Φαρμακευτική Ανάλυση ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦαρμακευτική Ανάλυση ΙΙ / Pharmaceutical Analysis II
ΚωδικόςΝΠ18-29
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΦαρμακευτικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013752

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Φαρμακευτικής (2018-)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 115
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό425,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦαρμακευτική Ανάλυση ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600160885
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Ο φοιτητής για την καλή κατανόηση του μαθήματος χρειάζεται να έχει βασικές γνώσεις Χημείας, Μαθηματικών και Στατιστικής
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο φοιτητής ενημερώνεται για την Αρχή και τον τρόπο λειτουργίας των σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης και πως αυτές εφαρμόζονται στον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό φαρμάκων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Φασματομετρία Μάζης (LC-MS, GC-MS, LC-MS/MS) στη χρωματογραφία (λεπτής στοιβάδος, χάρτου, ανοιχτής στήλης, αέριος χρωματογραφία και στη χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC). Γενικές Ικανότητες Η εξέλιξη των γεγονότων που διαδραματίστηκαν την τελευταία δεκαετία άλλαξε τα δεδομένα επαγγελματικής αποκατάστασης για μεγάλο αριθμό πτυχιούχων των ΑΕΙ. Η κατεύθυνση της Φαρμακευτικής Ανάλυσης προσφέρει στον πτυχιούχο Φαρμακοποιό, όλη αυτή την τεχνογνωσία της εφαρμοσμένης σύγχρονης Φαρμακευτικής Ανάλυσης και τον προετοιμάζει για μια θέση εργασίας στη Φαρμακευτική Βιομηχανία ή σε οποιοδήποτε Αναλυτικό/Τοξικολογικό εργαστήρια. Παράλληλα η εκμάθηση ορισμένων εξειδικευμένων τεχνικών ανάλυσης θα του παρέχουν τα απαραίτητα προσόντα ώστε να μπορεί να απασχοληθεί στον τομέα Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων (Research & Development) που θεωρείται ένας αναπτυσσόμενος και πολλά υποσχόμενος καινούργιος κλάδος.
Περιεχόμενο Μαθήματος
Χρωματογραφία: Εισαγωγή της χρωματογραφίας, είδη χρωματογραφίας και ονοματολογία, καθορισμός χρωματογραφικών παραγόντων, υπολογισμός απόδοσης στήλης, προέλευση διεύρυνσης ζωνών στην HPLC. Παράμετροι που αξιολόγηση της απόδοσης της στήλης, λήψη/επεξεργασία δεδομένων. Αέρια χρωματογραφία: Εισαγωγή, αρχή της μεθόδου, Οργανολογία, Εκλεκτικότητα των υγρών στατικών φάσεων, Χρήση παραγωγοποίησης, Παράμετροι που επηρεάζουν την απόδοση τριχοειδούς, Ανιχνευτές, Εφαρμογές της GC στην ποσοτική Ανάλυση, Προσδιορισμός υπολειμμάτων παραγωγής και αποικοδόμησης με GC, Προσδιορισμός υπολειμμάτων διαλυτών, μικροεκχύλιση στερεάς φάσης, εφαρμογές στη βιοανάλυση. Υγρή χρωματογραφία υψηλής Απόδοσης: Εισαγωγή, Οργανολογία, Στατικές και κινητές φάσεις, Δομικοί παράγοντες που καθορίζουν την έκλουση των ενώσεων από τις στήλες, Προηγμένη εκτίμηση της εκλεκτικότητας διαλυτών στη χρωματογραφία αντίστροφης φάσης, Επίδραση της θερμοκρασίας στην HPLC, Σύνοψη στατικών φάσεων, Προηγμένη εκτίμηση των στατικών φάσεων αντίστροφης φάσης, Σύνοψη ανιχνευτών, Εφαρμογές της HPLC σε ποσοτικές αναλύσεις φαρμάκων σε σκευάσματα, Αναλύσεις με εξειδικευμένες τεχνικές Χρωματογραφία λεπτής στιβάδας: Εισαγωγή, Οργανολογία, Χρωματογράφημα TLC, Στατικές φάσεις, Εκλουστικές σειρές και κινητές φάσεις, Τροποποίηση προσροφητικών υλικών της TLC, Ανίχνευση των ενώσεων επί πλακών μετά την ανάπτυξη, Εφαρμογές, Χρωματογραφία λεπτής στιβάδας υψηλής απόδοσης (HPTLC). Φασματομετρία μαζών: Εισαγωγή, Αρχή της μεθόδου, Παραγωγή ιόντων, Άλλες μέθοδοι ιοντισμού, Τεχνικές διαχωρισμού ιόντων, Φάσματα μαζών, Μοριακής θραύσης σχηματομορφές, Αέριος χρωματογραφία-φασματοφωτομετρία μαζών, Εφαρμογές GC-MS με ΕΙ, Συζευγμένη δίδυμη φασματομετρία μαζών, Φασματομετρία μαζών υψηλής διαχωριστικής ικανότητας, Φασματομετρία μαζών πρωτεϊνών, Φασματομετρία μαζών στην ανακάλυψη φαρμάκων.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Περιγραφή
Oι εργαστηριακές ασκήσεις επεκτάθηκαν όσον αφορά την εξοικείωση και εξειδίκευση των προπτυχιακών φοιτητών με τα φάσματα των φαρμάκων ώστε με χρήση Η/Υ να αναπτυχθεί χρήσιμη για την εκπαίδευση των φοιτητών εποπτευόμενη αυτοδιδασκαλία. Το εργαστηριακό περιεχόμενο επίσης εμπλουτίστηκε με ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό, ειδικό πρόγραμμα (software) για χρήση CD-ROM που περιέχει τα φάσματα των φαρμάκων καθώς και τη στερεοχημική τους δομή στο χώρο (μήκος δεσμών, διάταξη δακτυλίων, γωνίες διαφόρων δεσμών κ.λ.π.) ώστε να διαφαίνεται η σχέση δομής του φαρμάκου με το αντίστοιχο φάσμα
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εφόσον ολοκληρωθεί η σειρά των εργαστηρίων με προβιβάσημο βαθμό και παραδοθεί το τετράδιο των εργαστηρίων διορθωμένο, ο κάθε φοιτητής με την ομάδα του θα πρέπει να παραδώσει κάποια εργασία στο θέμα το οποίο του έχει οριστεί (παραδίδεται διορθωμένη) και στο τέλος της Ακαδημαϊκής χρονιάς να υποβληθεί σε προφορικές εξετάσεις. Τελειώνοντας αυτές του τις υποχρεώσεις μπορεί να λάβει μέρος στις γραπτές εξετάσεις των μαθημάτων Φαρμακευτικής Ανάλυσης. Στην αξιολόγηση του φοιτητή σημαντικό ρόλο παίζει η συνεργασιμότητα και η διαπροσωπική σχέση με τον διδάσκοντα.
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Παρέχονται πρόσθετες σημειώσεις από το βιβλίο Ενόργανης Ανάλυσης των κ. Θ.Π. Χατζηιωάνου και Μ.Α. Κουππάρη καθώς και σημειώσεις από το βιβλίο Φαρμακευτικής Ανάλυσης του κ. Ι.Ε. Κουντουρέλλη
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-04-2020