την αντίσταση στην αλλαγή - Θα έχουν κατανοήσει τα είδη ηγεσίας και πώς λειτουργούν οι ομάδες στον εργασιακό χώρο του φαρμακείου - Θα έχουν κατανοήσει τα βασικά θεωρητικά μοντέλα που εξηγούν την εργασιακή ευζωία, τα κίνητρα, τις στάσεις και τις (παραγωγικές και αντιπαραγωγικές) συμπεριφορές των ατόμων σε σχέση με την εργασία τους – την ικανοποίηση των πελατών. Θα έχουν κατανοήσει τους βασικούς τρόπους με τους οποίους η επιστήμη της Ψυχολογίας και κοινωνιολογίας συμβάλλει στο ταίριασμα ατόμου-εργασίας και εργασίας-ατόμου – και ατόμου-πελάτη. Θα είναι σε θέση να διατυπώσουν ερευνητικές υποθέσεις για θέματα που αφορούν στην εργασιακή και οργανωσιακή ψυχολογία και να τις εξετάσουν εμπειρικά.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στη θεωρία και στη φαρμακευτική πράξη στο χώρο του φαρμακείου ανοικτού στο κοινό, και στη λειτουργία-οργάνωση του νοσοκομειακού φαρμακείου στο πλαίσιο των βασικότερων εφαρμογών της εργασιακής και οργανωσιακής ψυχολογίας. Στόχος του μαθήματος είναι η επιστημονική μελέτη των ενδο-οργανωσιακών φαινομένων, των στάσεων, των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς των ατόμων σε σχέση με την εργασία τους και σε σχέση με τον πελάτη, καθώς και της αλληλεπίδρασης των οργανισμών με το περιβάλλον στο οποίο εντάσσονται. Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει μια θεωρητική ενότητα και μια ενότητα εφαρμογών. Στη θεωρητική ενότητα του μαθήματος καλύπτονται οι ακόλουθες θεματικές: 1) Ιστορική εξέλιξη των οργανωσιακών θεωριών 2) Σχεδιασμός, δομή και κουλτούρα των οργανισμών-φαρμακείων 3) Οργανωσιακές αλλαγές και αντίσταση στην αλλαγή 4) Ηγεσία και Ομάδες στους οργανισμούς, 5) Εργασιακές Στάσεις: Εξουθένωση, Δέσμευση, Ικανοποίηση, Εργασιομανία 6) Κίνητρα στην Εργασία 7) Παραγωγικές Συμπεριφορές: Εργασιακή Απόδοση 8)Εργασιακό Περιβάλλον και Εργασιακή Ευζωία στο Φαρμακείο 9)Ατομικά Χαρακτηριστικά και Εργασία 10) Ικανοποίηση του Πελάτη.
Λέξεις Κλειδιά
Εργασιακό Περιβάλλον, Ηγεσία, Κίνητρα στην Εργασία, Οργανωσιακή Αλλαγή και Αντίσταση στην Αλλαγή, Οργανωσιακή Κουλτούρα, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Ικανοποίηση του Πελάτη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
 • Συμπληρωματική βιβλιογρφία
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
-Powerpoint -Elearning -Email
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις80
Εργαστηριακή Άσκηση
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων8
Εκπόνηση μελέτης (project)8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών8
Εξετάσεις2
Σύνολο106
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τρόπος Αξιολόγησης: - Η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε ερωτήσεις, στις οποίες οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν με βάση τόσο τις γνώσεις που απέκτησαν από τη διδασκαλία, την άσκηση, τη μελέτη και την κριτική σκέψη και ικανότητα συνδυασμού γνώσεων και πληροφοριών. Οι εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου γίνονται στις ημερομηνίες, ώρα και χώρους που ανακοινώνει το Τμήμα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-05-2020